Opiskelijaliikehdintä jatkuu

Aiemmin on kerrottu, että korkeakouluksesta vastaava Inhimillisten voimavarojen ministeriö, Emberi Erőforrások Minisztériuma on yhdessä yliopistojen ja valtakunnallisen opiskelijajärjestöken liiton Hallgatói Országos Önkormányzat Konferenciája, HOÖK, kanssa käynnistänyt pyöreän pöydän keskustelut, joissa korkeakoulutuksen kehittämistä koskevia keskeisiä kysymyksiä voutaisiin yhdessä käsitellä. Viimeisen neljännesvuoden aikana on kuitenkin opiskelijaliikehdintää aktivoinut vaikeasti määriteltävä ja poliittisten rymittymien ulkopuolelle asettunut Opisakelijoiden verkosto, Halgatói hálózat, joka toimii varsin spontaanisti ja edellisistä riippumattomana organisaationa.

Uutisten mukaan liikehdintä käynnistyi jälleen 11.2., kun kevätlukukausi on päässyt alkuun. Nyt mielenosoituksia ja opiskelijakokouksia järjestettiin Budapestissa, Szegedissä ja Pécsissä eli maan suurimmissa yliopistokaupungeissa. Maan suurimmassa monialalaisessayliopistossa, Budapestissa toimivassa ELTEssä verkoston edustajat kulkivat luentosalista luentosaliin vaatien opiskelijoita mukaan mielenosoitusksiin tai mielenosoituskokouksiin. Deák térille oli kokoontunut suuri joukko, joka lähti marssille kohti Budaa ja Teknillisen yliopiston kampusta, jonka vierellä on myös ELTEn uusi kampus. Astórian luona kulkue kuitenkin muutti suunnitelmiaan ja siirtyi pitämään joukkokokousta, hallgatói forum, ELTEn filosofisen tiedekunnan tiloissa.

ELTEn aiempi rehtori István Klinghammer tuomitsi liikehdinnän ja opiskelijoiden kiihotuksen ja katsoi, että oli käsittämätöntä, että tällä tavoin yritettiin ajaa opiskelijoiden ja korkeakoulujen asiaa. Hänen mukaansa oli aina ”kuumakalleja”, jotka halusivat kiihottaa muita, mutta tällainen liikehdintä ei sopinut akateemiselle uralle pyrkiville eikä yliopisto-opiskeliojoille. – Ensimmäisen kerran esiintyi Deák térillä myös Unkarin kevät-ryhmittymä, Magyar tavasz (vrt. ”arabikevät”), joka tuomitsi liikehdinnän ja katsoi, ettei verkosto toiminnallaan edesauta Unkarin korkeakoululaitoksen kehittämistyötä.