Vuosikokous 2023

Tervetuloa yhdistyksen vuosikokoukseen!

Aika: perjantai 31.3.2023 klo 18.00

Paikka: Ratavartijankatu 2 A 7. krs, 00520 Helsinki (Pasila)

Paikan päälle pääsee muun muassa junilla, bussilla 510 Espoonlahdesta Tapiolan ja Otaniemen kautta, bussilla 23 rautatieasemalta, bussilla 69 Kampista, raitiovaunuilla 2, 7 ja 9.

Tarjolla pientä purtavaa.

Toivomme ilmoittautumista etukäteen sähköpostitse osoitteeseen helsinginsus@gmail.com

Vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. kokouksen avaus

2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa

3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

4. hyväksytään kokouksen työjärjestys

5. esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajan/-tarkastajien lausunto

6. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille

7. vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä jäsenmaksun suuruus

8. valitaan seuraavaksi toimikaudeksi hallituksen puheenjohtaja, jota kutsutaan yhdistyksen puheenjohtajaksi

9. valitaan muut hallituksen jäsenet

10. valitaan yksi tai kaksi toiminnantarkastajaa ja yksi tai kaksi varatoiminnantarkastajaa kuluvan vuoden tilejä tarkastamaan

11. päätetään tukijäsenten jäsenmaksuperusteista

12. valitaan edustajat Seuran edustajakokoukseen sekä

13. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.