Unkari kauttakulkumaana

Laiton maahantulo Unkariin ja läpikulkuliikenne ilman asianmukaisia matkustusasiakirjoja on johtanut aiempaa mittavampiin matkustajien tarkastuksiin junaliikenteessä. Unkarin television uutisissa on kerrottu Kosovon albaaneista, jotka suurin joukoin ovat lähteneet helmikuun aikana kotimaastaan päästäkseen EU:n ja erityisesti Saksan työmarkkinoille. Kosovon pääkaupungin Pristinan linja-autoasemalta on näytetty helmikuun aikana Unkarin televisiossa videoleikkeitä, joissa ihmiset ja usein nuoret perheet sulloutuvat täpötäysiin linja-autoihin matkustaakseen Serbian puolelle ja sieltä EU:n alueelle, Unkarin kautta Länsi-Eurooppaan. – Useimpien haastateltujen tavoitteena on Saksa ja sen työmarkkinat. Lähtijät valittavat sitä, että Kosovossa ei heillä ole maan talouden alamäen ja jatkuvan työttömyyden takia tulevaisuutta.

 

Unkarin ja Serbian raja on osa EU:n ulkorajaa Balkanilla, mikä osaltaan on tehnyt Unkarista kauttakulkumaan. Laittomilla maahantulijoilla on vain yksi mahdollisuus välttyä välittömältä palautukselta: he ilmoittavat hakevansa poliittista turvapaikkaa. EU:n säädösten mukaan asianomainen (mahd. perheineen) kuljetetaan vastaanottokeskukseen, jossa hänen hakemuksena tutkitaan seuraavien kuukausien aikana.

 

Duna TV:n uutislähetyksessä kerrottiin 13. helmikuuta, että ratsupoliisit osallistuvat rajavalvontaan Csongrádin läänin rajapaikkakunnilla kuten Mórahalomissa ja Ásotthalomissa. Laittomat maahantulijat kootaan yhteen ja siirretään lähikaupunkeihin, jossa mm. heidän turvapaikkahakemuksensa käsitellään. Ratsukoiden avulla rajaviranomaiset pyrkivät myös lisäämään näkyvyyttään. Rajaseuduilla asuvat ovat kertoneet luvattomista rajanylittäjistä, jotka myöhään illalla ja yöllä ovat pyytäneet apua, vettä sekä neuvoja matkan jatkamiseksi. Myös Budapest-Wien-München -väliä liikennöivissä kansainvälisissä junissa tarkastuksia on lisätty. Saksalaiset, itävaltalaiset ja unkarilaiset poliisit pyrkivät seulomaan matkustajien joukosta ne, joilla ei ole asianmukaisia matkustusasiakirjoja. Helmikuun alussa noin 250 Kosovon albaania poistettiin Győrin asemalla Müncheniin matkalla olevasta pikajunasta puutteellisten matkustusasiakirjojen takia.

 

Kaakkois-Unkarissa rajaseudun haja-asutusalueella elää yksinäisillä maatiloilla, tanya, tuhansia ihmisiä, jotka päivittäin tapaavat alueella liikkuvia rajanylittäjiä ja monet ovat huolissaan turvallisuudestaan. Ratsupoliiseja on sijoitettu alueelle, jotta ne voisivat joustavasti partioida harvaanasutulla alueella ja lisätä näkyvyydellään kansalaisten turvallisuudentunnetta. Unkarin ja Serbian välisellä rajaosuudella pidätettiin uutisen mukaan helmikuun ensimmäisellä viikolla päivittäin yli tuhat laitonta rajanylittäjää. Seuraavalla viikolla rajanylittäjien määrä laski muutamaan sataan päivittäin.

 

Uutisissa 13.2. näytetyssä videoleikkeessä kaksi kosovolaista miestä saapui Luoteis-Unkarin Győriin. Haastattelijalle he kertoivat olevansa turisteja, jotka olivat tutustumassa kaupunkiin. Kun heillä ei ollut asianmukaisia matkustusasiakirjoja, poliisi pidätti miehet ja heidät kuljetettiin läänin [Győr-Moson-Sopronin lääni] keskuspoliisiasemalle.

 

Unkarin hallitus on ilmoittanut, että piakkoin käynnistettävän kansalaisille suunnatun mielipidekyselyn, kansallisen konsultaation, nemzeti konzultáció, eräs keskeinen teema on, pitäisikö poliisin pidättää [puutteellisin matkustusasiakirjoin] maahan saapuvat. Tästä pääministeri Orbán puhui televisio-ohjelmassa 180 minuuttia, 180 perc. Pääministerin käsityksen mukaan tärkeintä olisi, että tässä asiassa unkarilaisilla olisi yksiselitteinen, egyértelmű, ja yksimielinen, egységes, yhteinen mielipide, közvélemény.

