Tulva jatkuu

Tulvatilanne torstaiaamnuna 6.6. Tonava on Unkarin ja Slovakian välinen rajajoki lähes 100 km matkan Esztergomiin saakka. Vedenpinnan noususta tiedotettaessa, tulvahuippu on keskiviikkona vielä Itävallan puolella, torstain ja perjantain välisenä yönä Tonavan pinta alkoi laskea Wienin kohdalla, mutta torstaina huippu saavuttaa Unkarin ja Slovakian alueet. Tulvahuippu siirtyi ensiksi Slovakiaan. Pääkaupungin, Bratislavan alueella vedenpinta saavutti huippunsa torstaina aamuyöllä, veden pinta nousin 10,2 metriin; se on 30 cm enemmän kuin vuoden 2002 tulvan aikana mitattu tähänastinen ennätys. Torstai-aamuna klo 6 Nagybajcsissa, n. 40 km Unkarin, Itävallan ja Slovakian rajalta vedenpita kuitenkin nousee yhä. – Budapestin tulvahuipun arvioidaan nousevan sunnuntaina 9.6. aiemman arvion, 875 cm:n asemesta 885:een senttiin. Budapestissa vedenpinnan arvioitiin tostaiaamuna nousevan vielä 1,5 metriä, kriittisin tulee tilanne olemaan Óbudan pohjoispuolella Rómaifürdőn rantapenkereellä ja Római part -rantakadulla. Viranomaiset suhtautuvat trilanteeseen kuitenkin luottavaisesti. – Budapestin tulvien tähänastinen huippu saavutettiin 2006, mutta siitäkin mentäisiin siis yli 25 cm:llä maanantaina 10.6.

Aamulla 6.6. pääkaupunkia ympäröivässä Pestin läänissä evakuoitiin 241 henkilöä kuudella paikkakunnalla, eniten Budakalászissa (100) ja Sződligetissä (115). Varautuminen tulvahuipun tuloon jatkuu Tonavan koko Budapestin pohjoispuolisella osuudella yhä, mutta myös pääkaupungin eteläpuolella on ryhdytty aiempien tulvien kokemusten perusteella mittaaviin toimenpiteisiin.

Kiszoroszin kylä Szentendrei sziget -saaren pohjoispäässä, joutuu aamupäivän tunteina saarroksiin. Ihmisiä neuvotasan poistumaan saarroksiin joutuneista taloista tai viranomaiset poistavat heidät. Poliisi valvoo järjestystä veden valtaan joutuneilla alueilla.

Vedenpinnan korkeus Nagybajcsissa vedenpinta on torstaiaamuna (klo 6) 809 cm, Komáromissa 704 cm, Esztergomissa 649 cmja edelleen alajuoksun suuntaan Nagymarosissa 574 cm. Györ-Moson-Sopronin läänissä on 5000 miestä työssä korottamassa Tonavan rantavalleja lähes 8 km:n matkalla. Psimmät yhtäjaksoiset vallit ovat Győrzámolyissa (6 km) ja Dunaszentpálissa (3,5 km). Győrin kaupungin keskusta-alueella on suljettu pieni Radó-saari, jonne kulku on estetty, poliisi vartioi saarta, joka on jäänyt 1,5 m vedenpinnan alapuolelle.

Tonavan pinta n. 35 km päässä Itävallan, Slovakian ja Unkarin yhteiseltä rajalta alajuoksun suuntaan olevassa Nagybajcsissa on vielä 786 cm:ssä, tulvahuippu on saavutettu, kun vedenpinta on 9 m:ssä, jolloin vedenpinta on 25 cm korkeammalla kuin vuonna 2002.

Tulvatilanne perjantaiaamuna 7.6. Tulvahuipun saapuminen Unkariin merkitsee myös uutisten pidentymistä aiemman 30 minuutin asemsta 38 minuuttiin, josta ¾ käytetään Tonavan tulvatilanteen käsittelyyn. Győr-Moson – Soproniin, ensimmäiseen Unkarin lääniin Tonavan varrella, tulvahuippu saapuu lauantaina 8. kesäkuuta.

