EU:n budjetti 2014—2020: Unkari saa enemmän kuin nyt

Koskaan ennen ei näin paljon rahaa tullut Unkariin eikä koskaan aikaisemmin EU-jäsenyys ole ollut yhtä edullinen kuin nyt.” Pääministeri Orbánin mukaan Brysselin huippukokous EU:n rahoituksesta kaudella 2014-2020, osoitti, että maan etujen puolesta täytyy ja kannattaa taistella. Kun ajanjaksona 2007–2013 Unkari sai yhtä kansalaista kohden 660000 forinttia, niin seuraavalla rahoituskaudella se tulee nousemaan 712000 forinttiin.Näin tiivisti pääministeri EU-huippukokouksen budjettisovun vaikutukset Unkarille Kossuth-radion Sunnuntain uutisille eli Vasárnapi Újság-lähetykselle antamassaan haastattelussa. Pääministeri lisäsi vielä, että omien intressien puolesta on taisteltava ja lopputulos oli Unkarille juuri siksi edullinen, että se nousi taistelemaan etujensa puolesta.

”Saimme Unkarille todella paljon rahaa, olemme väsyneitä, mutta onnellisia”, kertoi pääministeri Orbán radiokuuntelijoille palattuaan 26 tuntia kestäneen budjettineuvottelun jälkeen takaisin kotimaahan. Hallitus saavutti pääministerin mukaan lähestulkoon kaikki asettamansa tavoitteet.

712000 forinttia kansalaista kohden on hopeasija, vain liettualaiset saavat enemmän, mutta sitä voi pitää vain oikeudenmukaisena: ”Emme kadehdi liettualaisia!”, sanoi pääministeri.GTällä hän viittasi siihen, että hänen käsityksensä mukaan kyseessä oli EU:n suorittama korvaus, ”kompensaatio aiemmille sosialistisille maille kommunismin vuosina niille aiheutuneista taloudellisista kärsimyksistä”.

Siksi hän ei edes pitänyt lahjana EU:n myöntämää rahoitusta vaan korvauksena siitä, mitä ”isämme ja isoisämme ovat tehneet tai paremminkin saaneet kärsiä”. Ezért nem is ajándékként tekint az uniós forrásra, hanem úgy, mint amiért ”az apáink meg a nagyapáink megdolgoztak, vagy még inkább megszenvedtek”.

Tukea saadakseen on taisteltava! Pääministeri korosti samalla myös sitä, että ne määrärahat, jotka on Unkarille osoitettu, ovat mahdollisuus. ”Se muodostaa siis sen rahoituskehyksen, joka Unkarin on mahdollista saada, jos teemme työmme hvin”. Hänen mukaansa asianlaita on sellainen, että nuo määrärahat saadakseen on työskenneltävä myös kotona Unkarissa, ts. on luotava sellaiset ohjelmat , rakennettava sellainen maatalaous ja määriteltävä sellaiset kehittämissuunnat, että nämä määrärahat myös maksetaan Unkarille.– ”Ei siis pidä katsoa taaksepäin vaan on jatkettava työtä”, totesi pääministeri.

Pääministeri Orbánin mukaan 2007–2013 7060 mrd. forintin suuruiset unionin tuet saatiin Unkariin, kun taas rahoituskaudella 2014–2020 summa on 7080 mrd. forinttia. Siis vaikka EU:n budjetti supistui unkarilaisille varattu osuus kasvoi, vai pitäisikö sanoa: ”Saimme aimpaa pienemmästä tortusta suuremman viipaleen”. – Seuraavina vuosina unkarilaisille jää enemmän rahjaa taskuunsa kuin edeltäneinä seitsemänä vuotena ja se valehtelee, joka väittää, että asianlaita ei niin ole.

Taloutta on kehitettävä! Pääministeri kertoi myös määrärahojen tulevasta käytöstä sanoen, että suurin osa tuista, noin 60 prosenttia tullaamn kohderntamaan Unkarin talouden kehittämiseen. Hän palautti mieliin, että niille alueille, régiók, joilla nuiorisotyöttömyys on noussut 25 prosentin ylitse, voidaan  hyviä hakemuksia rahoittamalla kohdentaa talouden kehittämisvaroja, mikä Unkarin osalta merkitsee yhteensä 50 miljoonan euron rahoitusosuutta.

”Meidän on puolustettava omia tujamme!” Päämininisteri piti hyvin pienenä sitä mahdollisuutta, että Euroopan parlamentin käsittelyssä vastustettaisiin saavutettua budjettiratkaisua.Jos niin kävisi, niin sekin toimisi pikemminkin Unkarin eduksi kuin vahingoksi. Sananlaskua siteeraten hän kuitenkin muistutti, että parempi on pyy pivossa kuin kymmenen oksalla, Jobb ma egy veréb, mint holnap egy túzok. – Pääministeri katsoi, että omien intressien ajaminen konfliktin uhallakin oli kannattanut ja tulos oli Unkarille parempi. Unkari olisi menettänyt paljon rahaa, jos se olisi toiminut toisin.

Pääministeri muistutti lähetyksen lopussa, että tammikuun aikana oli tehty tärkeitä ratkaisuja: palkat ja minimipalkat olivat nousseet yli 5 prosenttiyksikköä, oli toteutettu kotitalouksien kulujen leikkaukset sähkön, kaasun ja kaukolämmön osalta ja käynnistetty työpaikkojen säilyttämiseen tähtäävä toimenpidesuunnitelma. Sen lisäksi oli toteutettu aktiivista ulkopolitiittinen neuvotteluprosessi: maan EU-suhteet vakiinnutettiin ja Venäjän kanssa saavutettiin yksimielisyys, viimein hallitus solmi Turkin kanssa sopimuksen taloudellisesta yhteistyöstä.

Oppositio ei pitänyt hallituksen saavutusta erityisen suurena voittona. Pääministeri myös muistutti, että tietyt määrärahat ovat ehdollisia ja niiden myöntäminen perustuu ehtojen täyttämiseen. – Ehkä tauastalla oli vuoden takainen liikehdintä, jonka yhtenä pontimena oli EU:n komission päätös siitä, että tiettyjä infrastruktuurin kehittämiseen varattuja määrärahoja ei myönnettäisi, ellei Unkari täytä ehtoja, mikä yhtenä osatekijänä oli laukaisemassa kansalaisten liikehdinnän Unkarin suvereniteetin puolesta ja kansainvälisiä organisaatioita vastaan.