Unkari jatkaa suvereenia kansallista politiikkaa

”Olemme luoneet ja tulemme jatkamaan kansallista, suvereenia politiikkaa”. – Seuraavan ajanjakson tehtävänä on ”pysähtyneen talouskasvun Euroopassa”, geopoliittisesti kiristyneessä tilanteessa, puolustaa Unkarin poliittista suverenitreettia ja laajentaa taloudellista suvereliteettia, sanoi Viktor Orbán puhuessaan MTI:n mukaan Kálmán Széll-säätiön toimintavuoden päätöskokouksessa 14. joulukuuta. Pääministerin puheesta tiedotti MTI:lle pääministerin lehdistöpäällikkö Bertalan Havasi. Pääministerin mukaan edellisellä hallituskaudella oli luotu perustuslailliset ja taloudelliste edellytykset kansalliselle ja suvereenille politiikalle.

Pääministerin puheen mukaan talous on saatu liikkeelle, kasvuvauhti on nopeimpia Euroopassa. Unkari on murtautunut ulos ltaloudellisten leikkausten ja supistusten kierteestä. Olemme saaneet Unkarin tekemään työtä – sanoi pääministeri todeten, että vuonna 2010 maassamme oli kaikkiaan 1,8 miljoonaa veronmaksajaa, tänään 4,2 miljoonaa vastaa osaltaan julkisista menoista ja työllisten määrä on 400000 henkeä suurempi kuin neljä vuotta sitten. Näin voidaan toteuttaa hallituspuolueiden neljä vuotta sitten julkistama ohjelma: kymmenessä vuodessa miljoona uutta työpaikkaa.
Orbán korosti, että eurooppalaisessa vertailussa Unkarin työttömyys on vähentynyt suhteellisesti eniten ja näin on myös tullut mahdolliseksi köyhyyden vähentäminen maassamme. Kuten hän sanoi: tehokkain työkalu köyhyyden vähentämiseksi on uusien työpaikkojen luominen. – Lisäksi valtiovelka on vähentynyt, mutta niin, että samanaikaisesti olemme vaukuuttavissa määrin kyenneet kasvattamaan yhteisiä tavoitteita tukevaa kansallista varallisuuttamme.

Inflaatio on pudonnut nollaan, kotitalouksien säästöt ovat lisääntyneet, lisäksi olemme alentaneet veroja, mistä voimme kiittää poikkeuksellisen alhaista ansiotulojen tasaveroastetta, johon liittyvät vielä lapsiperheille suunnatut vähennykset, luetteli pääministeri hallituksensa saavutukisia. Pankkien saaminen vastuuseen [epäoikeuden-mukaisista lainaehdoistaan] on tuonut perheille 1000 miljardia forinttia ostovoimaa lisää, toimenpiteet kokonaisuudessaan ovat helpottaneet arviolta 5,2 miljoonan unkarilaisen elämää.

Pääministeri kuitenkiin jatkoi, että vuonna 2015 velvoitteemme eivät tule nykyisestään vbähentymään. – Meidän on puolustettava taloudellisen suvereniteettimme laajentamisen tuloksia, energiahintojen säännöstelyä, samoin energiapolitiikkaamme kuten myös kilpailuetuamme varmistavaa toimintaohjelmaamme uusien työpaikkojen luomiseksi ja tukemiseksi, Munkahelyvédelmi Akcióterv, mitä vaarantavat ensisijassa eurooppalaisen veroharmonisoinnin pyrkimykset. Tuloksia on saatava aikaan myös [nykysin yksipuolisen] energianjakeluverkoston monipuolistamisessa. Vuonna 2015 on käynnistettävä järjestelmänmuutoksesta lähtien suurin talouden kehittämisohjelmamme, joka tuo meille täystyöllisyyden ja samalla vamvistaa talouselämän toimijoita, totesi pääministeri.

Pueehnsa päätteeksi pääministeri käsitteli ulkomaankaupaa korostaen, että sen psainopistettä on muutettava, aempaa suurempaa huom iota on kiinnitettävä siihen, että pyrimme osallistumaan kehittyviin ja dynaamisiin itäisiin markkinoihin.

[Alhaisesta inflaatiosta ja kotitalouksien säästämisasteen noususta huolimatta uutiset ovat koko loppusyksyn kertoneet siitä, että kotitaloudet kuluttavat ja reaaliansioiden nousun ansiosta voivat edelleenkin kuluttaa aikaisempaa enemmän. ”Kulutusjuhlaa” arvioivat siantuntijat eivät ole nähneet mitään merkkejä taloudellisesta stagnaatiosta, josta viimeisellä vuosneljänneksellä on alhaisen inflaation takia puhuttu euroalueen uutena uhkana.]