Uudet tiemaksut käyttöön

Suomessakin on keskusteltu tiemaksuista. Unkarissa moottoritiet ovat olleet maksullisia pitkään. Keskustelu tiemaksujen laajentamisesta nousi esille Unkarissa jälleen 2014 ja joulukuussa päätettiin, että vuoden 2015 alusta kaikki päätiet, valtatiet ja moottoritiet olisivat maksullisia. Lisäksi otettiin käyttöön läänikohtainen maksu (tuulilasiin kiinnitettävä läänikohtainen tarra eli megyei matrica) ja tammikuun ajan kerättäisiin kokemuksia uusien maksujen soveltamisesta sekä tehtäisiin järjestelmään tarpeellisiksi osoittautuneet tarkistukset tai korjaukset.

Tammikuun 22. ilmoitettiinkin, että helmikuun alusta eräät tieosuudet olisivat jälleen ilmaisia. Lisäksi vastaisuudessa läänikohtaiset maksutarrat olisivat voimassa – ei vain läänin rajalle – vaan lääninrajan ylityksen jälkeiseen ensimmäiseen risteykseen (erkanemisliittymään, lehajtó) saakka. Alennettuun hintaan matrican voisivat lunastaa lapsiperheet, joilla on vähintään neljä lasta sekä liikuntaesteiset. Käytöstä poistuu myös 1470 forintin palvelumaksu, szolgáltatási díj.

Joulukuussa vahvistettujen määräysten mukaan kahden läänin matrican joutuivat ostamaan ne, jotka Dunaújvárosin tai Szekszárdin lähellä halusivat käyttää Tonavan ylittävää siltaa. Nämä Tonavan ylimenopaikat poistetaan maksullisten tieosuuksien joukosta, saman ratkaisun nojalla kaikista Tonavan ylittävistä silloista tuli maksuttomia. Ne, jotka vain sillan ylittämisen takia olivat hankkineet myös naapuriläänissä liikennöintiin oikeuttavan maksutarran, voivat helmikuun loppuun mennessä hakea maksun palautusta.

Kolme muutakin tieosuutta tuli jälleen ilmaiseksi liikennöitäväksi. Matricaa ei tarvitse hankkia Szombathelyn ohitustietä (runko- taivaltatie M86), Kaposvárin ohitustietä (valtatie M61) varten eikä valtatien M4 osuudelle Budapestista Ferenc Liszt -lentokentälle.

Tärkein muutos on, että läänikohtaiset maksutarrat ovat voimassa ensimmäiseen lääninrajan ylityksen jälkeiseen risteykseen, alunalkaen ne olivat voimassa vain läänin sisällä viimeiseen risteykseen saakka. Kansallisen kehittämisen ministeriön, Nemzeti Fejlesztési Minisztérium, valtiosihteeri János Fónagyn mukaan tämän ratkaisun turvin kasvaa olennaisesti niiden tieosuuksien määrä, joita autoilijat voivat käyttää läänikohtaisella tiemaksulla.

Uusilla määräyksillä purettiin myos aiempi käytäntö 1470 forintin palvelumaksusta. Toisin sanoen niiden autoilijoiden, jotka ilman maksutarraa ovat käyttäneet tammikuussa maksullista tieosuutta, ei tarvitse maksaa lisämaksua, pótdíj, eikä palvelumaksua, jos he hankkivat maksutarran helmikuun loppuun mennessä. Vähintään nelilapsisille perheille ja liikuntaesteisille kompensoidaan isomman auton käytöstä koituva korkeampi maksu.

Tammikuun kolmen ensimmäisen viikon aikana lunastettiin yli miljoona maksutarraa. Tarrojen saatavuuden turvaa yli 2000 jälleenmyyjää, viszonteladó, lisäksi tarran voi hankkia älypuhelimen ja internetin välityksellä. Läänikohtaisen maksutarran ohella käytössä ovat edelleen 10 päivää ja kuukauden voimassa olevat maksutarrat, lisäksi voidaan lunastaa koko maan kattavia vuoden voimassa olevia tarroja. Näiden hinnat säilyvät entisellään.

Oppositio on tyytymätön uusiin tiemaksuihin. MSZP:n mukaan hallitus voi tehdä vain yhden ratkaisun: muuttaa jälleen ilmaisiksi ne tieosuudet, joista se 1. tammikuuta teki maksullisia. Jobbik ja Együtt haluaisivat purkaa koko uuden tiemaksujärjestelmän. LMP puolestaan ilmoitti, että muutosvaatimusten asemesta se aikoo valittaa tiemaksuista perustuslakituomioistuimeen.