MSZP pyytää anteeksi aiempaa kansalaisuuspolitiikkaansa

MSZP:n puheenjohtaja Attila Mesterházy piti 17. tammikuuta puheen Transsilvanian Kolozsvárissa, rom. Cluj-Napoca, jossa hän pyysi anteeksi puolueensa linjaa vuoden 2004 kansanäänestyksessä. Äänestyksessä unkarilaisilta kysyttiin, haluaisivatko he, että Unkari säätäisi lain, jonka mukaan ulkomailla asuvat ja itsensä etnisiksi unkarilaisiksi kokevat saisivat – hakemusteitse – Unkarin kansalaisuuden normaalia kevyemmällä menettelyllä. Tällä tavoin ulkomaila asuvat etniset unkarilaiset saisivat kaksois-kansalaisuuden, so. asuinmaansa kansalaisuuden lisäksi Unkarin kansalaisuuden. Kaksoiskansalaisuutta koskevan kansanäänestysaloitteen takana oli erityisesti Unkarilaisten maailmanliitto, Magyarok Világszövetsége, mutta monet silloiset unkarilaiset puolueet olivat enemmän tai vähemmän tukeneet myös kaksoiskansalaisuuden myöntämistä. Fidesz oli selkeimmin kaksoiskansalaisuuden puolesta ja hallitusvastuussa oleva vasemmisto suhtautui varauksellisesti erityisesti siksi, että henkilöt, jotka eivät maksaneet verojaan Unkariin voisivat kaksoiskansalaisuuden myötä käyttää hyväkseen unkarilaisen yhteiskunnan kansalaisilleen tarjoamia palveluja. Kaksoiskansalaisuuden kritisoijat pelkäsivät massamuuttoa Unkariin ja maan sosiaalisen järjestelmän kantokyvyn ja työmarkkinoiden romahtamista. Lisäksi pelattiin, että Unkarin asemaa EU:ssa, johon 1.5. 2004 oli liitytty,  vahingoittaisi toiminta, jota Romania vastusti. Lopputuloksena oli, että MSZP antoi kannattajilleen suosituksen äänestää ”Ei”, mikä loukkasi syvästi monia esim. Romaniassa ja Slovakiassa asuvien unkarilaisia. Kansanäänestys ei kuitenkaan johtanut tuloksiin, sillä alhaisen äänestysprosentin vuoksi tulos mitätöitiin.

Mesterházy kertoi nyt Erdélyn unkarilaisille: ”Tunnemme ja näemme nyt, että silloinen ratkaisumme oli virheellinen poliittinen päätös ja haluamme pyytää sitä anteeksi kaikilta niiltä, joita puolueen silloinen politiikka loukkasi.”

Fideszin oli helppo sanoa, että sen oli vaikea uskoa Mesterházyn ja MSZP:n anteeksipyynnön vilpittömyyteen. Lausunnon vilpittömyyttä epäilevät saivat seuraavina viikkoina tukea epäluuloilleen, kun esim. Miskolcissa paikallinen MSZP:n oppositio moitti nykyistä kaupunginjohtoa siitä, että se nimitti avainpaikoille Transsilvanian unkarilaisia. Samanlainen ylilyönti tapahtui Gyulassa, jonne oli kokoontunut hallituspuolueiden parlamenttiryhmien lisäksi myös keväällä 2012 perustettu Unkarin kansallisia intressejä vaaliva Civil összefogás Forum, CÖF, joka oli saanut paikalle kannattajiaan myös Transsilvaniasta Romanian puolelta. Paikallinen sosialisytijohtaja ilmoitti tervehtivänsä CÖF:n mielenosoittajia romaniaksi, koskapa näiden joukossa oli runsaasti romanialaisia.