(Lapsi)perheiden asema kohentuu

Pääminisiteri Orbán kertoi kaksi kuukautta sitten asian, josta oli ohimennen puhuttu jo aiemmin: hallitus aikoi jatkaa mm. energian kuluttajahintojen sääntelyä, mistä oli tehty jo kaksi päätöstä toinen 1.1. alkaen (sähkö, kaasu ja kaukolämpö) ja toinen 1.7. alkaen (vesi- ja jätevesimaksut, jätteenkuljetus, likakaivojen tyhjennys, PB-kaasu (pullotettu nestekaasu) ja nuohous. Hallituksen käsityksen mukaan erityisesti energian hinta oli noussut kohtuuttomasti edellisten hallitusten aikana, vuosina 2002–2010. Energian kuluttaja-hingtojen nousu on ollut 100–150 % eli moninverroin enemmän kuin inflaatio. EU:n komissio on taas ehdottanut Unkarin hallitukselle, että se peruuttaisi po. hintojen säännöstelyä koskevat päätöksensä.

Fideszin ja KDNP:n parlamenttiryhmien yhteisen Visegradissa pidetyn kokouksen asialistalla oli em. säätelyn, rezsicsökkentés jatkaminen. Rogán Antal, Fideszin parlamenttiryhmän puheenjohtaja ilmoitti, että energiahintoja laskettaisiin jälleen kymmenesosalla (11,1%), mikä merkitsisi sitä, että syksyllä toteutettavan uuden leikkauksen jälkeen energianhinta tulisi laskemaan viidenneksen eli 20 % vuoden 2012 lopun hinnoista.

Pääministeri totesi Kossuth-radion ohjelmassa, että Unkari oli riittävän vahva uusiin energianhointojen säännöstelytoimiin, jotka ovat maan itsenäisyyden ja riippumattomuuden symboli. Unkari seisoo omilla jaloillaan ja valvoo itse omia raha-asioitaan. Toisin kuin aiempien sosialistihallitusten kaudella, jolloin energiayhtiöt saattoivat sanella päätöksensä, niiden so. energiayhtiöiden on nyt kuunneltava hallitusta ja sopeuduttava Unkarin politiikkaan.

MSZP ilmoitti tukevansa hallituspuolueiden politiikkaa, vaikka piti sen toteutumista epävarmana, puolueen oma tavoite oli arvonlisäveron alentaminen 5 %:lla peruselintarvikkeiden osalta. Unkarin alv-kanta on 27 %. Hallituspuolueet totesivat, että vaalit 2010 hävinnyt vasemmisto, bukott baloldal,  ei ole johdonmukainen politiikassaan, ”se ei nostanut oljenkorttakaan puolustaakseen unkarilaisia perheitä, kun kaasun hinta nousi kolminkertaiseksi ja sähkön hinta kaksinkertaistui”. Bajnai Gordon puolestaan totesi, että viimeisten kolmen vuoden aikana hinnat ovat nousseet 17 %, säästötoimenpiteiden takia energiahintojen sääntely ei ole tuonut perheille mainostettua etua: hallituksen toimenpiteet eivät ole kestäviä. Lisäksi ne olivat epäoikeudenmukaisia, igaszságtalanok. KDNP:n Harrach puolestaan totesi, että Bajnai, joka aiemmin tuki kelvottomia pankkiirejaja ahneita monikansallisia yhtiöitä, rossz bankárokat és mohó multikat, ei voi arvostella hallitusta: Gyurcsányn ja Bajnain hallitukset olivat täysin sopimattomia puolustamaan unkarilaisten perheiden etuja.

KDNP:n parlamenttiryhmän puheenjohtaja Péter Harrach puolestaan ilmotti, että lapsiperheiden verot tulevat huojentumaan entisestään, nyt myös palkasta pidätettävien terveydenhuolto- ja sosiaaliturvamaksujen, járulék, osalta. Harrachin arvion mukaan tammikuun 2014 alusta unkarilaiset perheet hyötyvät tästä keskimäärin 50000 forinttia kuukaudessa. Ratkaisulla korjataan aiempaa päätöstä, sillä vähiten ansaitsevat lapsiperheet eivät kyenneet hyödyntämään kaikkia verohelpotuksia. Esimerkkinä utiset esitti, että tänä päivänä kolmilapsisen perheen vanhempien on ansaittava 618000 forinttia kuukaudessa voidakseen hyödyntää tarjolla olevat huojennukset maksimaalisina, uudessa järjestelmässä riittäävät 300000 forintin kuukausiansiot. Eniten hyötyvät uudesta järjestelmästä ne vähätuloiset, joilla on yksi perheenjäsen työmarkkinoilla tai vähintään kolmilapsiset perheet. Järjestelmä tulee tukemaan myös työllistymistä.

Kun päätös tulee voimaan, kaikkiaan 260000 unkarilaisperhettä voisi laskea saavansa yhteensä noin 50 mrd:n forintin verohelpotukset vuonna 2014. Huojennukset porrastettaisiin lapsiluvun mukaan. Tämä nostaisi reaalipalkkoja, lisäisi ostovoimaa ja kotimaista kysyntää. Osaltaan ostovoimaan vaikuttaisi verojeasteen alenemisen ohella , alhainen inflaatio 1,8–1,9 %; alhaisempia lukuja Unkarin kansantalous ei ole kyennyt esittämään 40 vuoteen. Verouojennukset otetaan huomioon laadittaessa valtion vuoden 2014 tulo- ja menoarvioesitystä, TMAE:tä.