Vasemmiston ”vaaliyhteistyö”

Kun neljä nykyisessä parlamentissa mukana olevaa vasemmistopuoluetta oli selkiyttänyt vuoden 2014 parlamenttivaaleja koskevat yhteistyömahdollisuutensa syyskuun puolivälissä, ei lopputulos näyttänyt ruusuiselta. MSZP ja Együtt–PM olivat päässeet sopuun siitä, kumpi osapuoli nimeää ehdokkaansa mihinkin vaalipiiriin, ei oikeastaan muusta. Demokraattinen koaliitio, DK, ei päässyt sopuun MSZP:n kanssa, sillä MSZP piti Demokraattisen koalition johtajaa Ferenc Gyurcsánya henkilönä, joka hajotti vasemmistoa. Gyurcsány totesikin tiedotusvälineille neuvottelujen kariuduttua, että MSZP ei haluaisi nähdä häntä seuraavassa parlamentissa, DK sen sijaan kyllä!

Viikonvaihteessa selviää, että uutena puolueena parlamenttiin vasemmiston riveissä on pyrkimässä myös Neljäs tasavalta-puolue, Negyedik társaság part, jonka puheenjohtaja András Istvánffy ei nähnyt puolueellaan juuri olevan mahdollisuuksia yhteistyöhön muiden vasemmistopuolueiden kanssa, joiden keskinäinen pallottelu on ollut ”yhtä ilveilyä”. Hänen mukaansa vasemmisto on jakautunut kahtia. Toisen ryhmän muodostavat ne, jotka ovat olleet mukana aiemmissa hallituksissa, ja jotka ovat vastuussa siitä, että Orbán johtaa maata nyt 2/3:n enemmistöllä; tämä vasemmiston osan unkarilaiset ajoivat tiehensä (2010 vaaleissa) eivätkä halua enää nähdäkään heitä. Toinen puoli vasemmistoa on organisoitunut vasta 2010 vaalien jälkeen eikä se ole edellisestä ryhmästä poiketen  vastuussa edeltäneen 20 vuoden politiikasta. Neljäs tasavalta haluaa neuvotella vaaliyhteistyöstä vain LMP:n kanssa, jos neuvotteluyt eivät joda tulokseen, puolue lähtee vaaleihin omalla listallaan.

Sekä huhtikuussa 2013 organisoituneet liberaalit (puheenjohtaja Gábor Fodor) että toukokuussa 2013 organisoituneet sosiaalidemokraatit (puheenjohtaja Andor Schmuck) halusivat syyskuun puolivälin jälkeen neuvotella MSZP:n kanssa. Molempien pikkupuolueiden puheenjohtajat olivat pettyneitä vaaliyhteistyön kariutumiseen. Fodor olisi halunnut liberaalien ehdokkaan kolmeen vaalipiiriin enemmistövaalissa ja yhteisen listan, Schmuck olisi halunnut tukea puolueensa eläkeläispolitiikalle, mutta MSZP:n kumppani Együtt–PM ei suostunut tähän katsoen pystyvänsä edustamaan eläkeläisten intressejä sosialidemokraatteja paremmin. Sosiaalisen unionin, Szociális Unió, puheenjohtaja Katalin Szili ilmoitti myös, että hänen puolueensa lähtee vaaleihin omalla listalla. Hänen mielestään monet nyt vasemmistolaisiksi itseään kutsuvat ryhmät ovat itse asiassa ideologialtaan lähempänä liberalismia. — Szili toimi MSZP:n edustajana parlamentissa 1998–2010, tuona aikana hän oli1998–2002 varapuhemiehenä sekä 2002–2010  eli lähes kaksi vaalikautta puhemiehenä. Vuoden 2010 vaalien jälkeen hän kuitenkin erosi puolueesta ja perusti oman puolueen Sosiaalisen unionin, Szociális Unió.

Vaaleihin on tällä hetkellä lähdössä omilla listoillaan kaikkiaan seitsemän vasemmistopuoluetta, joista kaksi on enemmistövaalia varten sopinut keskenään ehdokkaiden nimeämisestä vaalipiireihin.

4.10.2013 myös Unkarin Työläisten Puolueen, Magyarországi Munkáspárt, puheenjohtaja Gyula Thürmer ilmoitti puolueensa lähtevänsä vaaleihin omalla listallaan. Vuonna 2006 perustetulla puolueella ei ole ollut edustajaa  parlamentissa.