Uusi vaalilaki hyväksyttiin 26.11.

Uutisten mukaan (26.11.) uusi vaalilaki meni lävitse parlamentissa vanhoin kritiikein. Unkarin parlamentin, alueellisten itsehallintoelinten ja EU-parlamentin -vaaleja koskeva vaalilakiesitys, jota on syysistuntokaudella moneen kertaan muutettu – vieläpä ennen viimeistä äänestystäkin – hyväksyttiin 26.11. hallituspuolueiden enemmistöllä.

Kaikki oppositiopuolueet olivat vastaan, joskin kukin halusi profiloitua omin perusteluin. Hallituspuolueiden mukaan ennakkorekisteröityminen tekee itse äänestämisestä yksinkertaisemman. MSZP:n argumentaation mukaan esitys olisi pitänyt vetää takaisin, sillä laki oli äänioikeutta rajoittava ja perustuslain vastainen, kaikkien tuli kuitenkin rekisteröityä ja äänestää, sillä vain siten hallitus voitaisiin 2014 vaihtaa ja laki purkaa seuraavalla vaalikaudella. LMP katsoi lain olevan kansainvälisten sopimusten ja Unkarin perustuslain vastainen ja siksi sekä presidentin että perustuslaikituomioistuimen, joka valvoo lainsäädännön lainmukaisuutta, tuli perehtyä asiaan ja palauttaa laki parlamenttikäsittelyyn siltä osin kuin se oli v oimassaolevan lainsäädännön vastainen. Jobbik-kehoitti mahdollisimman monia kansalaisia rekisteröitymään, hallituksen toiminta, niin ruusunpunaisena kuinse on äänestäjille esitettykin, oli puolueen mukaan ”täysin läpinäkyvää ja säälittävää”.

Niiden, jotka haluavat äänestää vaaleissa on rekisteröidyttävä vaaliluetteloihin 15 vrk ennen vaaleja, tämä koskee ulkomailla työskenteleviä ja maan rajojen ulkopuolella eläviä kaksoiskansalaisuuden omaavia, határon túl élő kettős állampolgárok. Rekisteröitymisnemenettelyjä seuraaviin, 2014 parlamenttivaaleihin on useita, joskin sähköinen ilmoittatuminen koskee erityisesti ulkomailla em. syistä oleskelevia. Ehdokkaan asettamiseen aiemmin käytettyjuen kannatusilmoitusten, kopogtató cédulák, asemesta tarvitaan 500 kansalaisen alllekirjoitus. Muutoksia tulee myös vaalimainontaan. Olennainen muutos on myöps se, että aiemmasta kaksivaiheisesta vaalista luovutaan.

MSZP jarrutti poikkeuksellisesti äänestystä vaatimalla lain hyväksymistä suljetulla lippuäänestyksellä, minkä takia asiaan palattiin lyhyesti uutisten lopussa kertomalla lippuäänestyksen tulos.