Orbán: ”Ei” elintasopakolaisille

Sille, jota vainotaan, on annettava apua, mutta taloudellisista syistä maahan muuttaville on sanottava ei. Näin totesi pääministeri Orbán Kossuth-radion lähetyksessä, jonka nimenä on Sunnuntain uutiset tai Uutta suunnuntaina, Vasárnapi Újság, 18. tammikuuta. Hänen mukaansa laittomasti maahan saapuvien ihmisten asemasta on syntymässä yhä suurempia ongelmia koko Euroopassa, Unkariin vuonna 2013 tulleista 43000 henkilöä haki turvapaikkaa.

Serbiasta saapuu Kaakkois-Unkarin Csongrádin läänin etelärajan yli päivittäin 50–200 henkilöä laittomasti eli ilman asianmukaisia matkustusasiakirjoja. Nämä ensisijassa Afganistanista ja Kosovosta tulevat eivät pyri edes pakenemaan rajavartijoita. Kun heidät on otettu kiinni, he ansimmäiseksi ilmoittavat hakevansa pakolaistatusta, menekült státusz. Naapuriläänissä (Bács-Kiskun), joka myös on rajalääni, käynnistyi pääministein haastattelua edeltäneen 1 ½ vuorokauden aikana pakolaisstatuksen myöntämistä koskeva menettely, jossa turvapaikkaa haki 47 Kosovosta, 5 Afganistanista ja 1 Pakistanista tullut sekä itsensä pakolaiseksi ilmoittanut.

Sille, jota vainotaan, on annettava apua, heille voimme sanoa kyllä ja heille voimme antaa apua. Mutta parempaa toimeentuloa tavoitteleville, so. taloudellisista syistä maahan tuleville, megélhetési bevándorlók, meidän on sanottava ei.” Tämä oli pääministerin viesti em. sunnuntain ajankohtaislähetyksessä. Orbánin mukaan vuonna 2014 pakolaisstatusta anoi lähes 43000 maaantulijaa, mikä oli edellisvuoteen verrattuna kaksinkertainen määrä. Pääministerin käsityksen mukaan tulijat käyttävät hyväkseen sitä, että poliittisiin pakolaisiin sovelletaan EU-maissa lievempiä säädöksiä kuin muihin maahantulijoihin. ”Nyt Unkarin rajan ylitse saapuu henkilöitä, jotka oikeusoppineilta saamiensa ohjeiden mukaan tietävät tarkkaan, mitkä ovat ne pari lausetta ja paperipalaa, jotka viranomaisille on esitettävä, jotta asianomaiset eivät olisi laittomia rajanylittäjiä vaan pakolaisstatusta hakevia, ja EU:n säädökset määrittävät poliiittista turvapaikkaa hakeville erityisen suotuisan kohtelun.”

Pääministeri totesi, että Unkarin on Euroopassa totutusta poliittisesta korrektiudesta poiketen sanottava selkeästi ja suoraan, on sanottava totuus: se, että Unkari ei halua tulla taloudellisin perustein kotimaastaan lähtevien kohdemaaksi.

Orbán puhui myös siitä, että EU:n jäsenmaiden kesken voi liikkua vapaasti turistina tai työnhakijana, siksi EU:n sisällä ei voida puhua – samassa merkityksessä kuin edellä – maastamuutosta eikä maahanmuutosta. Siksi on absurdia, että Unkarissa puhutaan osin poliittisin perustein, politikai felhanggal, siitä, miten Unkarissa tapahtuu maastamuuttoa Saksaan ja Lontooseen. – Tämä näkökohta oli tullut erityisen selkeästi esille siinä kritiikissä, jota sähköinen media ja sen uutisportaalit olivat esittäneet pääministerin Pariisissa 12. tammikuuta esittämän lausunnon johdosta. Myös hallituksen tiedottaja oli 13.1. varsin painavin sanankääntein ilmoittanut hallituksen tukevan pääministerin lausuntoa. (Lisäksi M1:n uutisissa kerrottiin pakolaisten määrän kasvusta myös Itävallassa, jossa turvapaikan hakijoita uutisten mukaan oli vuonna 2014 jo 100000.)

Oppositiopuolueet ovat – pääministerin lausuntoaon liittyen – esittäneet vastalauseensa. Együtt, PM ja Unkarin Liberaalinen Puolue ilmoittivat keskenään yhdenmukaisesti vastustavansa pääministerin lausuntoa siksi, että pääministeri oli ilmoittanut pitävänsä absurdina sitä, että Unkarin yhteydessä puhutaan unkarilaisten maastamuutosta Euroopan Unionin alueelle.

Együtt-puolueen julkilausuman mukaan päämnisterin lausumat ovat pöyristyuttäviä siksi, että pääministeri tietää itsekin valehtelevansa. Puolue jatkaa, että ne unkarilaiset, joita lausunto koskee, ovat  lähteneet ulkomaille, koska kotimaassa ei töitä ollut. Puolueen mukaan asia voidaan ilmaista niinkin, että nämä henkilöt ovat taloudellisten syiden luomia pakolaisia, gazdasági menekültek. Julkilausuman mukaan nämä henkilöt ovat lähteneet Unkarista ja Viktor Orbánin hallinto on saanut heidät lähtemään.

Unkarin Liberaalinen Puolue lähetti myös Unkarin tietotoimistolle pääministerin lausuntoa koskevan julkilausuman, jossa kehottaa lopettamaan ihmisten pelottelemisen, riogatás. Puolueen käsityksen mukaan Fideszin politiikka rakentuu vastustajien ”tehtailulle” ja nyt kohteena ovat maahanmuuttajat, bevándorlók. Pääministeri ”pelottelee” 40000 maahanmuuttajalla, kun Unkariin asumaan jäävien, letelepedők, määrä on vain murto-osa tuosta luvusta. – Unkarille suurinta uhkaa eivät merkitse maahanmuuttajat, vaan vihaa nostattava, köyhiä ja valtakulttuurista poikkeavia yhteisöja piinaava politiikka sekä maastamuutto, kivándorlás, jatkaa julkilausuma.

Vuoropuhelua Unkarin puolesta-puolue, a Párbeszéd Magyarországért Párt (PM), kirjoitti, että Budapestin geton vapautumisen 70-vuotispäivänä yksi karkea poliitikko rikkoi juhlan rauhan: Viktor Orbán, joka puolueen käsityksen mukaan lietsoi lausunnollaan ulkomalaisvastaisia mielialoja, jatkoi muistopäivänä ”taistelua”, syntipukin etsimistä ja kiihotusta.