Vasemmisto-oppositio ryhdistäytyy?

M1:n uutisissa 7.8. nostettiin esille heinäkuinen Mesterházy Attilan ja Bajnai Gordonin sopimus seuraavissa vaaleissa sovellettavista yhteisen ehdokasasettelun periaatteista. Uutiset nostivat esille yhden ehdokkaille asetettavan ominaisuuden: tulevilla ehdokkailla tulisi olla yliopistotutkinto. Tätä kritisoi erityisesti Scheiring Gábor, joka edustaa LMP:stä eronnutta ja Párbeszéd Magyarországért-nimellä organisoitunutta parlamenttiryhmää (Párbeszéd Magyarországért, PM = Vuoropuhelu Unkarin puolesta). Hänen mukaansa siihen, että haluaa kuulua vasemmistoon tarvitaan oikeudentuntoa, ei yliopiston tutkintotodistusta, baloldalisághoz igazságérzetre van szükség, nem diplomára.

Tulevia parlamenttivaaleja keväällä 2014 ja seuraavan syksyn paikallisvaaleja varten vasemmisto-oppositio on pyrkinyt kokoamaan rivejään jo vuoden ajan. Vaikka katto-organisaatioksi muodostunut Együtt 2014 PM szövetség (Yhdessä 2014 PM yhteenliittymä) onkin koonnut sateenvarjonsa alle vasemmistoon lukeutuvia oppositioryhmiä, on järjestäytyminen ollut kivuliasta. Suurimman ongelman on muodostanut suhde aiemman pääministerin Gyurcsány Ferencin johtamaan Demokraattiseen koalitioon, DK, ja itse puoluejohtajan henkilöön. Gyurcsány on eri yhteyksissä ilmoittanut, että sekä hän että hänen ryhmänsä on valmis vuoropuheluun ja periaatteeliseen keskusteluun yhteistyön ehdoista kuin myös yhteisestä pääministeriehdokkaasta. Tämä vasemmisto-oppisition konsolidoituminen on ollut hallituspuolueiden huolenaihe, mutta samalla ilmeinen erimielisyys on ollut suuri ilon ja jopa ilkkumisen aihe.

Kun ehdokasasettelua koskeva yhteistyösopimus allekirjoitetttiin 16.7. Mesterházy ennakoi, että seurauksena saattaisi olla konflikteja ja intressiristiriitoja eikä hän erehtynyt. Tosin em. vaaliyhteistyötä organisoivan vasemmiston yhteenliittymän puheenjohtajiston edustaja totesi, että Scheiring tulkitsee sopimusta väärin. Ao. määrittelyn mukaan ehdokkailla tulisi muutamia pikkeuksia lukuunottamatta olla ammatillinen korkeakoulutausta, felsőfokú szakképzettség, mikä viittaa kyllä 3. asteen koulutukseen, mutta lähinä ammattikorkeakoulututkintoon. Kun vaaliyhteistyöorganisaation kahdelta edustajalta kysyttiin, mikä on Gyurcsányn asema, toinen vastasi, että kysymykseen vastaaminen onennenaikaista ja toinen totesi ettei po. henkilö tule ehdokkaana kysymykseen.

Kuitenkin kolme vasemmistojohtajan, Bajnain, Gyurcaányn ja Mesterházyn puolueet ovat paikallisella tasolla kyenneet syksyn 2014 paikallisvaalien, onkormányzati választások, osalta sopimaan yhteisistä edustajista kahdessa kaupungissa, Budapestin eteläisessä naapurikaupungssa, Szigetszentmiklósissa ja Etelä-Unkarissa, Tonavan varrella sijaitsevassa Bajassa.

Perjantain 9.8. uutisissa kerrotaan, ettei vaaliyhteistyöorganisaatio ole toistaiseksi kyennyt sopimaan ehdokasasettelusta vaalipiirettäin. Együtt 2014 PM on suhteellisen vahva pääkaupunki-seudulla, mutta uutisten mukaan ehdokasasettelua MSZP:n ja Együtt 2014 välillä on eräiden lähteiden mukaan kaavailtu suhteessa 2/3–1/3. Suhde Demokraattiseen koalitioon on myös avoin; uutiset siteraavat lähteenä MSZP:n edustajaa, jonka mukaan yhteistyötä ei suljeta pois, mutta sitä ennen yhteistyön nykyiset kaksi osapuolta haluavat sopia keskinäisistä pelisäännöistä. Pahaa verta ja kriittistä blogikirjoittelua kirvoitti jo aiempi päätös, jonka mukaan yhteisesti asetetuilla ehdokkailla päässääntöisesti tulisi olla 3. asteen koulutus. Tähän em. Scheiring reagoi voimakkaasti väittäen ilmoitusta valheelliseksi ja elitistiseksi, hazug és elitista. – Toinen vaaliyhteistyöorganisaation edustaja jo ounastelikin, että tältä osin aiempaa päätöstä joudutaan tarkistamaan.