Tutkintojen ”pelastamisohjelma”

Hallitus käynnistää korkeakoulututkintojen pelastamisohjelman, diplomamentőprogram.  Arvioiden mukaan ohjelman avulla 10000 opiskelijaa voi viedä tutkintoon johtavat opintonsa loppuun. Kysymys on opiskelijoista, joiden opinnoista puuttuu vain tutkintoon kuuluvat kieliopinnot. Tähän tarkoitukseen hallitus kohdentaa kolmen mirjardin forintin määrärahan, noin 10 milj. euroa. Ohjelman tiedotustilaisuudessa työllisyydestä vastaava valtiosihteeri Sándor Czomba totesi, että tukikelpoisia ovat sellaiset Unkarin kansalaiset, joiden korkeakoulututkinnosta puuttuu vain pakollinen kielitutkinto, minkä takia he eivät esimerkiksi työnhakijoina voi hyödyntää meriittinään korkeakoulututkintoa. Nämä opiskelijat ovat suorittaneet ”lopputenttinsä”, leállamvizsgáztak,heillä ei ole enää opiskeluoikeutta korkeakoulussaan ja he ovat korkeintaan 35-vuotiaita. Ikärajoitusta ei kuitenkaan sovelleta niihin, jotka nauttivat äitiyspäivärahaa tai ovat yhteiskunnan tukemalla hoitovapaalla. Lisäksi etusijalle asetetaan työttömiksi työnhakijoiksi rekisteröityneet, regisztrált álláskeresőket.

Viranomaisten laskelmien mukaan tällaisia henkilöitä, joilta vain kielitutkinto puuttuu korkealulututkinnosta, on työmarkkinoilla tai pyrkimässä työmarkkinoille kaikkiaan 49000. He edustavat ”kuollutta pääomaa”, holt tőke, joka tulisi aktivoida. Ohjelma näiden kansalaisten auttamiseksi ja tutkinnon loppuunviemiseksi käynnistyy maaliskuussa ja päättyy elokuussa 2015. – Opinnot on tarkoitettu sellaisille, jotka ovat jo tehneet jotakin kieliopintojensa hyväksi eli heillä on alempi kielitutkinto, alapfokú nyelvvizsga saksassa tai englannissa. Koulutuksen järjestäjälle jää mahdollisuus arvioida, vastaako hakijan kielitaito koulutuksen edellyttämää tasoa.

Määrärahalla on tarkoitus toteuttaa 240 tunnin kurssikokonaisuus, tanfolyam, ja opiskelijaa kohden maksimisumma on 300000 forinttia eli n. 1000 euroa. Osanottajat maksavat kurssin vasta sen päättyessä, kuitenkin työttömiksi rttönhakijoiksi rekisteröityneet saavat ensimmäisen kurssikokonaisuuden ilmaiseksi. Valtiosihteerin mukaan alle 25-vuotiaiden työttömyysaste on 25–27 prosenttia, kun taas korkeakoulututkinnon suorittaneiden työttömyysaste on vain 6 prosenttia. Jälkimmäiset ovat siis työmarkkinoilla edullisemmassa asemassa ja tämän takia tutkinnon loppuunsaattaminen on tärkeää.

Ensi vaiheessa selvitetään omana hakunaan, mitkä tahot tai lai instituutiot, intézmények, ovat halukkaita koulutuksen järjestämiseen ja seuraavaksi valitaan koulutukseen hakeneista osanottajat. Tällaisen kielikoulutuksen järjestämisestä kiinnostuneet tekevät hakemuksensa tammikuun loppuun mmennessä, jä koulutuksen järjestäjät valitaan helmikuun aikana ja maaliskuussa, kurssien suorittamisesta kiinnostuneet voivat lähettää sähköisen hakemuksen maaliskuun alusta lähtien ja kurssit alkavat maaliskuun lopulla. Kelpoisia koulutuksen järjestäjiä tulevat olemaan sellaiset Unkarin aikuiskoulutuslain mukaiset instituutiot, joilla on oikeus yleiseen kielenopetukseen ja joilla on tätä varten akkreditoidut ohjelmat. Kurssien järjestäjät pyritään valitsemaan siten, että järjestäjien verkosto kattaa koko maan. Koulutuksen järjestäjän on arvioitava hyväksytyt hakijat siten, että kunkin osalta määritellään, kuinka laajoja opintoja tarvitaan, jotta asianomainen pystyy suorittamaan keskitason eli C-tason kielitutkinnon. Opetusryhmässä voi olla 6–14 osan- ottajaa ja opetus on pyrittävä järjestämään niin, että siihen voi osallistua myös työn ohella. Kontaktopetusta on järjestettävä vähintään 6 viikkotuntia. Mikäli opiskelija ei kurssin suoritettuaan selviydy kielikokeesta, hänellä on mahdollisuus uusia koe kahdesti. Kurssinjärjestä puolestaan voi menettää loppuosan kurssien järjestämiseen kohdennetusta määrärahasta, mikäli riittäväksi arvioitu osuus opiskelijoista ei selviä kielitutkinnosta.