Yöpyminen julkisilla paikoilla kiellettävissä

Parlamentin muutettua hallituksen esityksen mukaisesti syyskuun lopussa sääntöjen rikkomista koskevaa lakia, szabalysértési törvény, kunnallisilla itsehallintoelimillä on mahdollista laatia luettelo niistä julkisista paikoista, joilla asunnottomat eivät voi yöpyä. Uutisissa 14.10. kerrotaan, että Budapestin kaupunginvaltuuston käsiteltäväksi tulee marraskuussa esitys, jossa määritellään 29 sellaista paikkaa, joilla vakinaista asuntoa valla olevat henkilöt eivät saa yöpyä ja joille asianomaiset eivät voi kerätä oleskeluunsa liittyviä tavaroita. Listassa on leikkikenttiä, metroasemien yhteydessä olevia alikulkuja ja metroasemien portaikkoja sekä siltojen alapuolisia tiloja, joita uutisten mukaan tällaisen oleskelun takia ei voida tarkoituksenmukaisesti hyödyntää varsinaiseen käyttötarkoitukseensa. Lakiesityksestä käytiin Unkarissa julkista keskustelua elo-syyskuussa ja mm. Helsingin Sanomat on kertonut lakimuutoksesta Suomessa.

Uutiset käyttivät Budapestin ylipormestarin István Tarlosin järjestämän tiedostustilaisuudesta koottua videoleikettä. Ylipormestari totesi videolla, että asunnottomia ei voida jättää oman onnensa nojaan ja siksi kaupunki on lisännyt tälläiseen tarkoitukseen kohdennettuja majoitustiloja. Tällä hetkellä tilaa on 6200 henkilölle ja uusia tiloja pyritään avaamaan kriisitilanteessa oleville lisää. Se, joka ei noudata lain määrittelemää oleskelukieltoa tai viranomaisten määräyksiä, voidaan tuomita sakkoihin tai muuhun vastaavaan rangaistukseen.

Asia on ollut parlamentissa jo aikaisemmin, mutta valtiosääntötuomioistuin palautti muotovirheen takia lain takaisin parlamentin uusintakäsittelyä varten. Hallituksen uusi esitys määrittelee asian niin, että po. lailla tai kunnan tahi kaupungin antamalla määräyksellä kadulla, puistoissa tai alikäytävissä eläminen määritellään lainvastaiseksi. MSZP kritisoi lakiesitystä, sen mukaan hallituspuolueet määrittelivät rikollisiksi sosiaalisesti kaikkein heikoimmassa asemassa olevat. Fideszin mukaan kodittomat tarvitsevat kunnollista suojaa, yhteiskunta puolestaan puhtaita julkisia alueita.

Mm. Kaupunki kuuluu kaikille, A Város Mindenkié -yhteisön jäsenet sekä Párbeszéd Magyarországért-ryhmän jäsenet järjestivät ennen lopullista äänestystä parlamenttitalon edustalla mielenosoituksen, jonka yhteydessä nämä muovinauhoin ja kyltein sulkivat parlamenttitalon erään sisäänkäynnin julistaen, että niillä, jotka estivät köyhien ihmisten elämisen kadulla, ei ollut myöskään asiaa parlamenttirakennukseen. Mukana mielenosoituksessa oli myös yksi MSZP:n ja yksi LMP:n parlamenttiedustaja sekä Unkarin Työväenpuolueen, Magyarországi Munkáspárt, aiempi puheenjohtaja. – Opposition suhtautumisen taustalla on huoli siitä, että asunnottomat tällä tavoin voidaan kyllä ”siivota” pois julkisuudesta, mutta itse ongelmaan – asunnottomuuteen –  ei kyetä puuttumaan riittävän tehokkaasti.