Orbán: ”Eteläinen avaus voi alkaa”

Budapestissa järjestettiin ylimääräinen Unkarin ulkoasiainhallinnon huipputapaaminen [suurlähettilästapaaminen] maan ulkomailla oleville suurlähettiläille. ”Avaus itään on jo toteutettu, nyt voi alkaa avaus etelään [tai eteläinen avaus, déli nyitás], läntistä avausta sen sijaan ei tule, sillä Unkari on osa länttä”. Näin totesi MTI:n mukaan pääministeri Orbán yhteenvetonaan Unkarin ulkopolitiikan pyrkimyksistä maanantaina 9. maaliskuuta kaksipäiväisen suurlähettilästapaamisen ensimmäisenä päivänä. Puheessaan pääministeri käsitteli myös kansallisella perustalla olevan ulkopolitiikan periaatteita, johon hänen mukaansa tarvitaan ”kansallisesti sitoutuneita diplomaatteja”.

Ulkomaankauppa- ja ulkoasiainministeriön tiloissa järjestetyssä kokouksessa Orbán totesi paikalle kokoontuneille lähetystöjen päälliköille, että edelleenkin on vallalla  Unkarin ulkopolitiikkaa koskeva odotus, jonka mukaan sen eli Unkarin ulkopolitiikan tulee mukautua uuteen maailmanjärjestykseen ja hyväksyä se, és értse még azt. Puhuessaan ulkopolitiikan pyrkimyksistä hän totesi, ettei sellaista kuin ”läntinen avaus” voi olla olemassa, sillä Unkari on osa länttä, kansanäänestyksellä päätettiin liittymisestä Natoon ja EU:hun, siksi se, että läntinen integraatio asetettaisiin vastakkain itäisen tahi eteläisen suuntauksen kanssa, on järjestön ajatus.

Hänen mukaansa läntisen integraation näkyvin piirre on Unkarin osallistuminen läntiseen sotilasorganisaatioon, Natoon. Siksi oli tärkeää, että pääministeri viime vuonna – Venäjää vastaisia sanktioita käsiteltäessä Liettuan kanssa syntyneestä kiistasta huolimatta – tekee tänä vuonna vierailun Liettuaan, jossa pidettiin yhteiset sota- harjoitukset, joihin myös unkarilaisia joukko-osastoja osallistui. Siksi hallitus tulee myös tekemään parlamentille esityksen, jossa ehdotetaan Unkarin osallistumista Islamilaisen valtion eli ISISin vastaiseen taisteluun osana läntistä sotilaskoalitiota.

Itäinen avaus on jo tapahtunut, eteläinen voi alkaa. – Pääministeri arvioi, että itäinen avaus on ollut menestys, ”portti on auki, sitä pitää hyödyntää”, közlekedni kell rajta. Siksi nyt on käännyttävä toiseen suuntaan, etelään; Latinalaiseen Amerikkaan ja Afrikkaan, viimeksi mainitusta pääministeri totesi, että jos mantere voidaan vakiinnuttaa, se avaa suuria mahdollisuuksia maailmantaloudelle.

Pääministeri selkiytti: ”Tällä hetkellä ulkopoliittinen ohjelmamme suuntautuu ensisijassa Aasiaan”, esimerkkinä hän mainitsi Singaporen, Indonesian, Malesian, Vietnamin ja Mongolian, mutta kuluvan vuoden jälkipuoliskolla ulkomaankauppa- ja ulkoasiainministeri Péter Szijjártó aloittaa eteläiseen avaukseen liittyvät vierailut ja vuonna 2016 pää- ministerin ulkopoliittiset vierailut tulevat kohdistumaan po. alueille. – Hän tarttui myös Keski-Euroopan maiden yhteistyöhön eli ”keskieurooppalaisen kohtalonyhteyden ensisijaisuuden periaatteeseen”, joka oli Unkarille lähes yhtä tärkeä kuin omat kansalliset intressit.

Yhdessä kysymysten ja niihin annettujen vastausten kanssa pääministeri Orbánin puhe kesti 1½ tuntia. Hän tiivisti viestinsä: ”Unkarin ulkopoliittisen doktriinin perustana on edelleenkin Unkarin kansallinen etu.”

