Vuoden 2014 TMAE

Uutiset selvittivät 23.9., millaisin ”reunaehdoin” Unkarin hallitus valmistelee vuoden 2014 budjettinsa eli tulo- ja menoarvioesityksensä, TMAE:n. Hallituksen esitys tulee parlamenttikäsittelyyn syyskuun lopulla.

Näitä tekijöitä ovat mm. inflaatio, budjetin alijäämä ja talouskasvu. Kaikkien näiden osalta tehdään arvioita, jotka perustuvat tällä hetkellä vallitsevaan tilanteeseen, jonka tietyin ehdoin oletetaan jatkuvan vuonna 2014. Valtiovarainministeri Mihály Varga kertoo M1:n uutisille 23.9. , että budjettivalmistelu perustuu mm. seuraaviin oletuksiin:

  • budjettivaje 2,9 %
  • inflaatio 2,4 %
  • talouskasvu 2 %

Uutisten mukaan sitten 1960-luvun alun ei hallituksen esitystä valtion tulo- ja menoarvioksi ole laadittu näin alhaisen inflaation vallitessa. Varga korostaa, että syyskuun lopussa parlamenttiin tuleva esitys laaditaan siten, että EU:n määrittelemä budjettivajekatto ei ylity ja näin mahdollistetaan EU-tukien saaminen maksimaalisena eli mikään tuli ei saisi jäädä pienemmäksi kuin kuluvana vuonna. – Talouskasvusta kertovat edellisen puolivuotiskauden tilastotiedot ovat rohkaisevia. Maatalouden ohella myös erityisesti rakennusteollisuus on osoittanut jälleen elonmerkkejä, életjelet mutat. Investoinnit ovat kasvamassa, mikä kertoo siitä, että sekä koti- että ulkomaiset sijoittajat luottavat Unkarin talouteen.

Kolmijäseninen budjettineuvoston, költségvetési tanács, puheenjohtaja korosti, että hallitus on sitoutunut pitämään budjettivajeen kurissa. – Kolmijäsneinen neuvosto perustettiin 2008 Kansainvälisen valuuttarahaston kanssa tehdyn sopimuksen mukaisesti. Arvovaltaisella neuvostolla, jäseninä ovat Unkarin presidentti, Unkarin pankin pääjohtaja ja Valtiontalouden tarkastusviraston, Állami számvevőszék, puheenjohtaja, ei ole budjetin suhteen veto-oikeutta, mutta sillä on mahdollisuus esittää arvovaltaiset kommenttinsa ja omat laskelmansa. Pankkisektorin asiantuntijoijden sinänsä positiivisen suhtatumisen mukaan keskeinen asia vuotta 2014 ajatellen on, jatkuuko maan taantumanjälkeinen taloudellinen kehitys niin suotuisana kuin budjettivalmistelussa oletetaan. Asiantuntijoiden mukaan merkittäviä muutoksia ei verotukseen ole ilmeisesti odotettavissa, ei ainakaan uusia veroja.

Seuraavana illan (24.9.) uutisten mukaan Unkarin pankki, Magyar Nemzeti Bank, korjaa kesäkuista ennustettaan inflaation ja talouskasvun osalta. Edelliseen vuoteen verrattuna inflaation odotetaan kuluvan vuoden osalta olevan vuoden lopussa 2,0 % (ennuste oli 2,1 %) ja talouskasvun 0,6 %:n asemesta 0,7 %. Vastaavasti Vuoden 2014 lukujen odotetaan kehittyvän samaan suuntaan eli vuoden 2014 lopussa inflaatio olisi 3,2 %:n asemesta 2,4 % ja talouskasvu (GDP) 1,5  prosenttiyksikön asemesta 2,1 %. Unkarin pankki suhtautuu tulevaisuuteen hiukan luottavaisemmin kuin valtiovarainministeriö. Talouden kasvuluvut olivat itse asiassa taustaa varsinaiselle uutiselle eli sille, että Unkarin pankki nyt jo 14. kerran viime elokuun jälkeen laskee peruskorkoa, joka päätöksen voimaantulon jälkeen tulee olemaan 3,6 %.