”Kaasua, pääministeri Orbán”

Unkarin valtiolla on jälleen 1. lokakuuta alkaen oma yhtiö, joka aiemman e.on -yhtiön asemesta vastaa maakaasun tuonnista ja jakelusta kotitalouksille ja yrityksille.

Unkarin hallitus ryhtyi viime vuoden lopulla konkreettisiin toimenpiteisiin kohtuullistaakseen kotitalouksien energiasta maksamaa hintaa, siis sitä hintaa jota kotitaloudet maksavat jakeluyhtiöille valaistukseen ja kodinkoneisiin käyttämästään sähköstä, keittiöissä ruoanlaittoon käytetystä maakaasusta ja lämmitykseen käytetystä kaukolämmöstä. Hallituksen mukaan kansainväliset vertailut osoittivat, että unkarilaisten kotitalouksien energiastaan maksamat hinnat vievät olennaisesti suuremman osan kotitalouksien tuloista kuin monissa muissa Euroopan maissa. Tästä kuukausittain toistuvasta maksuerästä on keskustelussa käytetty käsitettä rezsi, jolla tarkoitetaan tavallisesti yrityksen tai teollisuuslaitoksen toiminnasta johtuvien kulujen kokonaisuutta eli juoksevia kuluja. Vastaavasti rezsicsökkentés tarkoittaa näiden kulujen pienentämistä tai vähentämistä, leikkaamista.

Kun edelliset sosialistihallitukset – kuten monien kaupunkien hallintokin – olivat kattaakseen menonsa yksityistäneet energiayhtiöitään ja vesilaitoksiaan, ei maan hallituksella enää ollut sananvaltaa yksityisten, usein ulkomaisessa omistuksessa olevien yhtiöiden päätöksenteossa. Hallituksen ja kansalaisten oli helppo osoittaa sormella näitä monikansallisia yrityksiä, joille on vakintunut oma nimityksensäkin: multik, jotka osoittautuivat taloudellisesti hyvin kannattaviksi ja tuottivat ei vain voittoa, profit, vaan extraprofit [profit tarkoittaa myös osinkoa]. Kotitalouksien, hallitus puhuu mielellään unkarilaisista ihmisistä, magyar emberek, närää lisäsi se, että kansainvälisessä omistuksessa olevien yhtiöiden voitot eivät koidu unkarilaisten hyväksi vaan osakkeen-omistajien ja emoyhtiöiden hyväksi. Johtopäätös oli ilmeinen: unkarilaiset kotitaloudet maksoivat energiastaan ylihintaa, josta hyötyivät kansainväliset energiayhtiöt ja niiden omistat.

Lopputuloksena oli, että hallitus lainsäädäntöteitse alensi energian jakeluhintoja 10 prosentilla vuoden 2013 alusta. Eräät energiayhtiöt halusivat selvittää päätöksen laillisuuden, mutta oikeuden tulkinta oli, että parlamentilla oli asiassa päätösvalta, mihin energiayhtiöiden oli tyytyminen. Pian hallituksen ja päähallituspuolueen taholta kerrottiin, että, että hintasääntelyä on laajennettava ja otettava sääntelyn piiriin myös pullotettu nestekaasu (PB-kaasu), jätehuolto, ml. likakaivojen tyhjennys, vesi ja nuohous. Loppukeväästä kerrottiin, että 10 %:n energiahintojen alennus ei ollut riittävä, vaan oli toteutettava toinen 10 %:n alennus, jolloin kotitalouksien energiakustannuksia olisi leikattu keskimäärin viidenneksellä.

Hallitus ja Fidesz on halunnut tehdä päätöksensä asiassa perustuslain säätämis-järjestyksessä eli 2/3:n enemmistöllä, koska ”Fidesz ei luota sosialisteihin”, jotka mahdollisen vaalivoittonsa jälkeen palaisivat vanhaan käytäntöönsä eli vapauttaisivat energiahinnat, jotka palautuisivat pian entiselleen.

Toinen tie, jota hallitus on tutkinut, on ostaa mm. energiajakelusta vastaavat yhtiöt takaisin valtiolle, jolloin niistä tulsi ”yleishyödyllisiä” voittoa tavoittelemattomia, non-profit -yhtiöitä, joiden mahdollinen voitto ohjautuisi nimenomaan hintoihin sekä palvelun ja infrastuktuurin kehittämiseen. Ensimmäinen konkreetti tulos tällä alueella on ollut hallituksen päätös ostaa moni-kansallisen e.on-yhtiön unkarilaisen tytäryhtiöltä venäläisen maakaasun tuonnista ja jakelusta vastaava osa. Näin Unkari, ts. hallituksen valvonnassa oleva energiayhtiö, vastaisi kaasun jakelusta ja kaasutoimituksia koskevista neuvotteluista venäläisen Gazpromin kanssa.  – Pääministerin mukaan vakavia keskusteluja käydään kaikkiaan 6–7 yhtiön kanssa eli toiminnan oletetaan jatkuvan.

Hallituksen ja opposition käsitykset valitun strategian tarkoituksenmukaisuudesta eivät ole olleet yhteneviä. Siksi on ollut tervetullut mm. M1:n uutisten välittämä tieto, että myös Bulgarian ja Tshekin parlamenttissa käydään keskustelua energian hinnasta ja hintasääntelystä. Ainakin kahteen kertaan (1. kerran 25.9.) uutisissa on referoitu Englannin Labour-puolueen puheenjohtajan Ed Milibandin puolueensa kokouksessa 24. syyskuuta suosionosoitusten saattelemana lanseersaama ajatus, jonka mukaan – labourin vaaivoiton jälkeen – energian hinnat jäädytettäisiin 20 kuukaudeksi. M1:n kirjeenvaihtaja raportoi Lontoosta, että monille vähätuloisille kysymys oli valinnasta: ”eat or heat”, syötkö vai lämmitätkö, sillä molempiin perheen tulot eivät riittäisi. Uutisten mukaan vuodesta 2007 sähkön hinta kotitalouksille on saarivaltakunnassa noussut 20 % ja kaasun hinta 41 %. Viimeisen viiden vuoden aikana Englannin kuusi suurinta energiayhtiötä on tuottanut voittoa £ 12 mrd:a eli 4200 mrd. forinttia. Luvun suuruutta kuvattiin uutisten seuraajille kertomalla, että tuolla summalla olisi rakennettu 10 metrolinjaa!