”Eroa, Olli Rehn!”

Aiemmin Orbánin nykyisessä hallituksessa valtiovarainministerinä toiminut Unkarin Kansallisen Pankin, Magyar Nemzeti Bank, pääjohtaja György Matolcsy suositti 28.11. EU:n talouskomissaarille ja komission varapuheenjohtajalle eroa puhuessaan eräässä konferenssissa Budapestissa. M1:n uutisten siteeraaman Matolcsyn mukaan Unkarin onnistui varsin epäortodoksisin menettelytavoin kääntää maan talouden suunta positiiviseksi, kun taas taloluskomissaari Rehn sen sijaan on epäomnnistunut euroalueen talouskriisin käsittelyssä. – Matolcsyn mukaan Unkari tulee myös aloittamaan neuvottelut neljän luottoluokittajan kanss Unkarin luottoluokituksen parantamiseksi.

Unkarin Pankin pääjohtajan lausunto voidaan ymmärtää myös sitä taustaa vasten, että EU:n komissio oli 15.11.2013 tyytyväinen Unkarin vuoden 2014 tulo- ja menoarvioon, kun taas Suomen talouskehitys nähtiin jossain määrin ongelmalliseksi. Unkari oli puristanut vuoden 2014 tulo- ja menoarvionsa vaadittuun kehykseen eli vaje on vähemmän kuin 3 %:a BKT:stä. Unkari oli myös aiermmin tänä vuonna päässyt pois komission tarkkailulistalta, häpeäpaalusta, szégyenpad, (oik. -penkki) kuten unkarilaiset asiaa kuvasivat, kun komission aikaisemmin oli pitänyt Orbánin hallituksen talouspoliittisia toimia riittämättöminä budjetin tasapainottamiseen. Myös Unkarin talouskasvu vuonna 2014 arvioitiin hyvään keskikastiin kuuluvaksi – eli paremmaksi kuin Suomen talouskasvu.

Unkarin Kansallinen Pankki, Magyar Nemzeti Bank, vastaa asemaltaan ja toimivallaltaan Suomen Pankkia.