Leányfalussa, vajaa 10 km Szentenederen pohjoispuolella, lähes 300 kylän vakinaista asuaksta tai kesäasukasta sai evakuointipäätöksen, vain kolmannes kylän asukkaista oli enää paikalla. Huomattavasti pitemmällä Tonavan yläjuoksulla Győrin pohjoispuolisessa Győrújfalussa vielä korotetaan tulvapenkereitä yli 500 henkilön voimin, näistä suurin osa on sotilaita, myös armeijan helikopterit osallisuvat tonnin painoisten hiekkasäkkien kuljetukseen. Győrújfalun kylä ei ole ihan Tonavan rannassa, mutta Mosoni-Duna saartaa kylän Penkereitä joudutaan jatkuvasti vahvistamaan tulvaveden voimaa vastaan.

Szentendren pikkukaupungissa hälytysaste on nostettu korkeimmalle eli kolmannelle tasolle. Kaupungin kohdalla on rantapenkereelle jo aikaisemmin valettu betoniperusta, jolle viikon aikana rakennettiin lähes 2 metriä korkea aluminirakenteinen korotuspato, mobilgát. Vastaavia kevyitä ja tiiviitä, mutta myös ilmeisen kestäviä rakenteita on käytetty myös Itävallassa.

Valtionjohto seuraa tiiviisti tilanteen kehittymistä. Pääministeri Orbánin rooli on noussut näyttävästi esille, kun maa on varautunut Tonavan historiallisen suurtulvan saapumiseen Unkarin alueelle. Itse asiassa Tonavan pinta on noussut jo useita metrejä, mutta Tonavan tulvahuipun, tetőzik a Duna, odotetaan saapuvan Unkarin alueelle perjantaina puolen päivän aikaan. Suomalainen seurasi torstain 6.6. M1:n iltauutisia hiukan ihmetellen, kun uutisankkuri kertoo, että pääministeri on henkilökohtaisesti johtanut keskiviikkona ja torstaina valmistautumista tulvahuipun saapumiseen ja että tämä on vieraillut useilla sellaisilla paikkakunnilla, joilla tilanne on kriittisin. Pääministerin ja uutisankkurien suulla on myös moneen kertaan todistettu, että maan varautuminen tulvaan on tapahtunut systemaattisesti ja suunnitellusti ja armeijan, poliisin ja vapaaehtoisten työ on ollut hyvin koordinoitua. Videoleike antaa ulkopuoliselle kuvan, että pääministeri on ottanut ”sodanjohdon” käsiinsä ja katastrofintorjuntaan erikoistuneet viranomaiset ovat joutuneet toissijaisiksi toimijoiksi. Puolustusministeri Hende esiintyy myös toistuvasti televisiossa.

Myös presidentti Áder tapasi torstaina tiedotusvälineine edustajia Mecsérin padoilla Mosoni-Dunan saartamassa kylässä. Presidentin käsityksen mukaan suojelutöiden johto oli selvästi tehokkaampaa ja koordinoidumpaa kuin vuonna 2002. Myös valmistautuminen tulvaan on hoidettu tehokkaammin kuin aikaisemmin.– Arvioiden mukaan mm. Pestin läänissä on jo tulvapenkereiden ja -patojen korottamiseen käytetty yli 710000 hiekkasäkkiä. Lisää vapaaehtoisia kuitenkin tarvitaan yhä ja vapaaehtoisia pyydetään ilmoittautumaan paikallisissa pormestarinvirastoissa sekä väestönsuojelun (katasztrófavedelmi) viranomaisille mm. verkossa olevaa sähköistä ilmoittautumislomaketta käyttäen. Unkarin puolustusvoimien mukaan 4200 miestä osallistuu töihin 14 paikkakunnalla ja määrä voidaan nostaa kaksinkertaiseksi kutsumalla rteserviläisiä töihin.

Vedenpinnan arvoidaan nyt nousevan Kisoroszissa, Szentendrei sziget -saaren pohjoiskärjessä 900 cm:iin sunnuntaina, minkä takia kylää suojaavia penkereitä ryhdyttiin korottamaan uudelleen, nyt 9,20 metriin. Kriittisin tilanne perjantai-aamuna oli Győrújfalussa, jossa vastikään rakennettu suojapato alkoi sortua. Myös Komáromia suojaavia valleja on ryhdytty korottamaan uudelleen.