LMP hajoamassa puolueena, ei parlamenttiryhmänä?

Olisiko LMP hajoamassa puolueena, mutta ei toistaíseksi parlamenttiryhmänä? Näin ennakoivat M1:n uutiset 27.1. ja aprikoivat jo, mikä tulisi puolueesta eronneen ryhmän nimeksi. – ”On tullut aika, että päästämme irti toistemme kädestä!”, totesi parlamenttiryhmän puheenjohtajanakin toiminut Benedek Jávor.

Unkarin kansannousun vuosipäivänä 23.10. M1:n uutisisssa kerrottiin, että aiempi pääministeri Gordon Bajnai ja hänen johtamansä yleispoliittinen säätiö, Haza és Haladás, Isänmaa ja kehitys, julkisti tavoittensa koota ”demokraattiset” voimat ja puolueet tunnuksella Yhdessä 2014, Együtt 2014, työhön, jonka tavoitteena olisi uuden koaliition vaalivoitto seuraavissa parlamenttivaaleissa keväällä 2014. Parlamentissa edustettuna olevat vasemmistopuolueet puolueet  ilmoitukseen aluksi varauksellisesti, mutta loppuvuodesta ja tammikuussa erityisesti DK on ollut mukana ryhmän talous- ja koulutuspolitiikkaa koskevissa keskusteluissa. LMP sen sijaan on seurannut ryhmän vakiintumista etäältä.

Viime marraskuun loppupuolella LMP puolueensa kokouksessa – tai konferenssissa  –  äänesti siitä, pitäisikö sen lähteä mukaan Yhdessä 2014-koaliitioon. Silloin äänestystulos oli kielteinen ja lehdissä ounasteltiin, että puolueen sisällä olisi linjaerimielisyyksiä. Együtt 2014 ei kuitenkaan ole saavuttanut oppositioryhmittymässä kokoavaa roolia ja asemaa, se on pikemminkin kansalaisjärjestö muiden joukossa.

LMP joutui 26.1. äänestämään jo toisen kerran neuvottelujen käynnistämiseksi puolueen liittymisestä Együtt 2014 -koaliitioon. Äänestylsen looputulos oli jälleen kielteinen. Vaaliyhteistyötä kannattavan ja 2012 LMP:n parlamenttiryhmän puheenjohtajana toimineen Benedek Jávorin johtama 8-henkinen ryhmä vei asian äänestykseen. Tämä ryhmä, Párbeszéd Magyarországért platform, Vuoropuhelua Unkarin puolesta-platform ilmoitti äänestystuloksen selvittyä lähtevänsä puolueesta ja perustavansa oman puolueen. Tarkoitus ei ollut kuitenkaan erota LMP:n parlamenttiryhmästä, frakció, vaan ensisijaisesti valmistautua perustettavan puolueorganisaation turvin seuraaviin parlamenttivaaleihin. Jávor katsoi, että hän kannattajineen tulee edelleenkin keskustelelemaan muun parlamenttiryhmän (7 jäsentä) kanssa siitä, miten ryhmän toiminta voisi jatkua. LMP:n parlamenttiryhmän jäsen Gergely Karácsonyin mukaan ryhmittymät nyt syntyneessä poliittisessa tilanteessa eivät ole polttaneet siltoja välillään. 

András Schiffer, joka kuuluu LMP:n ytimeen, ja on toiminut parlamenttiryhmän puheenjohtajan tehtävässä toukokuusta 2010 tammikuuhun 2012, ja nousi Jávorin jälkeen jälleen uudelleen ryhmän puheenjohtajaksi totesi kantanaan: Egy hajóban két iranyba nem lehet evezni, samassa veneessä olevat eivät voi soutaa eri suuntiin. Puolue ei Schifferin mukaan kuitenkaan ole hajoamassa, sillä linjaerimielisyydet koskevat vajaata 10 % puolueen jäsenkunnasta. (jos kohta yli 50 % puolueen 15-jäsenisestä parlamenttiryhmästä, mitä Schiffer ei sanonut). Vuoden 2014 parlamenttivaaleja koskevat linjaerimielisyydet eivät Schikfferin mukaan siis merkitse puolueen hajoamista, mutta on saavuttu eräänlaiselle vedenjakajalle. Uutisten (28.1.2013)  mukaan puolueen sisäisistä erimielisyyksistä on tullut nyt parlamenttiryhmän, frakció, sisäisiä. On vaikea sanoa suoralta kädeltä, miten syntyvät ongelmat ratkaistaan, miten jaetaan puoluetuki, kuka käyttää ryhmäpuheenvuorot jne.

Haza és haladás, Isänmaa ja edistys, on alunalkaen runoilija Frenc Kölcseyn 1835 Pozsonyissa kokoontuneille valtiopäiville pitämästä jäähyväispuheessaan käyttämä ilmaus, josta myöhemmin tuli koko 1800-luvun akupuolen reformikautta kuvaava iskulause.

4.2.2013 uutisissa kerrotaan, että optimistisesta ennakkokäsityksestä huolimatta keskustelut (Jávor Benedek, Szabó Tímea) uuden vihreän puolueen perustamisesta nimellä Párbeszéd Magyarországért Part, Vuoropuhelua Unkarin puolesta-puolue, eivät edenneet maanantaina. Neuvottelut jatkuvat.