Fidesz täsmentää maahanmuuttokäsitystään

Muslimiyhteisöjen monilukuinen läsnäolo varjostaa kristittyjen maiden sisäistä järjestystä. Tälle [kehitykselle] ei ole tarvetta Unkarissa totesi Fideszin parlamenttiryhmän puheenjohtaja Antál Rogán. Hän puhui tiistaina 12.1. Unkarin televisiossa myös siitä, millaisia teemoja nostetaan asialistalle Fideszin parlamenttiryhmän kokouksessa, joka tullaan pitämään pääkaupungin ulkopuolella, a Fidesz kihelyezett frakcióülése. Muiden asioiden ohella tullaan keskustelemaan siitä, miten mm. palvelusektorilla toimivien vien ulkomaalaisten yritysten voitot kyetään pitämään Unkarissa.

Se, että Unkari haluaa säilyä unkarilaisena on täysin luonnollinen ja normaali käsitys, totesi Rogán Unkarin television M1-kanavan ohjelmassa, jonka nimenä on Tänä aamuna, Ma reggel. – Lausunto oli epäilemättä jatkoa pääministerin saunnuntaiselle lausunnolle, joka oli aiheuttanut kiivaita reaktioita sähköisesä mediassa, vaikka sitä ei eksplisiittiosesti todettukaan.

Taloudellista syistä kotimaastaan paenneiden virtaaminen Unkariin ei ole millään tavoin perusteltua, Rogán totesi. Hän kiinnitti huomiota siihen, että vaikka Unkarissa työttömyys on vähentynyt huomattavassa määrin, se ei ole poistunut. Siksi on ensiksiluotava työtä ja työpaikkoja unkarilaisille .

Taloudellisista syistä kotimaastaan lähteneet voivat tuoda mukanaan sellaisia kulttuurisia traditioita, jotka ovat vieraita unkarilaisille traditioille. Länsi-Euroopan maissa nähdyistä esimerkeistä voimme nähdä, millaisia ongelmia tällaiset ilmiöt tuovat mukanaan. Ranskassa, Saksassa ja Englannissa muslimiyhteisöjen suuren määrän läsnäolo vaarantavat monella tapaa.näiden kristittyjen maiden sisäisen järjestyksen, a keresztény országoknak a belső rendjét. Tätä emme kaipaa Unkariin, totesi Rogán.

Hän puhui myös siitä, että Fidesz järjestää parlamenttiryhmänsä kokouksen pääkaupungin ulkopuolella aiemmin medialle annetusta tiedosta poiketen viikkoa ilmoitettua aiemmin eli 4–6 helmikuuta.

Rogánin mukaan pankkien luotonantoa koskeviin selvityksiin, a banki elszámoltatás, perehtyy ensimmäiseksi parlamenttiryhmä. Rogán piti tätä, so. valuuttavelallisten lainojen muuttamista forinttilainoiksi ja pankkien soveltamien vilpillisten, tisztességtelen,  laina-ehtojen muuttamista vuoden 2015 tärkeimpänä toimenpiteenä. Fideszin parlamentti-edustajat seuraavat, että palkallaan ja ansioillaan toimeentulevia, bérből és fizetésből élők, varten suunnitellaan toteutettavaksi tärkeitä toimenpiteitä seuraavien kahden tai kolmen vuoden aikana, ts. laaitaan toimenpoidesuunnitelma jäljelläolevan vaalikauden ajaksi. Näistä tärkeimpiä on perheiden tukeminen: Fidesz tulee seuraamaan, miten voidaan päästä siihen, että vaalikauden loppuun mennessä kaksilapsisten perheiden verohuojennukset kaksinkertaistuvat, voidaanko suunniteltu kodinperustamisohjelma toteuttaa ja voidaanko seuraavina vuosina vielä tarjota lisää verohelpotuksia.

Parlamenttiryhmän puheenjohtaja sijoitti ”kolmannelle sijalle” maan puolustamisen toimintasunnitelman. Hän totesi, että on määriteltävä ne askeleet, joilla Unkari kykenee vastaamaan aiempaa määrätietoisemmin ulkomaailmasta tuleviin haasteisiin. Hän totesi, että parlamentille ja hallitukselle on annettava tähän työkalut. Rogánin käsityksen mukaan oli tärkeää myös selvittää, miten Unkarissa jakelusektorilla työskentelevien kansainvälisten yhtiöiden voitot kyettäisiin pitämään Unkarissa. (…) Unkarin intressissä on, ettei Unkarissa voi unkarilaisille ihmisille tehdä mitä tahansa. Ihmisiä ei saa enää nykyisin nylkeä energialaskuilla, sitä ei voi tehdä pankkien palvelumaksujenkaan avulla, seuraavaksi hänen mukaansa huomiota on kiinnitettävä muihin julkisiin palveluihin, közszolgáltatások, sekä kaupan alalle, kereskedelmi szféra.

Rogán puihi Kossuth radion ohjelmassa 180 minuuttia, 180 perc, siitä, miten terrorin haamu, terror réme, on muuttunut Euroopassa todellisuudeksi, siksi Unkarin kuten muidenkin Euroopan maiden on harkittava uudelleen maahanmuuttoa koskeva ja terrorinvastainen politiikkansa. Hän esitti käsityksenään, että tähän hyvän mallin antasivat Yhdysvaltojen terrorinvastaiset toimenpiteet, esimerkiksi sen suhteen, millaiset mahdollisuudet viranomaisilla on terrorin uhan, terrorfenyegetettség, alla ryhtyä toimen-piteisiin perinteisten kansalaisoikeuksien esim. tietoliikenteen (ja siinä sovellettavan yksityisyyden suojan) kaventamiseksi.

Rogán lisäsi, että kristillinen kulttuuri on keskinäisen kunnioituksen kulttuuri, mihin kuuluu myös se, että toisesta uskonnosta ei saa laatia irvikuvaa, kifigurázni, eikä sitä saa pilkata. Jos rikomme tätä keskinäisen arvonannon periaatetta, sillä on aina seurauksensa.