Uusi puolue seuraaviin vaaleihin?

Vuoropuhelua Unkarin puolesta -puolueen (Párbeszéd Magyarországért Part) ja Yhdessä 2014 -organisaation (Együtt 2014) tavoitteena on seuraavissa vaaleissa yhteinen ehdokaslista ja yhteinen pääministerikandidaatti. Näin kertoi torstaina 21.3. Kaakkois-Unkarin Békéscsabassa järjestetyssä tiedotustilaisuudessa Gergely Karácsony, entinen LMP:n parlamenttiedustaja, joka on tällä hetkellä ”riippumattomana” edustajana, mutta hänen tukenaan on uusi puolueensa, Párbeszéd Magyarországért Part. Karácsonyn mukaan solmittavaa vaaliliittoa tulee seuraamaan myös yhteinen ohjelma. Hänen käsityksensä mukaan nykyisen alueellisen itsehallinnon säätely on tuhonnut itsehallinnon autonomian, siksi itsehallinnon resursseja olisi vahvistettava. Myös seuraavaa tasoa, kihlakuntajärjestelmää olisi kehitettävä ja paikalliselle itsehallinnolle olisi annettava mahdollisuus muodostaa vapaasti alueellisia yhteistyöelimiä, demokraattista päätöksentekoa on vahvistettava, jotta valtionhallinnon tehtävät voidaan hoitaa.

Vuoden 1989 järjestelmänvaihdosta seuranneiden vaalien analysoinnissa on viljelty slogania, jonka mukaan Unkarin polittinen järjestelmä on vakaa, mutta puoluekenttä epävakaa. Valtiopäiville pyrkivien puolueiden määrä oli edellisissäkin vaaleissa 2010 todella suuri, kaikkiaan 44. 23.10.2012 lähtien joukko kansalaisjärjestöjä ja oppositiopuolueita on aika ajoin kokoontunut käsittelemään mm. talouspoliittisia kysymyksiä. Kokoukseen osallistuvien järjestöjen lukumäärä on kulloisestakin teemasta riippuen vaihdellut, mutta yleensä osanottajia on ollut 6–7 ryhmittymää. Oppositiopuolue LMP ei ole näihin keskusteluihin osallistunut. (Viikonvaihteessa 23.–24.3. LMP kokoontuikin valitsemaan itselleen uutta johtoa hajoamisensa jälkeen.)

Maaliskuun alkupuolellea Yhdessä 2014 -organisaatio ilmoitti organisoituvansa puolueeksi, mutta nyt näyttäisi siltä, että se olisi liittymässä jo olemassaolevaan puolueeseen. Lokakuussa Yhdessä 2014 -organisaatio antoi vaikutelman, että siitä olisi muodostumassa vaalivalmisteluissa oppositiota yhdistävä kattojärjestö, mutta niin ei ilmeisesti tulekaan tapahtumaan.

Tammikuun lopussa oppositiota edustavat organisaatiot kokoontuivat pohtimaan julkisoikeudellista asemaansa. Tuolloin paikalla olivat:

  • Együtt 2014.
  • Magyar Szocialista Part, MSZP
  • Demokratikus Koalíció, DK
  • Magyarországi Szociáldemokrata Part, MSZDP,
  • Szövetségben Együtt Magyországért Part
  • Szabad Emberek Magyaországért – Liberális Part
  • Szabadelvű Polgári Egyesület
  • Szabad Dedmokraták Szövetsége, SZDSZ