Raja Itävaltaan ja Saksaan on auki!

11.9. kerrotaan M1:n uutisissa uusista poliisin toimia vastustavista mielenilmauksista Röszken kokoamisasemalla, joka oikeastaan on vain pitkä telttakatos vierellään erilliset peseytymis- ja saniteettitilat. Kun linja-autokuljetuksen piti lähteä kokoamisasemalta vastaanottokeskukseen, osa tulijoista kieltäytyi menemästä linja-autoihin asettuen makaamaan tielle. Vapaaehtoiset tulkit auttoivat poliisia ja neuvottelujen jälkeen tilanne purkautui. Siirtoa vastustaneet eivät olisi halunneet antaa sormenjälkiään. Lopulta noin 250 tulijaa lähti kävellen kohti Szegediä, jonka keskustaan on matkaa Röszkestä noin 10 kilometriä. Yötä myöten järjestys palasi Röszken leiriin, osasyynä saattoi olla kylmä, sumuinen ja kostea sää.

Uutisten mukaan rajavalvontaa tehostetaan ja viikonvaihteen jälkeen, aiempien suunnitelmien mukaisesti 4300 sotilasta sijoitetaan rajavyöhykkeelle.

Uutisissa kerrottiin myös [EU-parlamentin] Euroopan kansanpuolueen, EPP:n ryhmäpuheenjohtajan Mandred Weberin vierailusta Budapestiin, neuvotteluista pääministeri Orbánin kanssa sekä vierailusta Bicsken vastaanottoasemalla. Uutisten mukaan pääministeri oli todennut veljespuolueen edustajalle, että jos Kreikka ei kykene puolustamaan rajojaan, EU:n on se tehtävä. Kreikkaa on autettava rajavalvonnassa, ei oikeudellisin neuvoin vaan konkreettisesti, tarjoamalla asiantuntevaa henkilökuntaa, joka kykenee turvaamaan Schengen-alueen rajan. Ei tarvita julkilausumia, EU:n on voitava mennä paikalle pitämään yllä järjestystä ja suorittamaan tarpeellista rajavalvontaa. Kysymys ei ole siitä, miten suhtautua 50000:een tai 40000:een tai 160000:een tulijaan, pääministerin mukaan kysymys oli 5-kohtaisesta ohjelmasta, joka tullaan julkistamaan ja jonka tavoitteena on pakolaisongelman ratkaiseminen.

Orbánin mukaan Unkari vastustaa Junckerin ehdottamaa pakolaisten kiintiöimistä jäsenmaiden kesken, kötelező kvóta rendszer. Hänen mukaansa EU ei voi kävellä vaaleilla valittujen kansallisten johtajien [pääministerien] kannan ylitse, kun kysymys on perustavaa laatua olevista kysymyksistä, joista ei ole syntynyt yhteisymmärrystä komission ja jäsenmaiden pääministerien kesken.

Orbán toisti myös Unkarin pakolaisasioista vastaavien viranomaisten kannan. Unkari ei maanittele pakolaisia paikoille, jossa nämä voivat saada tarvitsemaansa huolenpitoa. Saadakseen pakolaisille säädetyt etuudet asianomaisten on rekistetröidyttävä Unkarin viranomaisten edellyttämällä tavalla. Jos maan rajat ylitetään laittomasti, viranomaiset pysäyttävät tällaiset tulijat. Syyskuun 15. tulevat voimaan uudet säädökset, minkä jälkeen laittomia rajanylityksiä ei enää sallita ja tästä tiedotetaan myös rajanylitystä suunnitteleville [ulkomailla]. – Vaikka laittomasti maahan tulleet eivät ole noudattaneet annettuja ohjeita, poliisi on toteuttanut valvontatehtäväänsä ilman fyysisiä pakkokeinoja.

Manfred Weber puolestaan totesi tutustuttuaan Bicsken vastaanotokeskukseen [vajaa 50 km Budapestista länteen], että Unkari ponnistelee noudattaakseen maahan saapuvien pakolaisten suhteen EU:n säädöksiä, jotka koskevat EU:n rajojen turvaamista ja rajanylittäjien rekisteröintiä ja tässä työssään Unkari toimii tunnollisemmin kuin Kreikka ja Italia. Weberin mukaan pakolaiset eivät voi koskaan kokea saavansa optimaalista huolenpitoa, sitä ei voi vaatia eikä sitä tasoa voida saavuttaakaan. Bicsken keskus joka tapauksessa täyttää minimivaatimukset ja [Syyrian] sisällissotaa pakenevat voivat elää keskuksissa turvallisissa olosuhteissa. On kuitenkin muistettava, että pakolaisten aiheuttama haaste ei kohdistu yhteen maahan vaan koko Eurooppaan.

Unkarin edustajat muistuttivat, että kukin rekisteröitynyt pakolainen saa vuorokautta kohden 4300 Ft eli summa on enemmän kuin Unkarin minimipalkka vuorokautta kohden. Tuki maksetaan kuitenkin vain keskuksissa oleville, sitä ei jaeta rautatieasemilla.

