Uusia energiahintojen sääntelykeinoja

Perheiden tai kotitalouksien kulutuksen rakennetta on pyritty muuttamaan supistamalla niiden jokapäiväiseen elämään kuuluvien maksujen osuutta, jotka maksetaan kaasun, sähkön tai kaukolämmön hintana kuukausittain, kuten maksetaan myös vesi- ja jätevesimaksuja, jätehuoltomaksuja tai likakaivon tyhjennysmaksuja tai joissain talouksissa kuluina, jotka kertyvät nuohousmaksuina tai nestekaasupullon hintana.

Hallitus on toteuttanut näissä maksuissa ”kohtuullistamispolitiikkaansa”, rezsicsökkentés, vuoden 2013 aikana, osaksi vuodenvaihteessa ja osaksi kesällä 1.7. voimaantulleena hintasääntelynä. Oppisitio on tukenut tätä politiikkaa varsin vastahakoisesti, sekä oikealta että vasemalta on esitetty yhtenä vaihtoehtona mm. arvonsisäveron alentamista tiettyjen peruselintarvikkeiden osalta. MSZP on eri yhteyksissä todennut, että sääntely hyödyttää eniten keski- ja hyvätuloisia, jotka käyttävät paljon energiaa.

Sunnuntain uutisissa yllättävä avaus oli  Fideszin parlamenttiryhmän puheenjohtajan Antal Rogánin viikonloppuna kilpailevalle uutisportaalille, hírtv:lle antama lausunto, jossa hän esitti, että tällaiset kotitalouksille ja kuluttajille tarjotut palvelut, közműszolgáltatások, pitäisi hoitaa sellaisten yritysten kautta, jotka eivät vie palvelujen tarjoamisesta saatuja voittoja ulkomaille vaan käyttävät ne ao. palvelun kehittämiseen. Samasta asiasta oli puhunut pääministeri jo vuosi sitten elokuussa todetessaan, että tällaiset palvelut voidaan yhteiskunnassa vallan mainiosti tarjota monikansallisten yritysten asemesta myös yleishyödyllisten voittoa tuottamattomien, non-profit, yritysten kautta, jotka käyttävät tulonsa palvelun laadun parantamiseen. Rogánin mukaan tällaiset palvelut tulisi koota yhteen lakiin, joka määrittelisi palvelun tuottamisesta vastaavien yritysten toimintaperiaatteet. Tällaiset kaavailut eivät hänen mukaansa vaikuta seuraavien, jo valmisteilla olevien sääntelytoimien täytäntöönpanoon.