Ei se ole sielunvihollisesta [lähtöisin], jos Unkarilla on muista maista poikkeavia kansallisia intressejä, Nem ördögtől való, ha Magyarországnak eltérő nemzeti érdekei vannak. – Päämionisterin käsityksensä mukaan [unkarilainen ajattelu] ei ole sielunvihollisesta lähtöisin, jos Unkarilla on läntisessä integraatiossa voimakkaasti vaikuttavien valtioiden – kuten Saksan ja Yhdysvaltojen – kannoista poikkeavia kansallisia intressejä. Hän ehdotti suurlähettiläille tällaista tilannetta käsiteltäessä, että nämä keräisivät ne näkökohdat, joiden avulla Unkarin näkökulmasta ratkaisevassa asemassa olevat valtiot saataisiin kiinnostumaan Unkarin menestyksestä. Esimerkkimaina hän mainitsi Yhdysvallat, Saksan Venäjän ja Kiinan.

Venäjän osalta pääministerin mukaan Unkarin on tehtävä selväksi toisaalta, että kyseessä ei ole vihollismaa, ellenséges ország, toisaalta ”meidän on maksettava täsmällisesti, sillä me olemme ostajia”. Samalla hän kuitenkin muistutti, että ”meilläkin on mielipiteemme siitä, mitä venäläiset tekevät, ja kansainvälisen oikeuden periaatteiden kunnioittaminen [esim. Ukrainan alueellinen koskemattomuus] … on ulkopolitiikkamme määräävä elementti”.

Pääministeri sanoi myös, että, aina kun maailmalla tapahtuu jotakin, hän perehtyy kolmeen relaatioon: saksalaisten, venäläisten ja turkkilaisten suhtautumiseen, sillä historiallisesti Unkarin kohtalon on määritellyt suhde näihin kolmeen maahan. ”Tästä suhdeverkostosta, kapcsolatrendszer, meidän on jatkuvasti pidettävä huolta”, hän muotoili lisäten, että ei ole sattumaa, että tämä vuosi on alkanut Saksan liittotasavallan liittokanslerin, Venäjän presidentin ja Turkin pääministerin vierailuilla.

Riippumattoman Unkarin kansalliset intressit etusijalle asettavalle ulkopolitiikalle varman baasiksen antavaksi perustaksi hän nimesi Unkarin talouden saavutukset. Kohtuus on tärkeää ulkopolitiikassa, mutta Unkarin taloudellinen tuotantokyky on perustana sille, miten unkarilaiset arvottavat ja tekevät asioita (miten unkarilaiset toimivat, mitä ajattelevat, miksi haluavat jotain muuta ja edustavat jotain muuta, miért ugrálnak, miért dumálnak, miért akarnak mást, miért képviselnek mást a magyarok).

Ei tarvita älymystön vaan kauppiaiden viisautta, nem értelmiségi, hanem kereskedői dörzsöltségre van szükség. – Pääministeri palasi puheessaan useita kertoja siihen, millaista työtä (tai suhtautumista) tämä edellyttää suurlähettiläiltä. Hän muotoili: on mentävä lähemmäksi realiteetteja, nyt ei tarvita älymystön vaan kauppiaiden viisautta. Teoreettisesti kestävää näkökohtaa täytyy edustaa, mutta samalla on palveltava myös taloudellisia, kaupallisia intressejä. Hänen käsityksensä mukaan tässä useimmat läntiset maat olivat paljon Unkaria parempia, unkarilaiset jäävät heistä jälkeen. Esimerkkinä hän mainitsi Italian pääministerin Matteo Renzin edellisviikon vierailun Moskovaan, minkä yhteydessä tämä allekirjoitti Venäjän kanssa miljardin dollarin arvoisen sopimuksen.

Orbánin mukaan professorimaisella, prosessien käsittämiskyvyllä ei pidä erottua kentältä, mutta kun on vedettävä taloudellisia johtopäätöksiä, silloin on tarve (kaupankävijän) viisauteen, tietoon ja pätevyyteen. Unkarin ulkopolitiikalla on ollut aina jokin elitistinen piirre, joka on ollut suuri avu, sillä kykenevimmät ihmiset tulivat töihin ulkoministeriöön, mutta tänään tällainen laadukas asiainhallinta ei ole enää arvokasta, kuten aiemmin, sillä tarvitaan toisenlaatuista asiainhallintaa.

