Korkeakoulutuksen kehittäminen on haasteellista

Korkeakoulutus saa oman valtiosihteerin. – Unkarin valtion- ja paikallishallinnossa on sovellettu 1989 järjestelmänmuutoksen jälkeen menettelyä, jossa johtavat virkamiehet vaihtuvat automaattisesti, mikäli maata, kaupunkia tai kuntaa johtava puolue tai koalitio vaihtuu. Näin ministeriöiden valtiosihteerit edustavat siis kulloistakin hallitusta ja ajavat puolueensa tavoitteita ao. hallinnonalalla. Suomessa otettiin poliittiset valtiosihteerit käyttöön ministeriöissä erityisesti ”ministerin apuna ja edustajana tehtävänään edistää ja seurata hallitusohjelman toteuttamista ministerin toimialalla” (ks. tarkemmin esim. oheisesta linkistä). Unkarissa valtiosihteerit ovat huomattavasti näyttävämmin esillä kuin Suomessa, mistä päätellen heillä on myös vahvempi asema hallinnonalansa kehittäjinä ja johtajina.

Koulutuksesta ja korkeakoulutuksesta vastaavana valtiosihteerinä Inhimillisten voimavarojen ministeriössä, Emberi erőforrások minisztériuma, on toiminut Dr. Rózsa Hoffman. 12.2.2013 hallitus teki päätöksen, että po. nimike lakkautetaan ja tehtävät jaetaan siten, että Hoffman saa haltuunsa perusopetuksen ja kokreakoulutuksesta vastaavaksi valtiosihteriksi nimitetään lähipäivinä prof. István Klinghammer.

Klinghammer näytti ensimmäisessä haastattelussaan uskovan vuoropuheluun. Ensimmäisessä M1:n uutisten haastattelussa 12.2. hän totesi, että opiskelijaliikehdinnän eräänä keskeisenä kysymyksenä ollut opiskelijasopimus, hallgatói szerződés, oli pitkälle moraalinen kysymys. Jos opiskelija saa opiskella valtion tuella, hänelle syntyy myös velvoite korvata tai maksaa, törleszt, (saamansa tuki) yhteiskunalle. Korkeakoulutuksen laadukkuus on kysymys, joka ratkaistaan korkeakoulujen sisäisellä neuvonpidolla, korkeakoulutuksen rahoitus keskusteluilla hallituksen kanssa. Sen sijaan hänen oli vaikea ymmärtää, mihin opiskelijat pyrkivät mielenosoituksilla, opetustilojen valtauksilla ja opetuksen häirinnällä. Oliko tällainen oman maineen pilaaminen tulevalle älymystölle soveltuvaa käytöstä? Hänen viestinsä oli: miettikää, mitä näillä toimilla halutaan, miten niitä hyödynnetään ja mikä niiden tarkoitus on. – Hoffman puolestaan kertoi 13.2., että korkeakoulutuksen ongelmien kasaantuimiseen ei voinut varautua ennakolta ja asioiden hoito kävi yhdelle valtiosihteerille ylivoimaiseksi. – Itse asiassa kuluneen kahden kuukauden aikana valtiosihteeri  Hoffman ei ole ollut ensisijainen ministeriön edustaja tai neuvottelija esim. keskusteluissa opiskelijoiden ja HOÖK:n kanssa

– Oppositio kommentoi 12.2. nimityskaavailuja tuoreeltaan: MSZP:n mukaan tehtävien jako tulee vaikeuttamaan opetushallintoa; LMP:n mukaan Hoffmanin olis pitänyt erota jo paljon aikaisemmin. 13.2. Jobbik-puolueen lausunnon sävy oli vielä provosoivampi, kun puolue esitti, että korkeakoulutuksen kehittäminen olisi pitänyt ottaa koko Fideszin hallitukselta, joka on tehnyt varattomien opiskelijoiden opiskelun taloudellisesti mahdottomaksi.

István Klinghammer (s. 1941) on luonnontieteilijä (maantieteen ja kartografian asiantuntija), joka on toiminut ELTEn luonnontieteellisen tiedekunnan dekaanina 1989—1991 ja ELTEn rehtorina 2000—2006 ja on Unkarin Tiedeakatemian jäsen. – 14.2.3013 Klinghammerin nimitys vahvistettiin osana ministeiriön valtiosihteerien henkilövaihdoksia ja tehtävissä tapahtuneita muutoksia.