”Unkari on eurooppalainen menestystarina!”

Tähän pääministeri Viktor Orbánin lausumaan 30.1. Brysselissä voidaan tiivistää pääministerin viesti hänen englanninkielisessä puheessaan talouskysymyksiin erikoistuneessa Bruegel-instituutissa sekä niissä lausunnoissa, joita M1:n uutisissa referoitiin lehdistötilaisuudesta ja tapaamisista, joissa toisena osapuolena oli EU:n komission puheenjohtajan Jose Manuel Rarroso, Eurooppa-neuvoston puheenjohtaja Herman van Rompyu ja EU-parlamentin puheenjohtaja Martin Schulz.

Toteutettujen uudelleenjärjestelyjen seurauksena Unkarissa alkaa 2013 talouskasvu, joka jatkuu 2014 ja 2015, työllisyys tulee kasvamaan ja valtiovelka vähenemään ja budjettivaje pidetään 3 %n BKT-osuutta pienempänä, oli Orbánin lausuntojen ydin. Tavattuaan komission puheenjohtajan pääministeri kertoo, että Unkarin hallitus ja kansalaiset ovat tehneet kaikkensa, jotta Unkari pääsisi häpeäpaalustaan ja ylivelkaantuneiden jäsenmaiden joukosta. Tiedotustilaisuudessa Orbán totesi: ”Toivon, että olemme päässeet komission kanssa sellaiseen yhteistyöhön, joka mahdollistaa sen, että Unkariin ei (enää) kohdisteta niitä toimenpiteitä, joita (komissio) on soveltanut ylivekaantuneisiin maihin. Se on tärkeä kysymys, ei taloudellisena tai poliittisena kysymyksenä vaan moraalisena kysymyksenä. Haluaisimme päästä vapaaksi tällaisesta menneisyydesta ja (tällaisen) menneisyyden varjosta. … Jos meitä kohdellaan oikeudenmukaisesti, vapaudumme kahdeksassa vuodessa niistä toimenpiteistä, joita ylivekaantuneisiin maihin on sovellettu.

tisten mukaan Barroso puolestaan vastasi: ”Unkarin ja Euroopan Unionin komission välinen yhteistyö on ollut erinomaista. Tiedän, että (nkarissa) on otettu vaikerita askeleitaja että Unkarin kansalaiset ovat tunteneet näiden toimenpiteiden vaikutuksen, mutta ilman talouden tasapainoa ei ole (keskinäistä) luottamusta.”

Lehdistytötilaisuudessa kysyttiin myös IMF:n kanssa käydyistä neuvotteluista. Pääministeri vastati todeten, että IMF antaisi kyllä lainaa, mutta Unkarilal ei ole siihen tarvetta, sillä Unkari voi rahoittaa investointinsa kansainvälisiltä rahoitusmarkkinoilta. Pääministerin mukaan fkexible credit line, rugalmas hitel vonal eli taloudellisen turvaverkon luominen on ollut Unkarin tavoitteena neuvotteluissa sekä IMF:n että EU:n kanssa, mutta IMF on halunnut keskustella vain lainan myöntämisestä. Pyytämiämme takeita emme ole toistaiseksi saaneet, enää ne eivät ole tarpeen. Emme tarvitse IMF:n myöntämää lainaa. Neuvottelut jatkuvat, tavoitteemme ovat samat kuin aiemmin, mutta myös sopimuksen mahdollisuudet ovat vähentyneet.

Eurooppa-neuvoston puheenjohtajan kanssa keskusteltiin Eun vuosien 2014–2020 budjetista, mikä oli myös teemana tapaamisessa EU-parlamentin puhemiehen Martin Schulzin kanssa. Uutisten mukaan Schulz ja Orbán olivat yksimielisiä siitä, että EU:n budjetista ei saisi karsia niitä määrärahoja, jotka on tarkoitettu muusta EU:sta jälkeenjääneiden maiden kehityksen tukemiseen.

Uutisoinnista päätellen Unkarin hallituksen käsitykset maan talouden tilasta ja kehitysnäkymistä paranivat ilmeisestikin olennaisesti vuoden 2012 lopulla ja 2013 tammikuussa. Aiempi IMF:n ja EU:n kanssa lainaehdoista käyty keskustelu siirtyi myös vuoden vaihteessa taka-alalle  ja uutisten mukaan IMF:n edustajat saapuivat Unkariin ”normaalille maavisiitille”.