 

”Jos unkarilaiset valtuuttavat minut täällä kotona tähän, se on voimakas näkökohta sen puolesta, että voimme pidättää tällaiset maahantulijat, vahva näkökohta sen puolesta, että pidämme heidät jatkuvasti valvonnan alaisina eli pidätettyinä sekä että niin pian kuin mahdollista, oikeammin sanottuna välittömästi passitamme heidät maasta, jos saan siihen unkarilaisilta valtuutuksen. Valtuutuksen, joka todellakin poikkeaa eurooppalaisesta pakolaispolitiikasta, mutta silloin voin saada tälle [laitonta maahanmuuttoa koskevalle käsitykselle] Brysselin hyväksynnän.” Näin totesi pääministeri televisiolähetyksessä. Hän lisäsi vielä, että sekä Itävalta että Saksa tulevat pian muuttamaan omia maahanmuuttoa koskevia säädöksiään, näin Unkariin saapuvat pakolaiset tai pakolaisstatuksen hakijat eivät voi jatkaa matkaansa näihin maihin. – ”Jos meillä ei tuossa tilanteessa olisi omaa lainsäädäntöämme, jonka mukaan voimme välittömästi pidättää tällaiset maahantulijat ja passittaa heidät maasta, Unkarista tulisi pakolaisleiri”, kiteytti pääministeri ajatuksensa.

 

Pääministeri muistutti siitä, että aiemmin Unkarissa oli voimassa tällainen säädös, mutta EU kielsi Unkarin viranomaisia soveltamasta sitä. Pääministerin mukaan Brysselille oli tehtävä selväksi, että tuo kielto oli huono päätös.

 

Uutisten mukaan Saksan liittotasavallassa tullaan Kosovosta saapuviin [turvapaikan-hakijoihin] soveltamaan nopeutettua päätöksentekoa, jolloin puutteellisin matkustus-asiakirjoin so. ilman viisumia maahan saapuvat voidaan lähettää takaisin kotimaahansa aiemman useita kuukausia kestäneen prosessin asemesta alle kahdessa viikossa. Uutisten mukaan Saksan hallituksen edustaja totesi 13.2., että ne Kosovon asukkaat, jotka taloudellisista syistä so. päästäkseen EU:n työmarkkinoille, ovat lähteneet kotimaastaan, eivät tule saamaan Saksan viranomaisilta pakolaisstatusta.

 

Uutisissa kerrottiin 13.2., miten Saksan poliisin autosaattue eteni Serbian puolella Subotican [unk. Szabadka] kautta kohti Unkarin ja Serbian rajaa. Poliisikomennuskunnan tehtävänä oli osallistua Kosovosta tulevan pakolaisaallon, menekülthullám, pidätykseen sekä kouluttaa serbialaisia rajavartijoita. Eräs saksalainen lehti kirjoitti uutisten mukaan, että Kosovon pakolaiset ovat olennaisesti hidastaneet Saksan pakolaisstatuksen myöntämisessä soveltamaa järjestelmää. Lehden mukaan Kosovo on niin sanottu turvallinen maa, siksi pakolaisstatuksen saamista koskevat hakemukset voitaisiin hylätä nykyistä menettelyä nopeammin.

 

MTI puolestaan kertoi 13. helmikuuta samasta asiasta eli siitä, miten saksalaiset poliisit avustavat Serbian rajaviranomaisia Unkarin ja Serbian rajalla. Kaikkiaan 20 saksalais-poliisia osaltaan auttaa pitkällä aikavälillä vakiinnuttamaan Kosovon tilannetta ja koko aluetta. Lämpökameralla varustetut saksalaispoliisit liittyivät perjantaina 13.2. Serbian rajavalvontaviranomaisten yksikköön Unkarin rajalla. Tavoitteena oli auttaa Euroopan Unionin maissa sekasortoa aiheuttavan maahanmuuttajien aallon hillitsemisessä. Näin kuvasi tilannetta amerikkalainen tietotoimisto AP [Associated Press], joka lainasi Saksan liittotasavallan sisäministeriön tiedotetta.

 

Itävallan sisäministeri oli puolestaan edellisenä päivänä viitannut siihen, että Unkari on pyytänyt Euroopan unionin jäsenvaltioiden operatiivisesta ulkorajayhteistyöstä huolehtivalta virastolta, Frontexilta vahvistuksia EU:n ulkorajavalvontaan Unkarin alueella. Wien ja Berlin puolestaan haluavat auttaa Unkarin hallitusta tässä valvontatyössä.

 

AP viittasi uutissähkeessään siihen, että kymmenettuhannet EU:n alueelle pyrkivät, ensisijassa Kosovon albaanit, syyrialaiset, afganistanilaiset, irakilaiset sekä muistakin maista lähteneet etenevät Serbian kautta EU:hun kuuluvan Unkarin alueelle. Unkari toimii näille tulijoille porttina 28 jäsenmaasta koostuvaan Euroopan Unioniin. Lehdistö-tiedotteiden mukaan viime vuoden joulukuusta lähtien 50000 – 60000 henkeä on lähtenyt Kosovosta ja enemmistö näistä pyrkii Serbian ja Unkarin kautta Länsi-Eurooppaan. Asiantuntijoiden mukaan exoduksen syynä on Kosovon toivottoman huono taloudellinen tilanne: useimmissa Balkanin maissa työttömyysaste on ylittänyt 30 prosentin rajan.