Perjantaina 11.9. (uutisten mukaan) lähes 7000 tulijaa ylitti Unkarin ja Itävallan välisen rajan. Itävalta ei ole halunnut ottaa vastaan pakolaisjunia, jotka sen arvion mukaan ovat liian täysiä. Tämän takia pakolaiset poistuvat junista Hegyeshalomissa ja kävelevät Itävallan puolelle, josta matka jatkuu bussikuljetuksena. – Perjantain uutiset keskittyvätkin siihen, miten toteutuu maahantulijoiden siirtyminen Unkarista Itävaltaan eli Hegyeshalomin raja-asemalta Nickelsdorfiin (unk. Miklóshalom) ja eteenpäin Wieniin, jossa läntiseltä rautatieasemalta matka jatkuu Müncheniin ja muualle Saksaan. Kun yhdessä junassa saapuu noin 500 pakolaista, jotka kärsimättöminä haluavat etenpäin, on selvää, ettei kaikki suju kitkatta. Unkarilaisen uutisankkurin mukaan tapahtumat Unkarin ja Itävallan rajalla yllättävästi muistuttavatkin tapahtumia Röszken kokoamisasemalla Serbian ja Unkarin rajalla.

Myös normaali rajaliikenne halvaantui 11.9. ja Unkarin puolelle syntyy pahimmillaan 7 km:n autojono, joka ei edennyt, kun pakolaiset Itävallan puolella käyttivät A4-tien ajorataa kävelläkseen bussikuljetuksen puuttuessa vajaan 10 km:n päässä rajalta olevaan Nickelsfdorfiin. – Unkarin Körmendiin avatusta vastaanottokeskuksesta puolestaan on vajaa 10 kilometriä Itävallan rajalle, Unkarin puolella rajanylityspaikka on Pinkamindszent, Itävallan puolella Moschendorf, mutta noin 50 hengen ryhmä ei jäänyt keskukseen vaan lähti kävellen kohti rajaa. Myös läheisessä Szentgotthardin rajakaupungissa varaudutaan 4000:lle pakolaiselle tarkoitetun telttamajoituksen tarjoavan vastaanottoaseman varustamiseen .

Niin Hegyeshalomista, Nickelsdorfista kuin Wienin läntiseltä rautatieasemaltakin Unkarin TV:n reportterit raportoivat tungoksesta ja kärsimättömyydestä: jos kuljetusta ei ole, tulijat jatkavat matkaansa jalan. Itävallan poliisin mukaan järjestyshäiriöitä ei ole syntynyt, mutta bussien purkupaikalle rautatieasemalla on rakennettu tilapäisiä aitoja tulijoiden ohjaamiseksi haluttuun suuntaan. Mm. tietämättömyys seuraavista junayhteyksistä Saksaan lisää asemalla odottavien jännitystä ja kärsimättömyyttä. Unkarin uutisten mukaan Wienin läntisellä rautatieasemalla tuskin näki tulijoiden aiheuttaman tungoksen takia tavanomaisia matkustajia ja asema-aukio alkoi muistuttaa Budapestin itäisen rautatieaseman edustaa.

Perjantain aikana raportoidaan n. 5000–7000 pakolaisen saapumisesta Itävaltaan eli määrä on kolmin- tai nelinkertainen edellispäivään verrattuna. Noin 700 henkeä yöpyy läntisellä asemalla, kun taas 3000 saa tilapäismajoituksen muualta. Vapaaehtoiset, hyväntekeväisyysjärjestöt ja Itävallan Punainen Risti vastaavat osaltaan saapuvien elintarvikehuollosta, paikalla on myös vapaaehtoisia lääkäreitä. Tiedonkulku Unkarin ja Itävallan välillä ei Itävallan mielestä ole riittävää, kun uusien pakolaisryhmien saapumiseen ei ehditä asianmukaisesti varustautua. Unkarin viranomaiset kuitenkin kertovat uutisissa toistuvista puhelinsoitoista ja sähköpostiliikenteestä. Tiedot Itävaltaan siirtyneiden pakolaisten määristä ovat myös osin ristiriitaisia. Itävallan viranomaiset ovat kuitenkin luottavaisia, järjestyspoliisin yksiköitä on lisätty ja Wien uskoo selviytyvänsä nykyisestä pakolaismäärästä. Itävallan tavoitteena on mahdollistaa maahan saapuvien matkustaminen eteenpäin Saksaan, vain murto-osa haluaa jäädä Itävaltaan ja rekisteröityy pakolaiseksi.

Unkarin televisio kertoo myös kahden uuden tilapäisen vastaanottokeskuksen avaamisesta Berliiniin. Viikonlopun aikana Berliiniin saapuvan pakolaisaallon odotetaan kuitenkin täyttävän ne. Uutisissa siterattiinkin Baijerin osavaltion pääministeri osuvaa lausuntoa, jonka mukaan korkkia ei enää voinut pistää takaisin pullon suulle. Uutisten mukaan Unkarin pääministeri Orbán on myös saanut kutsun saapua keskustelemaan pakolais-kysymyksestä Baijerin valtapuolueen, CSU:n järjestämään kokoukseen.

Uutiset kertovat irrallisena yksityiskohtana ja myös varsin tarkoitushakuisesti Ruotsissa asuvien muslimimiesten, muzulmán ferfiak, osuudesta naisiin kohdistuviin väkivallan-tekoihin ja raiskauksiin samassa yhteydessä, kun kerrotaan monien pakolaisten haluavan jatkaa matkaansa Saksasta Ruotsiin sekä myös Norjaan ja Suomeen. Lähteenä käytetään ilmeisen rasistisen sivuston antamaa tietoa, jonka kerrotaan perustuvan Ruotsin hallituksen asiaa koskevaan selontekoon, jonka mukaan raiskauksiin syyllistyneistä 3/4 on ”muslimimiehiä”, jotka edustavat vain 2 % Ruotsin väestöstä. – Uutisissa haastatellaan myös ruotsalaista ministeriä, jonka mukaan Ruotsi on varautumassa 80000 pakolaisen saapumiseen siten, että syys-lokakuussa maahan tulisi viikottain 3000 pakolaista ja marras-joulukuussa viikottain 2000.