Vuosikokous 2024

Tervetuloa yhdistyksen vuosikokoukseen!


Aika: sunnuntai 24.3.2024 klo 14.00
Paikka: Ratavartijankatu 2 A 7. krs, 00520 Helsinki (Pasila)


Kokous järjestetään hybridikokouksena, ja siihen voi osallistua myös etäyhteyksin Zoom-sovelluksen avulla.
Tarjolla pientä purtavaa.
Toivomme ilmoittautumista etukäteen sähköpostitse osoitteeseen helsinginsus@gmail.com
Vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 1. kokouksen avaus
 2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa
  kaksi ääntenlaskijaa
 3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 4. hyväksytään kokouksen työjärjestys
 5. esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajan/-tarkastajien lausunto
 6. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä
  hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille
 7. vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä jäsenmaksun suuruus
 8. valitaan seuraavaksi toimikaudeksi hallituksen puheenjohtaja, jota kutsutaan
  yhdistyksen puheenjohtajaksi
 9. valitaan muut hallituksen jäsenet
 10. valitaan yksi tai kaksi toiminnantarkastajaa ja yksi tai kaksi varatoiminnantarkastajaa
  kuluvan vuoden tilejä tarkastamaan
 11. päätetään tukijäsenten jäsenmaksuperusteista
 12. valitaan edustajat seuran edustajakokoukseen sekä
 13. muut asiat
  13.1.Sääntömuutosehdotus yhdistyksen hallituksen jäsenten määrän muuttamisesta
 14. kokouksen päättäminen