Vladimir Putin tulossa Budapestiin

 Venäjän presidentti Vladimir Putin saapuu Unkariin ja Budapestiin vastavierailulle 17. helmikuuta. Vuoden 2015 lopussa päättyy nykyinen pitkän aikavälin sopimus Venäjältä kanssa maakaasun toimituksista. Oli siis ilmeistä, että Putin ja påääministeri Orbán tulevat kerskustelemaan uudesta sopimuksesta. Itse asiasta Putinin avustaja vahvistikin tältä osin vierailun ohjelman. Ulkopolitiikasta ja ulkomaankaupasta vastaava ministeri Péter Szijjártó puolestaan pyysi parlamentissa puolueiden tukea sille, etta Unkari voisi solmia tuon maan energiahuollon kannalta merkittävän sopimuksen.

Venäjä on Unkarin kolmanneksi tärkein kauppakumppani. Unkarin vienti Venäjälle oli vuonna 2013 arvoltaan yht. 749,9 mrd. forinttia ja tuonti 1875 mrd. forinttia. Esimerkiksi elintarvikeyhtiö EKO Kft. vie 20 vuodeksi solmitulla sopimuksella maissista ja herneistä valmistettuja säilykkeitä Venäjän markkinoille, viime vuonna yhtiön vienti oli 10 miljoonaa pakkausta. EKO Kft.:n viennistä vienti Venäjälle muodostaa 20 %, arvoltaan se on noin 1 mrd. forinttia. Vienti koostuu pääasiassa kahdesta tuotteesta, herneistä ja maissista. Kommentaattorien mukaan Unkarin ja Venäjän yhteistyö kaupan alalla lienee eräs tiistain neuvottelujen teemoista, mutta mielipiteitä voidaan vaihtaa myös Paksin ydinvoimalan laajennuksesta, uusissa reaktoreissa [”blokeissa”] sovellettavasta teknologiasta sekä Ukrainan tilanteesta.

Uutisissa haastateltu Unkarin tiedeakatemian, MTA, kansantaloustieteen ja aluetieteen tutkimuskeskuksen maailmantalouden instituutin tutkija olettaa, että tärkein neuvotteluteema koskee energiakysymystä, sillä vuoden 2015 lopulla päättyy myös pitkän aikavälin maakaasutoimituksia koskeva sopimus. Unkarin tavoitteena voisi olla joustava, muuttuviin markkinaolosuhteisiin soveltuva kaasusopimus. Venäjä puolestaan tavoittelee stabiilia tilannetta. Nämä tavoitteet on kyettävä yhdistämään neuvotteluissa, arvioi tutkija.

Ulkosuhteista ja ulkomaanpaupasta vastaavan Szijjártón mielestä Putinin vierailu on merkkipaalu kahdenvälisissa suhteissa. Ministeri korosti olevan tärkeää, että Unkari voi solmia tuikitärkeät sopimukset. Ministeri totesi: ”Kansallisen ulkopolitiikkamme pyrkimysistä haluiaisin sanoa, että pragmaattisen kumppanuuden sekä toistemme oikeuksien, kuten myös kansainväisen oikeuden, kunnioittamisen perustalla seisten pyrimme yhteistyöhön Venäjän kanssa siinä tarkoituksessa, että voimme solmia nuo Unkarille tärkeät taloudelliset ja energiansaatavuuden turvaamiselle tärkeät sopimukset. Tämän sopimuksen solmimiseen tähtäävällä tiellä presidentti Putinin tiistainen vierailu on tärkeä merkkipaalu.

Uutisissa kerrottiin tiistaina (17.2.) myös pääkaupungin asukkaiden elämään vaikuttavista liikennejärjestelyistä, sillä Putinin vierailu vaikuttaisi ainakin hetkellisesti liikenteeseen 14 kaupunginosan alueella. (Uutisten mukaan paavin sekä Venäjän ja Yhdysvaltain preidenttien vierailut aiheuttivat poikkeuksetta suurimmat liikenne- ja turvajärjerstelyt kaikissa kohdekaupungeissa.) Putinin vierailuohjelmaan tulisi kuulumaan käynti Sankarten aukiolla sekä Fiumenkadun hautausmaalla, neuvottelut parlamenttitalossa sekä tapaaminen presidentti Áderin kanssa Sándor -palatsissa eli presidentinvirastossa tai -kansliassa.

Unkarin television M1-kanavan uutisissa kerrotiin tiistaina Venäjän presidentin saapuvan iltapäivällä klo 14 mittavan delegaation seuraamana. Mukana olisi ulkoministeri Lavrov, mutta myös maatalous-, kulttuuri- ja aluekehitysasioista vastaavat ministerit, Gazpromin ja Rossatomin sekä Venäjän valtionrautateiden ylintä johtoa sekä merkittäviä talouselämän edustajia. Erikseen mainittiin, että maatalousministeri Fedorov oli myös venäläis-unkarilaisen taloudellisen sekakomitean puheenjohtaja.

Vierailun aikana Orbán ja Putin neuvottelisivat energiakysymyksistä kahden kesken, energia ja energiateknologia [energetiikka] oli tärkein keskusteluteema, mutta tavoitteena oli allekirjoittaa kaiken kaikkiaan viisi sopimusta, joista muut koskettivat alueellista yhteistyötä, terveydenhuoltoa, kulttuuria ja korkeakouluyhteistyötä. Tärkein sopimus koski tietysti maakaasun toimituksia ja kasun hintaa. Television kommentaattorit olivat jo aiemmin todenneet, että öljyn hinta on viime aikoina vaihdellut vaikeasti ennakoitavalla tavalla, minkä takia on ollut vaikea arvioida myös maakaasun tulevaa hintaa esim. 2 – 3 vuoden aikavälillä. Energiatoimitusten eli energian saatavuuden turvaaminen ”järkevään” hintaan oli neuvotteluiden päätavoite, mutta kommentaattorit mainitsivat, että asllekirjoitettaisiin myös sopimus Unkarin energiateollisuuden asiantuntijoiden kouluttamisesta Venäjällä.