Asumistuen ehtoja kevennettiin

Tammikuun alusta lähtien aiempaa useammat työttömäksi joutuneet voivat hakea asumistukea muuttaessaan uuden työpaikan saatuaan toiselle paikkakunnalle. Aiemman kolmen kuukauden työttömyysjakson asemesta nyt jo yhden kuukauden työttömyyden jälkeen voi asumiskuluihinsa saada avustusta sellainen työnhakija, joka on valmis ottamaan työn vastaan paikkakunnalta, joka on vähintään 100 km päässä nykyiseltä asuinpaikkakunnalta ja on valmis muuttamaan uudelle paikkakunnalle. Tukea maksetaan vuoden ajalta enintään 100000 forinttia kuukautta kohden. Summan voi käyttää vuokraan tai energia- ja lämmityskustannuksiin, rezsi.

Dániel Nemesszegi kertoi 4.1.2015  mielipiteenään M 1:n uutisille olleensa viisi kuukautta työttömänä, kunnes sai työpaikan Debrecenistä ja hänen oli muutettava Kaakkois-Unkarin Szegedistä Koillis-Unkarin Debreceniin. Voidakseen maksaa alivuokralaisasuntonsa vuokran Debrecenissä hänen oli haettava asumistukrea, lakhatási támogatás. Nemesszegi  kertoi uutisille: ”Olen halunnut saada työkokemusta mitä pikimmin ja halusin halunnut työskennellä omalla alallani, ja oli tärkeää, että juuri tämän – tosin pian päättyvän  – asumistuen turvin saatoin lähteä Szegedistä. Voin sanoa myös niin, että nyt tilanteeni on taloudellisesti stabiilimpi kuin aiemmin.”

Yli kaksi vuotta sitten ilmoittivat silloisen hallituksen tiedottaja ja työllisyydestä vastaava valytiosihteeri, että tällä asumistuella autettaisiin niitä, jotka ovat saaneet uuden työpaikan silloisen kotipaikkakuntansa ulkopuolelta. Tätä mahdollisuutta käyttivät hyväkseen ensimmäisen soveltamisvuoden aikana tuhannet työntekijät. ”Tavoitteemme oli, että ne, jotka halusivat tehdö työtä, mutta eivät löytäneet työpaikkaa asuinpaikkakunnaltaan, saisivat asumistuen avulla siihen mahdollisuuden.” Näin totesi valtiosihteeri Sándor Csomba.

Tähän mennessä – eli kuluneen kahden vuoden aikana – yli 2100 työntekijää on hakenut asumistukea. Valtiovarainministeriö, Nemzetgazdasági Minisztérium, on juuri keventänyt avustuksen myöntämisehtoja. Tammikuun alusta lähtien avustushakemuksen on voinut tehdä jo yhden kuukauden työttömyysjakson jälkeen aiemman kolmen kuukauden asemsta. Ehtona toki on, että uusi työpaikka on vähintään 100 km päässä nykyiseltä asuinpaikkakunnalta tai että päivittäiseen työmatkaan kuluva aika julkisia liikennevälineitä käyttäen on yli 5 tuntia. Työmatkan kestoa koskevaa ehtoakin on lievennetty, sillä aiemmin vaadittiin vähintään kuuden tunnin työmatkaa.

Avustuksen kesto muuttuu myös, tasmmikuusta lähtien tuki maksetaan 12 kuukaudelta samansuuruisena eli kuukausittain enintään 100000 forinttia. Aiemmin tukea maksettiin 1,5 vuoden (18 kk:n) ajalle,  mutta puolen vuoden välein tuen määrää alennettiin. Sekä uudessa että vanhassa tukijärjestelmässä työntekijän saaman maksimituen määräksi tulee 1,2 miljoonaa forinttia.

Jos kaksi toisilleen läheistä perheenjäsentä, két közeli családtag, vuokraa yhdessä asunnon ja molemmat täyttävät tuen ehdot, voi kuukausittaisen tuen yhteismäärä nousta jopa 150000 forinttiin. Edelleen tuen myöntämisen ehtona on, että hakijan bruttotulot kuukaudessa eivät ylitä kolminkertaista minimipalkkaa eli 315000 forinttia.

Tukea voi edelleenkin käyttää matkalippuihin ja julkisten palvelujen (kuten kaasun, sähkön ja kaukolämmön sekä näiden jakelusta vastaavien yhtiöiden laskuttamien kustannusten) maksamiseen. Eniten hakemuksia on tehty Borsod-Abaúj-Zemplénin, Szabolcs-Szatmár-Beregin ja Hajdú-Biharin lääneissä, jotta hakijat voisivat muuttaa paikkakunnalle, jossa uusi työpaikka on eli pääkaupunkiin ja Pestin lääniin sekä Luoteis-Unkariin, Győr-Moson-Sopronin lääniin.

Unkarin hallitus on pyrkinut poistamaan työttömyyttä ja lisäämään työllisten määrää. Asuinpaikkakunnallaan työttömiksi jääneiden muuttoa ”työn perässä” uudelle paikkakunnalle on pyritty helpottamaan ylläkuvattua tukea maksamalla ja näin vaikuttamaan työmarkkinoilla olevaan alueelliseen työpaikkojen kysyntään ja tarjontaan.