Szijjártó Helsingissä 22.2.2017

Unkarin ulko- ja ulkomaankauppaministeri Péter Szijjártó vieraili Helsingissä 22. helmikuuta. – Unkarin tietotoimisto MTI otsikoi 22.2. Unkarin ulko- ja ulkomaankauppaministeriön verkkosivulla olevan tiedotteen: “Vahva poliittinen yksimielisyys vallitsee Euroopan tulevaisuudesta käytävän keskustelun tärkeimmistä osatekijöistä.” Näin kertoi ulko- ja ulkomaankauppaministeri Péter Szijjártó Unkarin uutistoimisto MTI:lle koskien Helsingissä käytyjä keskusteluja. Kahden maan välillä vallitsee yksimielisyys neljästä ydinkohdasta, jotka ovat erittäin tärkeitä Unkarille niin talouden kuin tur­vallisuudenkin näkökulmasta.

MTI:n tiedotteen mukaan osapuolet ovat samaa mieltä siitä, että ne eivät hyväksy eri maiden toisistaan poikkeavaa kohtelua koskien ydinenergian hyödyntämistä Euroopassa ja että jokaisella jäsenmaalla tulisi olla oikeus päättää osaltaan, millaisia ener­giamuotoja se hyödyntää. ”Me tulemme vastustamaan kaikkea sellaista säätelyä, joka vaikuttaa negatiivisesti ydinenergian hyödyntämiseen”, ministeri toteaa tiedotteessa.

Ministerin mukaan Suomessa ollaan suunnittelemassa ydinvoimalaitosta joka on struktuuriltaan samanlainen – mukana venäläinen kaupallinen yritys ja osittain venäläisellä rahoituksella – kuin se järjestely, jota Unkari tulee soveltamaan Paks 2-ydinvoimalan rakentamisessa, huomautti Szijjártó. ”Vastaavasti me odotamme, että EU lopettaa Paksin laajentamisen jarruttamisen ja antaa lopulliset valtuudet Paksin ydinreaktorin rakentamiseen samalla tavoin kuin se on myöntänyt vaaditut luvat suomalaisen ydinvoimalan rakentamiselle, joka tullaan rakentamaan samaa teknologiaa hyödyntäen.” Ulkoministeri Szijjártón mukaan Unkari haluaisi lisätä ydinenergian käyttöä, mikä mahdollistaisi maan kehittymisen sekä kilpailukyvyn että energiaturvallisuuden alueilla.

MTI:n tiedotteen mukaan sekä Unkari että Suomi korostavat Brexitin suhteen, että eron tulee tapahtua tavalla, joka on oikeudenmukainen Englannin näkökulmasta. Molemmat maat tukevat sellaisen ratkaisun etsimistä, joka mahdollistaa edelleenkin mahdollisimman läheisen taloudellisen yhteistyön EU:n ja Englannin välillä. Koko Euroopan Unionille, mukaan lukien Unkari ja Suomi, aiheutuisi merkittävää taloudellista vahinkoa, jos vallitsevaksi nousisivat niiden eurooppalaisten virkamiesten näkemykset, joiden mielestä Englantia olisi rangaistava sen takia, että se on jättämässä Euroopan Unionin.

Helsinki ja Budapest ovat yksimielisiä siitä, että Euroopan Unionin puolustuskykyä on parannettava. Marraskuisten Yhdysvaltain presidentinvaalien ja Englannin EU-eroa koskeva kansanäänestyksen (Brexit) jälkeen on tärkeämpää kuin koskaan aikaisemmin, että molemmat maat vahvistavat EU:n turvallisuuden perustaa. Unkarin ehdotus yhteisen eurooppalaisen armeijan luomisesta on yhä voimassa ja odottaa vain, että EU:n piirissä käynnistetään asiaa koskeva aito keskustelu. Näin siis ministeri Szijjártó.

Molemmat maat (Suomi ja Unkari) työskentelevät läheisessä yhteistyössä vaatien Euroopan Unionin laajentamista. Tämä on Unkarille turvallisuuskysymys, sillä eri puolilla Balkania ilmenee uusia jännitteitä, ja jos Euroopan Unioni ei kykene tarjoamaan Balkanin maille mahdollisuutta jäsenyyteen, Unkari voi joutua vastaamaan uusiin, etelästä tuleviin turvallisuushaasteisiin.

Viime vuonna Unkarin ja Suomen bilateraalinen kauppavaihto ylitti 500 milj. euroa. Viime vuoden aikana Suomi on myös investoinneillaan saanut lisäarvoa omille, Unkariin suuntautuneille tutkimus- ja kehi­tys­­aktiviteeteilleen. Ministerin mukaan tuloksena nyt päättyneille neuvotteluille – tietotekniikan alan yritysten kuten muidenkin alojen yritysten kanssa – kaksi uutta suomalaista investointiprojektia tullaan käynnistämään lähitulevaisuudessa. Nämä hankkeet, jotka edellyttävät erityisen korkeaa ammattitaitoa, tulevat luomaan yhteensä 300 uutta työpaikkaa Budapestiin ja pääkaupunkiseudulle.

Suomi vaikenee keskusteluista. Suomen ulkoministeriön ja valtioneuvoston tiedotteiden mukaan Unkarin ulko- ja ulkomaankauppaministeri Péter Szijjártó vierailee Suomessa ja tapaa ulkoministeri Timo Soinin Helsingissä 22. helmikuuta.

Ministerit keskustelevat mm. ajankohtaisista EU-kysymyksistä, kahdenvälisistä suhteista, Venäjästä ja Ukrainasta, trans­atlanttisista suhteista sekä myös suomalais-ugrilaisiin yhteisöihin liittyvistä asioista. Ensi kertaa Suomessa vieraileva ministeri Szijjártó tapaa myös tasavallan presidentti Sauli Niinistön sekä eduskunnan puhemies Maria Lohelan. – Ohjelmaan kuuluu lisäksi yritystapaamisia sekä esitelmän pitäminen Helsingin yliopiston Aleksanteri-instituutissa.

UM:n tai valtioneuvoston sivuilla ei ole vierailua koskevaa lisäinformaa­tiota keskustelujen tuloksista.