Elokuun 20. päivän juhlallisuudet

Unkarin toisen kansallispäivän, P. Tapanin päivän ja uutisleivän päivän juhlinnassa yhdistyy suomalaisittain 4.6. (puolustusvoimain lippujuhla) ja 6.12. (itsenäisyyspäivämme), jos kohta osa päivän tapahtumista jää näiden suomalaisten merkkipäivien ulkopuolelle.

Uutiset keskittyvät illalla 20. elokuuta ennen kaikkea valtiollisten juhlien raportointiin ja referointiin, ulkounkarilaisten järjestämiin juhliin, päivän uskonnollisiin tapahtumiin (kuten Szent Jobb körmenete ja uuden leivän siunaaminen) sekä Unkarin valtion radion ja television, közmedia, ohjelmatarjontaan.

Kun kysymys on Pyhästä Tapanista, Szt. István, monet poliitikot puheenvuoroissaan kertaavat Unkarin kuningaskunnan perustajan, lainsäätäjän ja katolisen kirkon aseman vakiinnuttajan toimia nostaen etusijalle tilaisuuden luonteen kannalta tärkeimmät ansiot. Se seikka, että P. Tapani oli myös keskitetyn hallintovallan luoja ja lainlaatija, jogálkotó, korvaa tavallaan sen, että sosialismin kaudella 20.8. oli myös Unkarin silloisen perustuslain säätämisen päivä.

Uutiset alkavat kuitenkin säätilan arvioinnilla. Helteen päättyessä säätilalle ominainen piirre on puuskaisen oikukas, navakka tai jopa raju tuuli ja paikalliset kuurosateet. Tuulen nopeudeksi arvioidaan pääkaupungissa 50-60 km/h, mutta Balatonilla tuuli on vielä voimakkaampi, 60-70 km/h, jopa sen ylikin. Tämän takia Balatonille suunniteltu toinen valtiollinen ilotulitus peruutetaan, sen sijaan muut järven lomakeskuksiin suunnitellut tapahtumat, erityisesti kevyen musiikin konsertit, toteutetaan suunnitelmien mukaan.
– Myös Budapestin osalta kerrottiin jo etukäteen, että säätilan niin vaatiessa ilotulitus voidaan siirtää alkaamaan tuntia myöhemmin. – Valtiosihteeri Balatoni Monikan kasvot ovat tulleet edellispäivinä tutuiksi, sillä hän on juhlallisuuksien toteutuksesta vastaavan operatiivisen yksikön, operatív törzs, puheenjohtaja, joka on joutunut muistuttamaan erityisesti säätilan aiheuttamista ylivoimaisista esteistä tai muista mahdollisista juhlapäivään ja viikonloppuun liittyvistä force majeure-tilanteista.

Juhlallisuudet alkavat Sankareiden aukiolta, Hősök tere, kun Kansallisesta julkisten palvelujen yliopistosta, Nemzeti közszolgálati egyetem, valmistuvat 100 upseeria vannovat valansa. Viime vuonna upseerinvalaansa vannovien luutnanttien valatekstin esilukijana oli nuori naissotilas, nyt vuorossa oli mies. Vala päättyi vanhan sotilastavan mukaan paljastetuin miekoin, kardrántással, annettuun lupaukseen: isänmaan puolesta kuolemaan saakka, a hazáért mindhalálig! Valan otti vastaan presidentti Áder ja puolustusministeri Hende. Áder puhui vastikään tähtensä saaneille luutnanteille todeten: ”Me olemme tänään valtio, ja me olemme takuu sille, että pysymme tällaisena vahvana valtiota muodostavana voimana myös tulevaisuudessa”. Tilaisuutta juhlisti myös Gripen-hävittäjien ylilento.
– Uutiset kertoivat lisäksi, että upseerinura kiinnostaa, sillä tänä vuonna hakijoita oli kuusinkertainen määrä koulutuksensa aloittaviin verrattuna. Lisäksi 1.9. Debrecenissä aloittaa ensimmäinen sotilaslukio, katonai középiskola.

