Laki äänestäjien ennakkorekisteröitymisestä

15.10.2012. Suomalaisittain hiukan oudolta on prosessin aikana tuntunut esityksen pääasiallinen sisältö eli se, että hallituspuolueiden aloitteesta niiden, jotka aikovat käyttää äänioikeuttaan seuraavissa vaaleissa, tulee rekisteröityä äänioikeuttaan käyttävien luetteloon, ts. heidän äänestämisen kannalta tarpeelliset henkilötietonsa on päivitetty erilliseen tietokantaan ao. kansalaisen aloitteesta. Rekisteröityminen ei ole maailmalla sinänsä vallan ihmeellinen asia, mutta Suomen kansalaiselle se tuntuu vieraalta: eikö valtakunnallinen henkilötietorekisteri ole riittävä vai eikö se ole luotettava? Suomalaisittain ymmärrettäviä perusteluja rekisteröitymistarpeelle onkin itse asiassa tullut – kieltämättä sattumanvaraisessa seurannassa – esille hyvin vähän. Unkarin oppositio sen sijaan on suhtautunut asiaan alun alkaenkin huomattavan kriittisesti kyseenalaistaen menettelyn tarpeellisuuden.

Rekisteröitymiseen on tarjolla useita vaihtoehtoja: Unkarin kansalaisuuden omaavat ulkounkarilaiset voivat rekisteröityä kirjeitse, maassa asuvilla on mahdollisuus rekisteröityä tätä varten avattavaa internetportaalia ja -sivua käyttäen tai ilmoittautumalla asuinpaikkakuntansa notaarille eli henkikirjoittajalle.

Eri poliittiset ryhmittymät ilmeisesti olettavat, että rekisteröityminen tai nykyisen käytännön jatkaminen vaikuttaisi olennaisesti puolueen äänimäärään ja tukevat itselleen edullimmaksi arvioimaansa vaihtoehtoa. Koko oppositio eli Jobbik, LMP, MSZP ja Demokraattinen koaliitio pitäisivät nykyisen käytännön jatkamista parempana. Asia ajankohtaistui, kun perustuslakituomioistuin katsoi, että rekisteröitymistä koskeva laki parlamentin hyväksymässä muodossa oli perustuslain vastainen. Opposition kritiikkikohdistuu nyt pikemminkin lainvalmistelun menettelytapaan ei itse lakiin. MSZP toteaa kyynisesti, että hallituspuolueilla on yllättävä käsitys ylpeilemästään perustuslaista: lakiesityksiä ei valmistellakaan perustuslain mukaisesti vaan perustuslakia muutetaan vastaamaan uutta lakia. LMP puolestaan katsoo, että lakiestys on järjetön, perustuslainvastainen ja mielettömyys, értelmetlen, alkotmányellenes, őrültség. Jobbik-puolue katsoi, että hallitus häpäisee itse säätämäänsä perustuslakia, kun se hyväksyessään perustuslakituomioistuimen kritiikin lähtee muokkaamaan itse perustuslakia sisällyttääkseen siihen seuraavissa vaaleissa äänioikeuttaan käyttävien rekisteröitymisen.