Terästehdas vaikeuksissa

Perjantain uutisissa kerrotaan Unkarin terästeollisuuden, erityisesti Dunaferr Zrt:n talousvaikeuksista ja tehtaan jopa 1500 työntekijän erottamisesta. Asia nousi esille, kun hallitus poikkeuksellisesti kokoontui perjantaina 16.8. Székesfehérvárissa. – Keskiajalla hallitsijat kruunattiin Székesfehérvárissa ja maan hallitus juhli pääkaupungin ulkopuolella pidetyllä, kihelyezett, istunnollaan seuraavalla viikolla olevaa P. Tapanin päivää.

Valtiovarainministeri Varga Mihály totesi tuolloin uutisille, että hallitus kantaa aitoa huolta 1500 työntekijän kohtalosta ja tulee siksi tutkimaan mahdollisuutta ostaa 2004 yksityistetty yhtiö takaisin valtiolle. – Unkarin valtiolla ei ole mahdollisuutta vaikuttaa yksityisen yhtiön päätöksentekoon, joten ainoa tapa pelastaa työpaikat on ostaa tehdas – tai sen osake-enemmistö – valtiolle. Ministerin haastattelussa esittämän käsityksen mukaan Dunaferrin ykstyistäminen 2004 oli virhe. – Unkarin hallitus näkee ao. tapauksen valossa mahdollisuutensa vaikuttaa yritysten päätöksiin aika lailla toisin kuin oma hallituksemme!

M1:n uutiset kertovat 21.8., että valtiovarainministeriö on lähettänyt Dunaferr Zrt:n johdolle kirjeen, jossa se pyytää tiedottamaan yhtiön ulkomaisille omistajatahoille valtion ostoaikeista. Ministeriö on ilmoituksensa mukaan valmis tekemään syyskuun lopulla tai lokakuun alussa ”markkinahintaan” perustuvan ostotarjouksen.

Asiantuntijoiden mukaan markkinahinnan määrittäminen saattaa tosin olla vaikea, sillä terästeollisuudessa on meneillään kansainvälinen laskusuhdanne. Dunaferr on ukrainalaisomistuksenssa, mutta emokonserni, ”ukrainalainen teräsjätti”, on itsekin rahoitusvaikeuksissa, sillä se on investoinut tuotantonsa uudistamiseen Ukrainassa ja nämä lainat ovat erääntymässä; velkojina ovat puolestaan lähinnä moskovalaiset liikepankit.

Dunaferrin tuotantoteknologia on puolestaan vanhentunut ja sen uudistaminen edellyttää investointeja. Teräskonserni ja Dunaferr ovat sitäpaitsi olleet vuosia tappiollisia, vuonna 2011 Dunaferrin tappio oli 22,4 mrd. forinttia ja viime vuonna 29,2 mrd. forinttia. Dunaferrin po. tuotantolaitos, Dunai Vasmű, on Dunaújvárosissa ja kaupungin johto pitää osaltaan valtion väliintuloa tervetulleena, sillä sen turvin kaupungin suurin työnantaja voi jatkaa toimintaansa.

Taustaa. Valtionomaisuuden myynti on ollut 1990-luvun alusta lähtien eräs keino, jolla valtion budjettia on voitu tasapainottaa. Yksityistämiseen – siitähän on kysymys – on myös periaatteelliset ja poliittiset syyt: valtionkaan ei kannattanut ylläpitää tappiollista liiketoimintaa, toisaalta ns. strategisina pidettyjen alojen ohella on monia aloja, joilla aiemmin valtion omistamalle yritystoiminnalle ei ole erityisiä perusteita. Vaikka myynnit pyrittiin valmistelemaan huolella ja lähtökohtana oli ao. tuotannon- tai teollisuudenalan markkinahinnan saaminen valtion kassaan, aina ei operaatioissa onnistuttu.

Oppositiolla – väristä riippumatta – on sitä paitsi usein ollut oma käsityksensä siitä, mikä oli kulloinenkin ”käypä hinta” (tai onko myynti ylipäänsä tarkoituksenmukaista). Vielä vaikeampaa on ollut arvioida tilannetta parin vuoden kuluttua, jos ao. teollisuudenala kansainvälisten suhdanteiden muuttuttua on alkanut tehdä erityisen hyvää tulosta. Silloin keskustelun kohteeksi nousevat kysymykset: myytiinkö tuotantolaitos sittenkin alihintaan ja oliko valtionomaisuuden myynnistä vastaavalla yhtiöllä sittenkään riittävää tietoa markkinoista, ja jos ei ollut, mistä tämä johtui. Silloin lähellä ovat jo epäilykset laiminlyönnistä, vahingon aiheuttamisesta sekä sen mahdollisesta tahallisuudesta. Lopuksi kysymys myös siitä, saivatko myynnistä vastuulliset henkilöt operaatiosta henkilökohtaista hyötyä ja oliko ehkä kysymys lahjonnasta. Näin toistuvasti edellisen hallituksen toimeksiantoja toteuttaneet henkilöt ovat joutuneet vastaamaan oikeudessa tekemistään päätöksistä. Tilanne on ollut oikeustoimille otollinen myös siksi, että nämä huippuvirkamiehet, jotka vaalien jälkeen ovat myös vaihtuneet, ovat usein kuuluneet vastapuolueen eliittiin ja näin oikeudenkäynneillä on myös poliittinen ulottuvuutensa. Sama koskee myös epäilyjen esittämistä ja tutkinnan aloittamista. Kun uutisissa esitetään poliisin lausunto: on syytä epäillä, gyanúsitott ok miatt, se yleisön silmissä heittää varjon asianomaisen ylle, vaikka vasta oikeuden päätös ratkaisee, onko asianomainen syyllinen vai ei.