74000 uutta opiskelijaa korkeakouluihin

Unkarin korkeakouluissa ja yliopistoissa uusien opiskelijoiden valinta tapahtuu yhteisvalintana toisen asteen koulutuksen päättötodistuksen ja sikäläisten ylioppilaskirjoitusten tulosten perusteella. Valintojen tulosten julkistamisajankohdasta on tehty nuorison ulkoilmatapahtuma, tänä vuonna se järjestttiin Semmelweiss-yliopiston toimesta eräällä urheilukentällä (Koltai Jenő Sportközpont) nimellä Pont Ott Parti, jossa suurille näytöille ilmestyvät määräaikana ne minimipistemäärät, joilla eri korkeakoulujen kuhunkin ohjelmaan on voinut päästä opiskelijaksi. Tiedot ilmestyvät samanaikaisesti opiskelijavalintoja varten rakennetun internet-portaalinkin, felvi.hu, sivulle, mutta suurissa kaupungeissa – tällä kertaa raportoitiin Budapestin ohella Pécsistä – monet opiskelupaikkaansa odottavat kokoontuvat erityiseen tapahtumaan. M1:n uutiset näyttivät videoleikkeenä, miten H-hetken – tiistai 24.7. klo 20.00 – lähestyessä jännitys tiivistyi tuhansien opiskelijoiden yhteisen countdownin, visszaszámlalás, voimistuessa.

Yksittäisen ohjelman hakijoiden piirissä nauttimasta arvostuksesta kertoo se minimi-pistemäärä, jolla ohjelmaa pääsee opiskelemaan. Osittain pistemäärään vaikuttaa myös se, kuinka paljon po. ohjelmassa on valtion tukemia opiskelupaikkoja ja kuinka suuri osa paikoista edellyttää lukukausimaksujen maksamista täysimääräisenä. Korkeimmat pistemäärät — 465 – arvitaan tänä vuonna kansantaloustieteen eri alueiden sekä kansainvälisen suhteiden, alkalmazott közgazdaságtan ja gazdaságelemzési képzés sekä nemzetközi tanulmányok szak, opiskeluun. Samaa pistemäärää on aikaisemmissakin valinnoissa edellytetty sekä näillä aloilla että eräillä muillakin, kaikkiaan 16 alalla. –

Aikaisempien valintakierrosten perusteella on voitu jo arvioida, millaisia pistemääriä näihin (valtion subventoimiin) ohjelmiin tarvitaan, korkeimmalla – 460 pisteessä – ovat olleet kansainvälisen talouden, yrityksen taloustieteen ja johtamisen ohjelmat. Päästäkseen opiskelemaan oikeustieteitä hakijan pistemäärän on oltava vähintään 464 pistettä, rahoitusalalle tarvitaan 458 pistettä, kommunikaatio- ja mediatieteisiin 455 pistettä, kauppaan ja markkinointiin 449 pistettä. Budapestin Corvinus-yliopisto nosti aiemman suosion perusteella alustavia pistemääriä eräissä oppiaineissaan – esimerkkinä mainitaan turismi ml. hotelli- ja ravintola-ala – 446 pisteeseen, kun muut korkeakoulut säilyttivät pistemääränsä ennallaan eli 428:ssa pisteessä. Eräillä opettajankoulutuksen alueilla pistemääriä on jouduttu nostamaan jopa 478:aan pisteeseen mm. Budapestin ELTE -yliopistossa, Eötvös Loránd Tudományegyetem, ja 1600-luvun vastauskonpuhdistuksen katolisen teologin, Pázmányn mukaan nimensä saaneessa Pázmány Péter Katolikus Egyetem -yliopistossa.

Lääkärikoultukseen pääsemiskesi pistemäärät vaihtelevat 401 pisteestä (Pécsin yliopisto) 407:ään (Debrecen, Szeged) ja 432:een (Budapestin Semmelweiss-yliopisto). Minimipistemäärä päästäkseen opiskelemaan teknillisen yliopiston (Budapest) insinöörikoulutukseen on 392 pistettä, mutta eräillä erikoisaloilla jopa 452 pistettä.

Tänä vuonna hakijoita korkeakoulutukseen oli kaikkiaan 106000, viime vuonna 95000. Hakijoita valtion tukemiin opiskelupaikkoihin 91737 ja täyden lukukausimaksun maksamista edellyttäviin paikkoihin 14319. Kun päävalinnassa hakija voi hakea useampaan korkeakouluun tai yliopistoon ja useampaan ohjelmaan, kertyi ensi- tai toissijaisia hakemuksia kaikkiaan 358000 kappaletta. Suosituimpia aloja olivat taloustieteet ja johtamistieteet, mutta suosittua oli myös koneinsinöörin, juristin, tietojenkäsittelyinsinöörin ja lastentarhanopettajankoulutus. Yliopistoista suosituin hakemusten määrällä mitattuna oli maan suurin eli ELTE, toiselle sijalle nousi puolestaan Szegedin yliopisto.