Puoluekenttä säilynyt vakaana

11. helmikuuta M1:n uutiset kertoivat lyhyesti viimeisimmät mielipidemittaukseen perustuvat puolueiden kannatusosuudet.

Kaikista unkarilaisista käytännössä 1/3 kannattaa nykyistä Fideszin ja Kristillis-demokraattisen kansanpuolueen, KDNP:n hallituskoalitiota. Seuraavana on oikeistolainen Jobbik-puolue ja kolmantena sosialistit, MSZP. Lähinnä vihreällä LMP:llä on 3 %:n kannatus, kuten vasemmistopuolue DK:llakin. Kolmannen selkeän vasemmistopuolueen (Együtt) kannattajia on 2 prosenttia kaikista unkarilaisista. Tässä vaiheessa – kun vaaleista on vajaa vuosi–  puoluekannastaan epävarmoja on myös käytännössä kolamnnes (32 %).

Puolueiden prosentuaaliset kannatusosuudet (helmikuu 201)5, kun kysyttiin, mitä puoluetta asianomainen kannatti.

 • Fidesz-KDNP 32
 • MSZP 12
 • Jobbik 16
  LMP 3
 • DK 3
 • Együtt 2
 • Muu puolue 2
 • Puoluekanta avoin 32

 ”Varmuudella tiettyä puoluetta äänestävien” osalta eri puolueiden kannatus (%) oli seuraava (helmikuu 2015):

 • Fidesz-KDNP 45
 • MSZP 19
 • Jobbik 25
 • LMP 4
 • DK 4
 • Együtt 2
 • Muu puolue 1

Huomiota kiinnittää erityisesti hallituskualiition vahva kannatus sekä Jobbik-puolueen asema selvästi suurimpana oppositiopuolueena. Vasemmisto-opposition kiistaton johtaja on MSZP, muilla vademmistoryhmillä, Együtt ja DK on vain parin prosentin kannatusosuus kummallakin. Vasemmiston hajaannusta kuvannee sekin, että kaikkien vasemmisto-puolueiden (LMP poislukien) yhteinen kannatus on yhtä suuri kuin oikeistolaisen Jobbik-puolueen kannatus!

Mittauksedn tehnyt Századvég-säätiö (Századvég = vuosisadan loppu) on koulutuksen ja politiikan tutkimukseen erikoistunut sekä myös mielipidetutkimuksia tekevä laitos. Helmikuun alkupuolella se julkaisi poliittisten puolueiden kannatusta koskevan mielipidemittauksen tulokset. ”Gallup” osoitti Fideszin ja KDNP:n säilytytäneen kannatuksensa.