Uutisaikaa sai myös 2011 valtiopäivien päätöksellä uudelleen perustetun Unkarin Pyhän Tapanin ritariston, Magyar Szent István Rend, kunniamerkkien myöntäminen; kunniamerkin perusti keisarinna Maria Teresia 1764 Szent István Rend-nimellä. Tämä Unkarin korkein valtiollinen kunniamerkki myönnetään vuosittain 2-3 kansallisesti ja kansainvälisesti ansioituneelle henkilölle. Ensimmäiset kunniamerkit ottivat vastaan 39-vuotias viisnkertainen olympialaisten kultamitaliuimari Egerszegi Krisztina ja Belgiassa elämäntyönsä tehnyt 84-vuotias kansantaloustieteilijä Lámfalussy Sándor, jota uutisten mukaan kutsutaan myös ”euron isäksi”. Kuniamerkin luovuttivat presidentti Áder János, pääministeri Orbán Viktor ja valtiopäivien puhemies Kövér László. Egerszegi tunnusti, että hän on halunnut pysyä poissa julkisuudesta, hänen toiveensa jo koululaisena oli tulla perheenäidiksi: ”Haluan antaa ja välittää lapsillemme sen, mitä itse olen vanhemmiltani saanut ja toivon, että heistä tulisi kunnon kansalaisia”. Lámfalussy kertoi säilyttäneensä unkarilasuutensa, vaikka hän onkin nyt Belgian kansalainen. Hän lähti maasta 1949 kommunistien tullessa valtaan ja suoritti opintonsa Belgiassa. Lámfalussy kertoi halunneensa ottaa osaa moniarvoisen, sokszínű, Euroopan rakentamiseen, ”Jokainen kansa haluaa vaalia kieltään ja kulttuuriaan ja toisaalta juuri tässä (moninaisuudessa) piilee Euroopan merkitys: Ei olisi olemassa (tuntemaamme) Eurooppaa, jos meillä olisi vain yhdenlainen, egyfajta, kulttuuri.”

Unkarilaisuuden talossa, Magyarság házá, Mátyás-kirkon vierellä, kansallisuusasioista vastaava varapääministeri Semjen Zsolt jakoi ulkomailla toimivien unkarilaisjärjestöjen edustajille ja ulkomailla asuville unkarilaisille myönnetyt Külhoni magyarságért-tunnustuksenosoitukset. Tunnustuksenosoitus myönnettiin sellaisille, jotka paikallisessa yhteisössään ovat toimineet ansiokkaasti (oik. yhteisöään palvellen ovat tehneet paljon) yhteisen unkarilaisuuden säilymisen puolesta, akik a helyi közösségüket szolgálva sokat tettek az egyetemes magyarság megmaradásáért. Varapääministeri muistutti myös, että niiden maan rajojen ulkopuolella (erit. naapurimaissa) asuvien unkarilaisten määrä, jotka ovat anoneet Unkarin kansalaisuutta, so. kaksoiskansalaisuutta, on lähestymässä puolta miljoonaa ja niiden osalta, jotka kansalaisuuden myöntämisen yhteydessä ovat vannoneet asianomaisen valan, puolen miljoonan raja ylittynee vuoden loppuun mennessä.

Naapurimaissa, ”historiallisessa Unkarissa”, juhlitaan myös P. Tapanin päivää. Utisankkuri käyttää alueiden unkarinkielisiä nimityksiä, (Slovakian) Felvidék, (Romanian) Erdély, (Serbian) Délvidék ja (Ukrainan) Kárpátalja. Kun paikallisista juhlista kerrotaan, mainitaan myös paikallisen unkarilaisen tai unkarlaisen kulttuurin edistämisestä vastaavan yhteisön tai organisaation nimi ja puheenjohtaja. Sekä Romanian että Slovakian osalta mainitaan kaksi orgabisaatiota. Erdelyn osalta Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács, EMNT ja sen puheenjohtaja Tőkés László ja Romániai Magyar Demokrata Szövetség, RMDSZ ja sen puheenjohtaja Kelemen Hunor, jotka esiintyivät Kolozsvárin Unkarilaisten päivien, Kolozsvári Magyar Napok, avajaisgaalassa. Slovakian osalta mainitaan slovakialais-unkarilaisen Most-Híd eli Silta-puolueen puheenjohtaja Bugár Béla ja Magyar közösség-puolueen Berényi József. – Ukrainan osalta nostetaan esille Kárpátaljan kulttuuriyhdistys Kárpátaljai kulturális szövetség ja sen puheenjohtaja Kovács Miklós.

