Kunniakonsulit koolla

Uutiset kertovat näyttävästi 16. ja 17.9. Unkarin kunniakonsulien V konferenssista Magyarország tiszteletbeli konzuljainak V. konferenciája, joka avattiin Gödöllőn historiallisessa barokkilinnassa. Uutisten mukaan Unkarilla on tällä hetkellä kaikkiaan 236 kunniakonsulia, mutta Unkari pyrkii laajentamaan tuota verkostoa. Konferenssiin oli saapunut 134 kunniakonsulia, jotka edustivat Unkaria viidellä mantereella. Ulkoministeri János Martónyi kiitti puheessaan kunniakonsuleita, jotka kukin kotimaassaan tekivät sydämestään, palkkiotta, työtä unkarilaisten hyväksi. Martónyi kertoi myös, että konferenssi järjestettiin, jotta kunniakonsuleilla olisi mahdollisuus saada ilman välittäjiä, suoraan tietoa Unkarin tapahtumista ja maan politiikasta. Hän käsittelikin puheenvuorossaan ajankohtaisia kansainvälisiä kysymyksiä ennen kaikkea Syyrian tilannetta ja konfliktin ratkaisu-mahdollisuuksia.

Ulkoministeri Martónyin puheenvuoron pääasiallinen sisältö käsitteli kuitenkin kunniakonsuleita ja heidän tehtäviään. Hänen mukaansa kunniakonsulit ovat tarpeellisia henkilöitä, jotka odottamatta vastapalveluksia eli omalla kustannuksellaan hoitavat tätä toimintaa, jota ilman unkarin ulkomaanedustus ei pystyisi hoitamaan tehtäviään. Eräissä maissa – kuten Brasiliassa, Yhdysvalloissa tai Saksasssa – konsulit eivät toimi pääkaupungissa vaan muualla maassa. He voivat tehdä omaa työtään yhteiskunnan eri alueilla, kulttuurin saralla, talouselämässä, kaupan ja turismin alueella, ja he ovat korvaamattomia, hen ovat niitä, jotka tekevät tarvittaessa Etelä-merikassa vankilavierailuja jos joku huumekuriisi on pidätetty, mutta häneen ottavat yhteyttä myös vaikeuksiin joutuneet tytöt, jotka erilaisten valheellisten lupasuten seurauksena ovat joutuneet äärimmäisen vaaralliseen tilanteeseen, josta eivät omin päin löydä ulospääsyä. Näin muotoili ulkoministeri kunniakonsulin tehtäviä, todeten, että näillä oli myös toinen tehtävä: helpottaa unkarilaisten tuotteiden vientiä kotimaihinsa ja lisätä investointeja Unkariin.

Ulkominsiterin mukaan kunniakonsulien ei tarvitse kaikissa asioissa olla yhtä mieltä Unkarin hallituksen kanssa, sillä eiväthän he ole puoluepoliitIkkoja, mutta samalla kaikki he tuntevat syvää myötätuntoa Unkaria kohtaan. Konsuleista kolmannes on unkarilaista syntyperää. Ulkoministerin mukaan Unkarin hallitus ei voi kirjoittaa luetteloa kunniakonsulien velvollisuuksista ja tehtävistä, mutta hallitus on kiitollinen, jos kunniakonsulit voivat auttaa kotimassaan asuvia unkarilaisia esim. rekisteröitymään vaaleja varten.

Valtiosihteeri Péter Szijjártó kertoi talouspolitiikasta ja erityisesti hallituksen yhdeksi painopisteeksi valitsemasta itäisestä avauksesta, keleti nyitás, sillä taloudellista yhteistyötä on tehträvä myös EU:n ulkopuolisten maiden kanssa ja Aasia oli luonnollinen suunta. Kunniakonsuleilla oli myös tärkeä tehtävä vuoden 2014 vaaleissa, sillä he ovat mukana äänestäjien rekisteröinnissä ja antavat vaaleja ja ulkomailla äänestämistä koskevaa informaatiota.

Konferenssi jatkui tiistaina parlamenttitalossa, jossa puhui pääministeri Viktor Orbán, Inhimillisten voimavarojen ministeri Zoltán Balogh sekä valtiovarainministeri Mihály Varga. Pääministerin viesti kunniakonsuleille oli selkeä: vuoteen 2002 Unkari oli itäisen Keski-Euroopan etujoukkoa – pääministeri käytti termiä éllovas, kilpailua johtava ratsukko, mutta sen jälkeen (so. vuoden 2002 vaalien jälkeen) maa hänen mukaansa putosi peränpitäjäksi, joukon viimeiseksi, sereghajtó.

Unkari teki – vuoden 2010 vaalien jälkeen – omat talouspoliittiset ratkaisunsa ja näyttää siltä, että ne ovat olleet oikeita, tosiasiat puhuvat puolestamme, valóság velünk van. Kuluneen kolmen vuoden aikana maan kilpailukyky on kohentunut ja vuonna 2014 maan talouskasvu voi olla jopa 2 %.

Orbán vakuutti, että Unkari ei ole euroskeptinen vaan eurolkriittinen, hän, pääministeri, uskaltaa sanoa, ettei mantereella kaikki ole järjestyksessä, sillä Eurooppa ei löydä ratkaisua haasteisiinsa. Unkarista – sen sijaan – on omien ratkaisujensa seurauksena tullut eräs Euroopan kilpailukykyisimmistä maista. Vuonna 2002 olimme alueen, régió, johdossa, mutta sen jälkeen tapahtuneiden talouspoliittisten ratkaisujen seurauksena asemamme vaihtui peränpitäjän tehtävään. Vuoden 2010 (vaalien) jälkeen toteutettujen muutosten jälkeen voimme jälleen nousta 2014 alueen johtoasemaan. Taloluskasvu voi nousta jopa kahteen prosenttiyksikköön, maa on päässyt pois EU:n ylivelkaantuneiden maiden ryhmästä, budjettivaje kyetään pitämään alle kolmen proserntin BKT:stä ja 40 vuoteen inflaatio ei ole ollut niin alhainen kuin nyt.

Pääministerin mukaan Unkarille oli tärkeää saada jalansijaa myös Euroopan ja EU:n ulkopuolisilla markkinoilla ja siksi lanseerettiin itäinen avaus, keleti nyitás. Seuraavien 15–20 vuoden aikana Unkarin ei pidä kilpailla Euroopan maiden kanssa vaan niiden maiden kansa, jotla ovat osoittautuneet Eurooppaa paljon kilpailukykyisemmiksi, kehittyviollä markkinoilla, Brasiliasta Kiinaan asti.

Inhimillisten voimavarojen ministeri, Emberi erőforrások minisztere, Zoltán Balogh kertroi kunniakonsuleille, että Unkarissa opiskeli tällä hetkellä 20000 ulkomaalaista opiskelijaa ja hallituksen tarkoituksena oli kolminkertaistaa määrä seuraavana kymmenvuotiskautena. Parlamentin puhemies László Kövér totesi uutisten mukaan, että kunniakonsulit toimivat kotimaassaan asuvien unkarilaisten yhdyssiteenä ja hän uskoi, että nämä jatkossakin olisivat unkarilaisia yhdessäpitävä linkki.

Suomessa on neljä Unkarin kunniakonsulia:

  • professori Urpo Kivikari (Turku) ja
  • johtaja Kristiina Jaatinen (Nokia, aik. Tampere)
  • johtaja Bengt Göran Lindholm (Maarianhamina, kotipaikka Lemland)
  • johtaja Kyösti Niilo Juhani Kakkonen (Joensuu)