LMP:n hajoaminen varmistunut

Lyhytaikaiseksi jäi Lehet más a politika-puolueen eli LMP:n sisäinen sopu, jota vielä viikko sitten osapuolten toimesta vakuutettiin, tosin poliittisten kommentaattorien lausunnoissa sovun kestämistä epäiltiin tuoreeltaan mm. M1:n uutisissa.

Puolueesta on lopullisesti eroamssa Benedek Jávorin johtama ”enemmistösiipi” eli 8 jäsentä perustaakseen oman Párbeszéd Magyarországért-puolueen eli Vuoropuhelua Unkarin puolesta-puolueen. Eroava osapuoli lähetti 11.2.2013 Jávorin johdolla asiasta kirjeen sekä LMP:n parlamenttiryhmän puheenjohtajalle András Schifferille että parlamentin puhemiehelle, László Kövérille. Unkarin parlamentissä parlamenttiryhmässä, frakció täytyy olla vöhintään 12 jäsentä, nyt kumpikaan  osapuoli ei täytä tätä kriteeriä, sillä LMP:n ryhmään jäi vain 7 edustajaa. – Puolueen hajaantuminen käynnistyi marraskuun kokouksessa, jossa äänestettiin ryhtymisestä yhteistyöhön Yhdessä 2014, Együtt 2014 -organisaation kanssa. Yhdessä 2014 on yksi niistä ”demokraattisista oppositiovoimista”, jotka ovat asettaneet tavoitteekseen vaalivoiton saavuttamisen vuoden 2014 parlamentti-vaaleissa. Jávor, joka tuolloin oli parlamenttiryhmän sihteeri, kannattajineen jäi tuossa äänestyksessä vähemmistöön.

Uutisissa 12.1.2013 vahvistettiin vuonna 2009 perustetun LMP:n hajoaminen. Puolue luotiin vuoden 2009 EU:n parlamentin vaaleja varten. Tuolloin LMP eiui saanut ehdokkaittaan lävitse, mutta seuraavana vuonna Unkarin parlamenttivaaleissa se sai yli 7 &:n ääniosuuden. Unkarin valtiopäiväjärjestyksen, Az Országgyűlés határozataa Magyar Köztársaság Országgyűlésének Házszabályáról,  mukaan 12 jäsentä pienemmät ryhmät eivät muodosta omaa parlamenttiryhmää, frakció,  vaan niiden jäsenet esiintyvät sitoutumattomina edustajina, jolloin ne eivät parlamenttikeskusteluissa saa myöskään ryhmäpuheenvuoroa. Tällainen ryhmä ei myöskään saa puoluetukea.