Orbán puhui ulkomaanedustustojen päällikköjen edessä myös siitä, että riippumattoman ulkopolitiikan noudattaminen – toisenlaiseen logiikkaan perustuneen ulkopolitiikan jälkeen – on usein hankalaa, mutta tämän asiaintilan kanssa, vaikka se olisikin vaikeaa, on tultava tutuksi. Hän huomautti, että hän oli tavannut erään suurlähettilään, jonka ongelmana oli, että hänestä ei pidetty asemamaassaan. Suurlähettilään oli näet täytynyt tehdä yksiselitteisen selväksi, että Unkari tietyissä asioissa ei ajatellut samalla tavoin asemamaansa johdon kanssa. Tämä oli ollut vaikea tapahtumakulku, totesi pääministeri – mainiten tämän jälkeen esimerkkeinä Saksan, Puolan ja Liettuan, mutta korosti samalla, että kaiken tämän keskellä yhteistyötä ei saa raunioittaa.

Tarvittaisiin kansallisesti sitoutuneita diplomaatteja, nemzeti elkötelezettségű diplomaták kellenek. –  Pääministeri määritteli vielä suurlähettiläitä koskevat odotuksensa: diplomaatti ei ole maailmankansalainen, sillä sellaista, joka ei nähnyt maailmaa unkarilaisittain, maailma ei myöskään pitänyt unkarilaisena. Pääministeri kiirehti tämän takia kansallisesti sitoutunutta ulkoasiainhallintoa, külügyi apparátus. Unkarilaisenakin voidaan olla elegantteja, unkarilaisittain ei tarvitse olla maalainen. Unkarilaisittainkin voidaan syödä veitsellä ja haarukalla, hän määritteli korostaen, että ei pidä edustaa mielikuvituksellisia ideoita, romantiikkaa eikä ideologioita vaan Unkarin intressejä.

Tiivistäen hän totesi: pitemmällä aikavälillä vain suvereeni ulkopolitiikka on kannattavaa, sillä kansakuntien välillä vallitsee vain kahdenlaisia suhteita: vasallisuhteita tai [tasaveroisia] partnerisuhteita. Sille, joka ei ole tasaveroinen partneri, on vain ajankysymys, milloin hänestä tulee vasalli.

Unkarin ja Yhdysvaltain intressit eivät ole täysin yhteneväiset. – Esitelmän jälkeen esitetyissä kysymyksissä nousivat esille muun muassa Unkarin ja Yhdysvaltain suhteet. Pääministeri totesi, että hänen käsityksensä mukaan oli totuttava siihen, että Unkarin ja Yhdysvaltain intressit eivät olleet täysin yhteneväiset. Amerikkalais-unkarilaisia suhteita luonnehtien hän totesi: näiden kahden maan välillä olevan ristiriitoja. Unkarin ja Yhdysvaltain intressit eivät ole täysin yhteneväiset, mutta siitä ei tarvitse väistämättä kehittyä konfliktia. Ideologisia kysymyksiä ei pidä vatvoa, ne on työnnettävä taka-alalle ja on keskityttävä yhteistyöalueille, selvitti pääministeri linjaansa.

Erääseen toiseen kysymykseen vastaten hän totesi, että [naapurimaissa elävien unkarilaisten] autonomia on Unkarin ulkopolitiikan avainkysymys, mutta juuri tällä hetkellä täytyy naapurimaiden kanssa vaalittavissa suhteissa keskittyä taloudelliseen yhteistyöhön ja talouden kehittämiseen.

Vuoden 2016 budjetti voi valmistua parlamentin kevään istuntokauden loppuun mennessä. – Lopuksi vastauksena esitettyyn kysymykseen Orbán ilmoitti, että valtion vuoden 2016 tulo- ja menoarvioesitys, büdzsé, költségvetés, valmistuu suunnitelmien mukaan valtiopäivien kevään istuntokauden loppuun mennessä. Kun talousarviossa tulee olemaan perintönä aiemmista päätöksistä tietylle aikavälille sovitut määrärahat, hagynak tol-ig határokat, tästä aikarajasta pidetään kiinni vuoden 2016 budjetin osalta.