Hyvää on tulla hyväksi (23.6.)

Hyvää on tulla hyväksi, Jónak lenni jó. Tällä ohjelmaotsikolla toteutettiin sunnuntaiaamusta ilta kymmeneen Unkarin valtion radiossa ja televisiossa mm. seuraavilla kanavilla: M1, Duna, Duna World ja Árvízvédelmi rádió, ohjelmakokonaisuus, jossa lukuisia henkilöitä haastattelemalla ja tulvaviikon aikana kertynyttä materiaalia hyödyntämällä mentiin lävitse Tonavan tulvaa vastaan käyty taistelu. – Itse asiassa kuluneen viikon ajan on käsitelty tulvan aiheuttamia tuhoja, mutta painopiste siirtyi nopeasti tulva-penkereiden ja tilapäisten vallien purkamiseen hiekkasäkkien tyhjentämiseen ja ennen kaikkea yksittäisille rakennuksille ja kokonaisille asutuskeskuksille aiheutuneiden vahinkojen arviointiin ja välitrtömästi alkaneiden korjaustöiden seuraamiseen. Ohjelmassa haastateltiin ja esiteltiin henkilöitä, jotka olivat olleet pelastustoimien johdossa tai tavallisina paikallisen pelastuslaitoksen työntekijöinä tai vapaaehtoisina mukana.

Haastatteluja tehtiin kolmessa pisteessä: Unkarin armeijan aluksella, joka päivän aikana kulki alavirtaan Esztergomista Budapestin keskustaan saakka pysähtyen tulvaviikon aikana television katsojille tutuksi tulleissa kylissä ja ja asutuskeskuksissa kuten Nagymarosissa, Leányfalussa ja Szentendressä. Toinen tilapäinen studio oli Thália-teatteriin pystytetty látványstúdió, jonka ohjelmaa saattoi seurata myös kadulta. Kolmas stúdió tai gyártóbázis oli Unkarin television uusissa toimitiloissa Kunigunda-kadulla. Kun yksi studio lähetti ohjelmaa kaksi muuta valmistautui omaan lähetysvuoroonsa. Haastateltavina oli ministereitä, kuten puolustusministeri Hende ja inhimillisten voimavarojen ministeri Balogh, mukana oli myös monia käytännön pelastustöiden johtotehtävissä olleita, mutta myös taiteilijoita ja julkisuuden henkilöitä (julkkiksia), közéleti szereplő, sekä tietysti pelastus-laitosten työntekijöitä ja vapaaehtoisia, jotka myös kertoivat, miksi olivat osallistuneet työhön eli kuten eräs henkilö totesi: Unkari on isänmaani ja velvollisuuteni on puolustaa maatani.

Uutisissa tilaa sai myös Jónak lenni jó-hyväntekeväisyyskeräys, jonka tilisiirtoina ja tekstiviesteinä (670000 viestiä à 250 Ft) kertynyt tuotto oli sunnuntaiaamuna ylittänyt 407 miljoonan forintin rajan, minkä kampanjan vetäjä ja ministeri Balog totesivat ilmeisellä ylpeydellä. Osanottomäärällä mitattuna osallistuminen kampanjaan ylitti kaikki aikaisemmat keräykset, még soha nem fogtak össze ennyien.  Uutisissa haastateltiin myös presidentti Áderin puolisoa Anita Herczeghiä, joka piti osallistumistaan pelastustöihin itsestäänselvyytenä. Monet katsojat epäilemättä muistivat valtionpäämiehen puolison, joka Maltan ritarikunta-hyväntekeväisyysjärjestön jäsenenä osallistui ruoanjakeluun tulvaviikolla.

Uutisissa koropstettiin myös sitä, miten merkittävässä asemassa julkiset (so. valtion) tiedotusvälineet olivat tiedottamisessa ja positiivisen mielialan ylläpitäjänä. István Gulyás, eräs M1:n uutisankkureista, kertoi ”laivastudiostaan”, että tulvan jälkiä tai tilapäisiä suojavalleja saattoi Esztergomin ja pääkaupungin välillä havaita enää (laivasta käsin) vain muutamissa paikoissa. Gulyásin mukaan paraikaa olikin menossa lentokoneesta myrkyttämällä toteutettu hyttysentoukkien hävitys, szúnyogírtás, sillä hyttyskanta oli helteen takia lisääntynyt poikkeuksellisen nopeasti tulvavesien muodostamien lammikoiden vedessä. Television omassa studiossa vieraili uutisraportin mukaan päivän mittaan puolustusministeri, lukuisia taiteilijoita, Unkarin katolisen ja evankelisen kirkkokunnan johtajat, television ylin johto sekä koko tulvasuojeluoperaation ylin johto tai esikunta, árízvédelmi törzs.