Uusi rikoslaki voimaan 1.7.

M1:n uutisissa muistutetaan 24.6., että uusi rikoslaki, Büntetőtörvénykönyv, BTK, tulee voimaan 1. heinäkuuta. Oikeusministeriön valtiosihteeri kertoo, että laki on eräiltä osin olennaisesti ankarampi kuin edellinen, mutta tarjoaa erityisesti lievien rikosten osalta asianosaisille ”uuden mahdollisuuden”. Virkamiehen mukaan laki on ankarampi, szigorúbb, mutta ei armoton, kegyetlen, eikä myöskään aseta kansalaisia eriarvoiseen asemaan, nem fifferenciál. Uusi rikoslaki antaa aiemmapaa paremman lainsuojan lapsille, vanhuksille ja vammaisille. Ilmeisestikin ajatellaan, että rikollisuus tulee vähenemään, kun väkivalta-rikoksia tehneet ja rikoksenuusijat joutuvat ottamaan huomioon (aiempaa) ankarammat rangaistukiset, erőszakos és visszaeső bűnösök szigorú büntetesre számithatnak.

Rikoslaki on entistä ankarampi erityisesti seuraavissa kysymyksissä:

  • jopa 12-vuotias voidaan tuomita vakavista rikoksista, kuten tappo tai kuolemaan johtanut pahoinpitely tai ryöstö;
  • moottoriajoneuvolla ajamisesta alkoholin vaikutuksen alaisena tulee rangaistava teko, kun veren alkoholipitoisuus on 0,5 promillea tai enemmän; katsojia muistutetaan, että tähän riittää kaksi lasia olutta; tähän asti Unkarissa on ollut voimassa nollatoleranssi;
  • lainvastainen viljelysmaan hankkiminen; ao. lainkohta koskee erityisesti Länsi-Unkarissa lähellä Itävallan rajaa tehtyjä ”taskusopimuksia”, zsebszerződések, joissa unkarilaiset maanviljelijät ovat lakia kiertäen luovuttaneet muodollisesti yhä omistuksessaan olevan viljelysmaan hallinnan ulkomaalaiselle viljelijälle. Edesvastuuseen eivät joudu pelkästään sopimusosapuolet vaan myös kiaupassa mahdollisesti avustaneet juristit ja maarekisteristä vastaava viranomainen.

Suomalaista uutusten seuraajaa jää kiinnostamaan, mihin perustuu rangaistusasteikon koventaminen, kun monissa maissa suunta on ollut päinvastainen. Kuulijalle syntyy mielikuva, että lainsäätäjän käsityksen mukaan aiempaa ankarampaa rangaistusasteikkoa soveltamalla rikollisuus vähenee, kun potentiaalinen rikoksentekijä pohtii myös aiempaa perusteellisemmin mahdollisia rangaistuseuraamuksia.

MSZP:n edustaja totesi puolestaan, että laki oli epäonnistunut, csődött mondott. Uudesta laista huolimatta rikollisuus on kasvanut ja ainoa myönteinen seikka uudessa BKT:ssa on se, että se 90-prosenttisesti on sama kuin edellinen. Fidesz taas katsoo omassa lausunnossaan, että unkarilaista yhteiskuntaa koskeneiden rikosten osalta aiemmat Bajnain ja Gyurcsányn hallitukset mahdollistivat – nykyisestä hallituksesta poiketen – sen, että rikolliset saivat vapaasti ryöstää unkarilaista maata, yhteisiä varoja, kansallista omaisuutta ja ihmisten omaisuutta, hogy szabadon fostogassák magyar földeket, közpénzeket, nemzeti vagyont és az emberek tulajdonát.