Orbánin lausunto maahanmuutosta

Pääministeri Orbán antoi sunnuntaina (11.1.) Pariisin Tasavallan aukion tilaisuuden jälkeen  Unkarin television uutisille, M1 híradó, lausunnon, joka nousi välittömästi mediakeskustelun keskiöön.

Taloudellisiin syihin perustuva maahanmuutto [EU:n alueelle ja Unkariin] on huono”, a gazdasági bevándorlás rossz, tiivisti media pääministerin lausunnon. Haastattelussa pääministeri jatkoi virkettään: ”…siksi, että Unkari ei voi antaa turvapaikkaa kotimaastaan taloudellisista syistä lähteville”.

Pääministerin käsityksen mukaan maahanmuutosta ja siihen liittyvistä kulttuuri-sidonnaisista kysymyksistä on puhuttava aiempaa avoimemmin, vilpittömämmin ja täysin suoraan. Hän totesi myös toivovansa, että viimeaikaisten tapahtumien maltillinen ja viileä arviointi veisi samaan, so. hänen edellä määrittelemäänsä suuntaan Euroopan johtajia ja myös Brysseliä niin, että tiukka maahanmuuton rajoittamispolitiikka menisi kansalais-oikeuksien edelle.

Taloudellisiin syihin perustuva maahanmuutto on Euroopalle huono asia, siihen ei pidä suhtautua siten, että siitä olisi kaikkea mahdollista hyötyä, sillä se aiheuttaa vain vaikeuksia ja uhkaa eurooppalaiselle ihmiselle, siksi muuttoa Eurooppaan on rajoitettava”, hän kiteytti.

Pääministeri kertoi olevan ilmeistä, että [ Euroopassa] on maita ja Unkarikin kuuluu näiden maiden joukkoon, jotka tähän astikin ovat pitäneet maahanmuuttoa huonona asiana. Hän korosti, että todellakin poliittisista syistä henkensä pelastamiseksi kotimaastaan paenneille on annettava se, mitä he tarvitsevat eli turvapaikka., mutta taloudellisista syistä koti- maastaan lähteville ei tällaista ”turvasatamaa” voida  tarjota.

Hän puhui myös siitä, että Unkarissa asuu Euroopassa vallitsevaan tilanteeseen verrattuna ”vähäinen määrä meistä poikkeavan kulttuuritaustan mukaan eläviä ihmisiä”, mutta he ovat löytäneet paikkansa ja sopeutuneet. Hänen mukaansa näihin asti Unkariin on muuttanut sellaisia, jotka ovat kyenneet ylläpitämään itsenäisen toimeentulonsa, haluavat tehdä työtä, heillä on [tarvitsemansa] koulutus ja he todellakin löytävät paikkansa unkarilaisessa yhteiskunnassa työtätekevinä kansalaisina ja yrittäjinä.Nyt joukossamme elävien vähemmistöjen kanssa meillä ei ole ongelmia ja heidän määränsä ei ole kasvanut siinä määrin, että siitä aiheutuisi päänvaivaa”, totesi pääministeri.

Samalla on päättäväisesti tehtävä selväksi, että me emme tule hyväksymään – emme varmasti ainakaan niin kauan kuin minä olen pääministeri ja niin kauan kuin tämä hallitus istuu, näin ei tule tapahtumaan – että Unkarista tulee maahanmuuttajien kohdemaa”, hän kiteytti. Pääministeri lisäsi, että ”emme halu nähdä joukossamme meistä poikkeavaa, erilaiset kulttuuriset ominaisuudet ja taustan omaavaa merkittävää vähemmistöä”.