TERVETULOA HELSINGIN SUOMI-UNKARI SEURA RY:n VUOSIKOKOUKSEEN


Vuosikokous pidetään perjantaina 22.3.19 klo 18 Unka-
rin kulttuuri- ja tiedekeskuksessa (Kaisaniemenkatu 10)
Kokousmateriaali lähetetään yhdistyksen jäsenille sähköpostissa viikolla 12
ja se on myös saatavilla kokouksessa.
Esityslista:
1. KOKOUKSEN AVAUS
2. KOKOUKSEN PUHEENJOHTAJAN, SIHTEERIN, PÖYTÄKIRJAN TARKASTA-
JIEN JA ÄÄNTENLASKIJOIDEN VALINTA
3. LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN
4. ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN
5. SÄÄNTÖMÄÄRÄISET ASIAT
5.1 Vuoden 2018 toimintakertomus
5.2. Vuoden 2018 tilinpäätös ja toiminnantarkastajan lausunto
5.3. Tilinpäätöksen vahvistaminen ja vastuuvapauden myöntäminen tilivel-
vollisille
5.4. Yhdistyksen toimintasuunnitelma vuodelle 2019
5.5. Hallituksen jäsenten ja toiminnantarkastajien palkkiot
5.6. Henkilöjäsenten ja tukijäsenten jäsenmaksut vuonna 2019
5.7. Talousarvio vuodelle 2019
5.8. Yhdistyksen puheenjohtajan valinta toimintavuodelle 2019
5.9. Yhdistyksen hallituksen jäsenten valinta toimintavuodelle 2019
5.10. Toiminnantarkastajan ja varatoiminnantarkastajan valinta toiminta-
vuodelle 2019
5.11. Edustajien valinta Suomi-Unkari Seuran kevään 2019 edustajakokouk-
seen
6. MUUT ASIAT
7. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

 

Kuva: Eeva Savolainen

Kuva: Eeva Savolainen