”Kuntauudistus” unkarilaisittain

27.10. 2012. M1:n uutisissa  kerrotaan kuntauudistuksesta unkarilaiseen tapaan, hiukan leikillisesti sen voisi unkarintaa ”önkormányzati reform magyar módra”. Miten siis Unkarin kunnat selviävät ”kestävyysvajeestaan”? Pääministerin ilmoitus julkistettiin uutisessa, joka oli laadittu kuntapäättäjien kansallisesta konferenssista Kunnat velkaloukussa, Önkormányzatok az adósság csapdájában. – Unkarissa on 3170 itsehallinnollista aluetta eli kuntaa, joukossa useita hyvin pieniä.

Hallitus ilmoitti ottavansa kannettavakseen kuntien 612 mrd:n forintin velat. Hallitus vastaisi kaikkien (eli lähes 2000:n) alle 5000 asukkaan kunnan velkataakasta täysimääräisesti eli 100-prosenssisesti. Lisäksi yli 5000 asukkaan kuntien ja kaupunkien velat siirtyisivät osittain (eli keskimäärin noin 40 % veloista) valtion kannettaviksi. – Velan määrää arvioitaisiin forintteina asukasta kohti, jolloin myös asukasluku tulisi otetuksi huomioon.

Uutisiin oli leikattu pala talousvaikeuksissa olevan Kaposvárin pormestarin Károly Szitan puheesta. Szitan mukaan 2005–2010 sosialistiset hallitukset riistivät kunnilta lähes 1000 mrd. forinttia. Tämä tapahtui lisäämällä kuntien tehtäviä ja velvoitteita, jotka oli hoidettava aiempaa niukemmin resurssein. Kuntien taantuminen alkoi 2003 (eli sosialistien noustua valtaan 2002 vaalien jälkeen). Tämän takia kuntien oli pakko ryhtyä ottamaan lainaa.

Budapestin XII:n Kaupunginosan pormestari Zoltán Pokorni kertoi puheenvuorossaan, että lainan ottaminen on sinänsä ihan normaali taloudellinen toimenpide, mutta investointeihin ja kehittämishankkeisiin tarkoitettu laina on eri asia kuin toimintamenojen kattamiseen otettu laina, viimeksimainittu on aiheuttanut viime vuosina monissa kunnissa kiihtyvän velkakierteen.

Debrecenin pormestari Lajos Kósa puolesdtaan katsoi, että Mónika Lamperth ja Gordon Bajnai sosialististen hallitusten ministereinä saivat hankkeillaan ja päätöksillään aikaan kuntatalouden alamäen. Ministerit pakottivat kunnat mm. sellaisiin kehittämishankkeisiin, joiden yhteydessä yli 1000 koulua peruskorjattiin ja nyt niistä 500:ssa ei ole yhtään oppilasta.

Pääministeri Orbán totesi puheessaan, että oli aloitettava työ Unkarin asutuskeskusten, kylien ja kaupunkien pelastamiseksi.Hän ilmoitti, että hallitus ensi toimenpiteinään julisti sodan velkaantumista vastaan, ensiksi valtionvelan hillitisemiseksi, toiseksi valuuttalainoja ottaneiden tukemiseksi ja nyt avattaisiin kolmas rintama kuntien pelastamiseksi.

Tarkkaan laskien kaikkiaan 1956:n kunnan velat tulisivat kokonaisuudessaan ”kansallisen porvarillisen hallituksen kannettaviksi”. Kuntien piti kuitenkin pitää varansa, ettei uusi velkaantuminen pääsisi alulle. Kylien, asutuskeskusten ja kaupunkien tuli ottaa vain sellaiset tehtävät hoitaakseen,joihin niiden kantokyky riitti eli tulojen piti kattaa menot. Szegedin pormestari László Botka (MSZP) katsoi, että pääministerin ilmoitukseen koskien velkojen siirtämistä valtion haltuun kytkeytyi monia avoimia kysymyksiä. Nykyinen hallitus on viimeisen kahden vuoden ajan jatkuvasti vähentänyt tukeaan kuntasektorille ja näin tapahtuu myös 2013. Jobbik epäilee, että velkojen siirtäminen valtion hoidettavaksi voi merkitä myös tehtävien vähittäistä siirtymistä valtiolle ja kunnallisen itsemääräämisoikeuden kaventumista.