Esztergomin P. Tapanille omistetun kappelin renessanssifreskojen entisöintiä varten Semjen Zsolt tuo päätöksen 50 milj. forintin määrärahan myöntämisestä. Varapääministerin mukaan kappelin freskot osoittavat, että unkarilainen kansakunta oli jo tuolloin eurooppalaisen kehityksen kärjessä. ”P. Tapanin henkinen perintö on ollut kaikkina aikoina hallituksen ohjenuora ja valtionperustajan tavoin Nyky-Unkarin täytyy vaalia suvereniteettiaan.

Budapestissa P. Tapanin basilikan edustalla oleva aukio on uutisten videoleikkeen mukaan täyttynyt ääriään myöten. Paikalle oli kertynyt myös ulkounkarilaisia ja pyhiinvaeltajia. Budapestin ja Esztergomin arkkipiispa, kardinaali Erdő Péter johti juhlamessua, johon osallistuivat myös presidentti, pääministeri ja varapääministeri Semjen. Messun jälkeen oli uuden leivän siunaaminen. Tärkeämpi oli kuitenkin körmenet, kun juhlakulkueena kannettiin  pyhäinjäännöksenä P. Tapanin oikean käden, Szent Jobb,  sisältävää, rakenteeltaan kirkkoa muistuttavaa pyhäinjäännöslipasta. Perinnettä noudattaen reliikkiä ja sitä suojaavaa lipasta kantavat sotilaat, papiston ohella kulkueeseen osallistuvat P. Istuimen vahvistamien sääntökuntien ja hengellisten ritarikuntien edustajat sekä pyhiinvaeltajat ja messuun osallistuneita.

Varapääminsiteri Navracsics Tibor puolestaan puhui Kaakkois-Unkarin´Ópusztaszerissä. Hänen mukaansa kansakunnan täytyy uskoa itseensä, Unkarin säilyminen itsenäisenä on yli vuosituhannen jatkunut menestystarina ja voimanlähde, joka velvoittaa myös nykyajan unkarilaisia, jotta myös tulevaisuus Euroopassa olisi menestyksekäs. Vain silloin Unkarin ponnistuksilla on menestystä, kun se luottaa itseensä ja silloin se myös saavuttaa onnensa. Uutisten videoleikkeessä Ópusztaszér oli hänen mukaansa se paikka, jossa idästä tullut paimentolaiskansa muuttui kansakunnaksi ja loi omat lakinsa.

Uutiset kertoivat myös VIII kaupunginosaan pystytetryn muistomerkin vihkimisestä. Videoleikkeet kertoivat Bufdan linnan alueen kansantaiteen mestarien työnäytteistä ja Tonavan rantakadun varren gastronomisista löydöistä. Perheille tarkoitetuista ohjelmista oli katkelmia, erityisesti Clark Ádám-aukion ohjelmista, joita kymmenettuhannet seurasivat ja joita myös radio ja teelvisio välittivät, kuten mm. Felszállott a páva-kilpailun voittajaesitykset. Lisäksi oli lyhyt katsaus Erkelin Istvan kiraly-oopperan esityksesta Margit-saarella, esitys alkoi kuoron ja yleisön yhteislauluna esitetyllä Hazám, hazám-teoksella (aaria Erkelin Bánk bán -oopperasta).

Uutiset raportoivat myös Balatonin tilaisuuksista mm. Zamárdissa, Zánkassa, Révfülöpissä ja Balatonfüredissä. Uutisten mukaan  0,5 miljoonaa ihmistä osallistui
lähes 500 eri puolilla maata järjestettyyn tapahtumaan tai juhlaan, joista epäilemättä suurin oli pääkaupungissa klo 21 alkanut ilotulitus.