Ulkoministeriö tukkanuottasilla

Unkari ei ole johdattanut harhaan laittomia maahantulijoita! – Näin totesi ulko- ja ulkomaankauppaministeri Péter Szijjártó 28. elokuuta. – ”Terrorismi ja maahan-muutto liittyvät yhteen, sillä viime aikoina tapahtuneisiin veritekoihin ovat syyllistyneet joko laittomat maahantulijat tai aiemmin maahantulleiden perheiden jälkeläiset”. Näin totesi ulkoministeri maanantaina Unkarin M1-televisiokanavan haastattelussa.

Terrorista ei pidä puhua kaukaisena uhkana Espanjan, Ranskan, Saksan, Belgian ja Iso-Britannian veritekojen jälkeen, kertoi ministeri maanantaiaamuna. Ministerin mukaan näillä hyökkäyksillä oli yhteys maahanmuuttoon, sillä niihin syyllistyivät joko laittomasti maahantulleet tai aiemmin maahantulleiden perheiden jälkeläiset. – Ulkoministeri käsitteli myös päivänpoliittisina kysymyksinä esilletulleita asioita.

Hollannin tapaus

Ministerin mukaan Hollannissa on maahantulijapuoluetta [bevándorláspárti, Unkarin hallituksen kotimaassa tai ulkomailla laittomiin maahantulijoihin myönteisesti suhtautuville ryhmille tai puolueille antama yhteisnimitys] edustava hallitus, jonka näkemyksiä edustaa myös samaan „puolueeseen” kuuluva Hollannin Budapestin suurlähettiläs, mutta on myös „kansalaisten turvallisuuden takaamiseen pyrkivä”, biztonságpárti, Unkarin hallitus, joka on tehnyt selväksi, ettei se päästä Unkariin laittomasti maahan pyrkiviä, eikä haluaisi, että Eurooppa joutuisi laittomien maahantulijoiden hyökytulvan alle.

Asemapaikkansa Budapestissa jättävä Hollannin suurlähettiläs Gajus Scheltema oli näet todennut eräässä lehtihaastattelussa, että jos veriteko tapahtuu etäällä meistä, se näyttää paljon suuremmalta [kuin lähellä tapahtuva]. Kun haastattelija totesi, ettei Barcelonan hyökkäys tapahtunut kovinkaan kaukana, suurlähettiläs vastasi: autohyökkäys voi tapahtua missä tahansa.

Ministerin mukaan Unkarin hallitus ei hyväksy suurlähettilään esittämää käsitystä, että autoilla toteutetut attentaatit vain tapahtuvat [vaikka] toivoisimme, ettei niitä tapahtuisi.

Suurlähettiläs totesi myös haastattelussa, että „ääri-islamistit luovat vihollis-kuvansa hyödyntäen samoja periaatteita kuin Unkarin hallitus”. Tämän lausunnon takia ulkoministeri kutsui Unkarin Haagin suurlähettilään kotiin konsultaaioita varten. Ministerin mukaan oli mahdotonta hyväksyä, että joku suurlähettiläs asettaa yhtäläisyysmerkin terroristien ja Unkarin, Unkarin hallistuksen välille. Hallituspuoluetta edustava poliitikko lisäsi, että Hollannin ulkoministeri otti häneen 25.8. puhelimitse yhteyttä ja sanoutui irti suurlähettiläs Schelteman lausunnosta. Ulko- ja ulkomaankauppaministeri oli todennut keskustelun yhteydessä, ettei hän halua kärjistää kahden maan välisiä suhteita, hän keskustelisi maanantaina kotiinkutsutun suurlähettilään kanssa ja päättäisi sen jälkeen jatkotoimenpiteistä.

Saksan tapaus

Saksan liittokanselri Angela Merkel oli todennut Welt am Sonntag -lehdessä sunnuntaina (27.8.), että Unkari johti 2015 pakolaisia harhaan, jotka tämän takia lähtivät jalan Itävaltaa ja Saksaa kohti. Ministeri Szijjártó reagoi kanslerin lausuntoon Unkarin yleisradion180 minuuttia -nimisessä, 180 perc, ohjalmassa todeten, ettei Unkari koskaan ole johtanut laittomia maahantulijoita harhaan.

Ministerin käsityksen mukaan Unkari on aina edustanut käsitystä, jonka mukaan Euroopan hyväksymät määräykset on pidettävä voimassa, laittomasti ei saa Euroopan Unionin aslueelle tulla ja jos joku hakee turvapaikkaoikeutta, asianomaisen on po. maassa odotettava asiansa käsittelyä ja päätöstä.

Sen jälkeen kun Saksassa oli esitetty sellaisia lausuntoja, joiden mukaan mitä tahansa reittiä Syyriasta tuleva henkilö päätyy Saksaan, niin hänen  osaltaan pakolaisstatuksen myöntämistä koskevaa menettelyä voidaan jatkaa Saksassa, kaikkinaiset yhteistyön mahdollisuudet Unkariin tulleiden pakolaisten kanssa päättyivät, nämä halusivat päästä Saksaan. Tämä oli valitettavasti se 2015 synytynyt monimutkainen ongelma, päätti ministeri Szijjártó.

Kommentti. Saattaa vaikuttaa hiustenhalkomiselta, mutta asemapaikaltaan lähtevä suurlähettiläs ei rinnastanut terroristeja ja Unkarin hallitusta vaan ne periaatteet, joita osapuolet ovat mutatis mutandis hyödyntäneet luodessaan vihollisukuvaa kannattajilleen tai kansalaisilleen.